×
 

Affärshögskolans antagningsprocess

Under ansökningsperioden granskar vi inkomna ansökningar löpande. Om vi har fler behöriga sökande än antalet utbildningsplatser genomför vi en urvalsprocess i två steg. För våra kurser genomförs endast steg 1. Här kan du läsa om hur antagningen går till och vad som händer om du blir antagen eller får reservplats.

1

Webbaserat urvalsprov

Första steget i urvalsprocessen är ett webbaserat urvalsprov som mäter din kunskap i engelska, logik, matematik och svenska. Provet syftar även till att mäta din förståelse för instruktioner och hur du använder dig av dessa. Inbjudan till provet får du via yh-antagning.se, där du även får information om när du senast behöver ha genomfört provet. Om du har ansökt till flera utbildningar hos Affärshögskolan och blir kallad till flera webbaserade urvalsprov ska du endast göra ett prov. Ditt provresultat gäller för alla utbildningar du är behörig till hos Affärshögskolan.

2

Gruppsamtal

Steg två i urvalsprocessen är ett gruppsamtal som syftar till att mäta din argumentationsförmåga, kommunikationsförmåga och förmåga att arbeta lösningsorienterat i grupp. Vid högt söktryck är det endast de 120 sökande med högst poäng på det webbaserade urvalsprovet som går vidare till gruppsamtalet. Bokningsbara tider för gruppsamtal kommer att läggas upp i yh-antagning.se när det blir aktuellt. Om du ej gått vidare till gruppsamtal hamnar du på en reservplats, förutsatt att du är behörig.

3

Antagningsbesked

När vi har granskat alla inkomna ansökningar börjar vi anta behöriga sökande utifrån resultatet i urvalsprocessen. När du har fått ett antagningsbesked skickas automatiskt ett mejl till dig med uppmaningen att logga in på yh-antagning.se. Där kan du läsa och svara på beskedet.

Om du blivit antagen

Grattis! När du har blivit antagen måste du tacka ja till din plats senast tre dagar efter att antagningsbeskedet publicerats, annars riskerar du att förlora din plats. Du tackar ja eller nej till utbildningsplatsen på yh-antagning.se. Observera att antalet svarsdagar kan variera ju närmare utbildningsstart vi kommer, så dubbelkolla vad som står i ditt antagningsbesked.

Om du fått reservplats

Om du fått en reservplats behöver du inte göra något för att behålla din plats i reservlistan. När någon tackar nej till sin utbildningsplats flyttas du automatiskt upp i listan. Som reserv kan ett eventuellt antagningsbesked dröja, i enstaka fall några veckor in på terminen. Var uppmärksam på eventuell info som skickas ut i yh-antagning.se.