Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Vem blir antagen och vad innebär ett urvalsprov? Vad gör jag om jag blivit antagen eller hamnat på reservplats? Här får du all information om antagningen.

Så fungerar antagningen på Affärshögskolan

På de yrkeshögskoleutbildningar där vi har fler behöriga sökande än antalet platser genomförs ett urval. Läs mer om det nedan.

Urvalsprov

Du som är behörig kommer först efter att din ansökan är fullständig och granskad, att få en inbjudan till att göra ett särskilt webbaserat prov och därefter ett gruppsamtal. Det webbaserade provet mäter din kunskap i engelska, logik, matematik och svenska samt hur du förstår instruktioner och använder dig av dessa. Gruppsamtalet är framtaget för att mäta din förmåga att tillgodogöra dig utbildningen på bästa sätt utifrån argumentationsförmåga, kommunikationsförmåga och förmåga att arbeta lösningsorienterat i grupp.

Observera att för de utbildningar som har ett väldigt högt söktryck, kommer de behöriga att först genomföra ett webbaserat prov. De 120 sökande som får högst poäng på webbtestet är de som går vidare till steg 2 i urvalsprocessen, vilket är ett gruppsamtal.

Urval utifrån provresultat

Om två eller flera resultat är exakt samma, kommer utbildningsplatserna att lottas och registreras i fallande ordning i antagningssystemet yh-antagning.se.

Antagningsbeskedet kommer den 18 juni

När antagningsbeskedet är klart, skickas ett automatiskt meddelande ut genom vårt antagningssystem, yh-antagning.se, där du uppmanas att logga in på ”mina sidor” i systemet och läsa ditt besked.

Om du blivit antagen

Den 18 juni kommer du att kunna se antagningsbeskedet när du loggar in på ”mina sidor” på yh-antagning.se. Har du blivit antagen? Kom då ihåg att du måste meddela oss om du vill ha kvar din plats senast 4 dagar efter att antagningsbeskedet publicerats, annars riskerar du att förlora din plats. Du meddelar oss genom att tacka ja eller nej till utbildningsplatsen på yh-antagning.se.

Om du står som reserv

Om du står på reservlistan finns det fortfarande en chans att bli antagen. När någon tackar nej till sin utbildningsplats så förflyttas du automatiskt upp i listan. Som reserv kan ett antagningsbesked dröja, och i enstaka fall några veckor in på terminen.

Antagningsordningen är fastställd av Myndigheten för yrkeshögskolan.