Affärshögskolans antagningsprocess

När ansökningswebben har stängt granskar vi de inkomna ansökningarna och tittar på vilka som är behöriga. Om vi har fler behöriga sökande än antalet platser på utbildningen genomförs ett urval enligt antagningsordningen som är fastställd av Myndigheten för yrkeshögskolan.

1. Urvalsprov

Du som är behörig och har ansökt till en utbildning med högt söktryck kommer, först efter att din ansökan är fullständig och granskad, få en inbjudan till ett särskilt webbaserat prov. Det webbaserade provet mäter din kunskap i engelska, logik, matematik och svenska samt hur du förstår instruktioner och använder dig av dessa.

2. Gruppsamtal

Urvalsprocessen kan även bestå av ett gruppsamtal där de 120 sökande med högst poäng från urvalsprovet går vidare till nästa steg. Du som gått vidare till nästa steg kommer bli inbjuden till att boka in en tid som passar dig. Gruppsamtalet är framtaget för att mäta din förmåga att tillgodogöra dig utbildningen på bästa sätt utifrån argumentationsförmåga, kommunikationsförmåga och förmåga att arbeta lösningsorienterat i grupp.

Antagningsbesked

När urvalsprocessen är över lägger vi ihop poängen från det webbaserade provet och gruppsamtalet, och antar de personer som fått bäst resultat. Om flera personer har fått exakt samma resultat lottar vi utbildningsplatserna. Om inget urval har genomförts, antar vi de sökande som är behöriga.

När antagningsbeskedet kommer skickas ett automatiskt meddelande ut till din mailadress genom vårt antagningssystem, yh-antagning.se. För höstterminen 2021 kommer antagningsbeskedet 22 juni.

Om du blivit antagen

Har du blivit antagen? Grattis! Kom ihåg att tacka ja eller nej till din plats inom några dagar efter att antagningsbeskedet publicerats, annars riskerar du att förlora din plats. Du tackar ja eller nej till utbildningsplatsen på yh-antagning.se.

Om du står som reserv

Har du hamnat på reservlistan? Det finns fortfarande chans att bli antagen! När någon tackar nej till sin utbildningsplats förflyttas du automatiskt upp i listan. Du behöver alltså inte göra något om du vill stå kvar som reserv.

Antagningsservice

Kontakta oss vid frågor om ansökan eller behörighet via chatten här på webben, via mail yhansokan@affarshogskolan.se eller telefon 019-100 080.

Antagningsenhetens öppettider

  • Måndag – Torsdag 8.30-16.30
  • Fredag 8.30-15.00

Lunchstängt 12.00-13.00