×
 

Olika sätt att bli behörig

Saknar du behörighet för att läsa någon av våra utbildningar? Ingen fara! Att bli behörig till yrkeshögskolan skiljer sig från hur det går till på universitet eller högskolor – här är möjligheterna många fler. För att bli fullt behörig finns olika tillvägagångssätt. Vilka behörighetskrav du behöver uppfylla hittar du på respektive utbildningssida.

Reell kompetens

Komvux och preparandkurser

20-procentsregeln

Reell kompetens

Om du saknar formell behörighet, men anser dig ha kompetens som motsvarar delar av behörighetskraven, kan du ansöka med reell kompetens. Du kan till exempel ha inhämtat motsvarande kunskap genom arbetslivserfarenhet, föreningsliv, utlandsvistelse eller andra studier. Gör så här för att ansöka med reell kompetens:

 1. Ansök till en utbildning och uppge att du vill beprövas med reell kompetens.
 2. Bifoga dokument som påvisar eller beskriver kompetensen under ”övrigt” i din ansökan. 
 3. Vi kontaktar dig för en bedömning. Om vi bedömer att du är behörig är du med i antagningsprocessen som övriga sökande.

Komvux

Om du saknar kurser som ingår i behörighetskraven kan du läsa in dessa genom komvux. Så här gör du för att visa för oss att du ska läsa in kursen du saknar:

 1. Sätt status ”komplettera senare” i din ansökan till oss och skriv vilken kurs du avser läsa in på komvux.
 2. Kontakta din hemkommun och anmäl dig till den kurs du vill läsa.
 3. När du är godkänd laddar du upp ditt intyg i din ansökan på yh-antagning.se. Då kan vi behandla din fullständiga ansökan!

Preparandkurser

Våra preparandkurser motsvarar respektive gymnasiekurs på en övergripande nivå, men med en komprimerad studietakt. Preparandkurserna är helt kostnadsfria och genomförs på distans i självstudieform, via våra samarbetspartners Hermods och NTI-skolan. Du läser kurserna under cirka 3-5 veckor och som stöd har vi en lärplattform där du hittar information, hjälpmedel och e-litteratur. Det är viktigt att du är aktiv under hela perioden preparandkursen pågår, annars kan den stängas ned på grund av inaktivitet. Alla preparandkurser avslutas med ett behörighetsprov. Vid godkänt resultat ges din behörighet och vi kompletterar din ansökan åt dig.

 • Engelska 6
 • Företagsekonomi 2
 • Matematik 2
 • Svenska 2
 • Svenska 3
 1. Ansök till en YH-utbildning. Sätt status ”kompletterar senare” och skriv att du vill läsa en preparandkurs för att bli behörig.
 2. Vårt antagningsteam skickar ut ett anmälningsformulär som du fyller i.
 3. När vi har registrerat dig får du ett ”startmejl” som gör att du kan påbörja preparandkursen.

Observera att preparandkurserna endast ger dig behörighet till Affärshögskolans yrkeshögskoleutbildningar och går därmed inte att använda i ansökan till andra skolor. Preparandkursen ger dig inte heller en garanterad plats på utbildningen, utan du måste genomgå samma urvalsprocess som andra sökande.

20-procentsregeln

20-procentsregeln innebär att 20 procent av en utbildnings årsplatser får bestå av sökande som inte uppfyller de formella behörighetskraven. Du kan alltså behörighetsförklaras ändå, om vi, tillsammans med utbildningens ledningsgrupp bedömer att du kommer att kunna klara utbildningen och yrket den leder till. Vi rekommenderar att i första hand försöka uppfylla den formella behörigheten för att öka dina chanser att bli antagen.

 1. Ansök till en utbildning och uppge att du vill bli granskad enligt 20-procentsregeln.
 2. Bifoga underlag som motiverar varför du kommer kunna genomföra utbildningen trots att du saknar ett eller flera behörighetskrav.
 3. Vi kontaktar dig för en bedömning. Om du behörighetsförklaras är du med i antagningsprocessen som övriga sökande.