×
 

Hoppa till innehållet

Olika sätt att bli behörig

För att kunna bli antagen till en YH-utbildning på Affärshögskolan behöver du uppfylla utbildningens behörighetskrav. Saknar du behörighet? Ingen fara! Det finns flera sätt till att bli behörig. Här berättar vi om komvux, validering, preparandkurser och 20-procentsregeln.

Komvux

Om du saknar gymnasiekurser som ingår i behörighetskraven kan du läsa in dessa genom komvux. Det är helt kostnadsfritt och ger dig en ny chans att bli behörig i ett ämnet. Din kommun har ofta flera kursstarter per år. Så här gör du för att visa för oss att du ska läsa in en kurs du saknar:

 1. Ansök till utbildningen du vill läsa och sätt status ”komplettera senare”. Skriv vilken kurs du avser läsa in på komvux.
 2. Kontakta din hemkommun och anmäl dig till kursen.
 3. Vid godkänt resultat laddar du upp ditt betyg i din påbörjade ansökan på yh-antagning.se. Då kan vi behandla din fullständiga ansökan!

Preparandkurser

En preparandkurs motsvarar en gymnasiekurs på en övergripande nivå, som du läser online i självstudieform under 3-5 veckor. Innan du kan starta en preparandkurs måste du uppfylla grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier.

Preparandkurserna är kostnadsfria, men kostnad för eventuell kurslitteratur kan tillkomma. Som stöd har du en lärplattform där du hittar information och hjälpmedel. Preparandkursen avslutas med ett digitalt slutprov. Vid godkänt resultat ges din behörighet till YH-utbildningen du ansökt till, och därefter är du med i antagningsprocessen som andra sökande. En preparandkurs är inte CSN-berättigad.

  • Engelska 6
  • Företagsekonomi 2
  • Matematik 2
  • Svenska 2
  • Svenska 3
  1. Ansök till en av våra utbildningar.
  2. Vår antagningsenhet granskar din ansökan. Om de bedömer att du kan bli behörig genom att läsa en preparandkurs skickas en anmälningslänk ut i yh-antagning.
  3. Anmäl dig till preparandkursen via länken.
 • Inom tre arbetsdagar efter att din anmälan inkommit kommer antagningsenheten registrera dig på preparandkursen. En preparandkurs kan enbart starta en måndag eller tisdag. När du är registrerad kan du påbörja genomförandet. Kom ihåg att vara aktiv under hela kursen, annars riskerar den att stängas ned på grund av inaktivitet. Du måste ta hänsyn till uppgifternas olika inlämningsdatumen.

  Du kommer inte att få något betyg eller intyg utan vi kompletterar endast din ansökan. Detta eftersom preparandkursen endast ger dig den särskilda behörigheten till Affärshögskolans utbildningar.

Validering på två sätt

Om du saknar formell behörighet, men anser dig ha rätt kompetens för att klara av utbildningen, kan du ansöka om validering. Validering kan ske på två sätt, antingen genom ett behörighetstest eller reell kompetens.

Behörighetstest

Vi erbjuder kostnadsfria behörighetstest i Engelska 6, Matematik 2 och Svenska 2. Testet är till för dig som anser dig besitta kunskap i dessa ämnen trots att du saknar betyg. Blir du godkänd på testet blir du behörig i ämnet. Om du inte blir godkänd erbjuds du läsa en preparandkurs istället. Så här gör du:

 1. Ansök till utbildningen du vill läsa och uppge att du vill göra ett behörighetstest.
 2. Vår antagningsenhet granskar din ansökan och skickar ut en länk i yh-antagning.
 3. Anmäl dig till ett testtillfälle via länken och genomför testet på angiven tid.

Reell kompetens

Reell kompetens innebär att vi gör en kompetenskartläggning och bedömning av din samlade, faktiska, kompetens oberoende av hur, när eller var du har inhämtat kunskapen. Du kan till exempel ha samlat på dig kunskap genom arbetslivserfarenhet, föreningsliv, utlandsvistelse eller tidigare studier som motsvarar delar av behörighetskraven. Så här gör du för att ansöka med reell kompetens:

 1. Ansök till en utbildning och uppge att du vill beprövas med reell kompetens.
 2. Bifoga betyg, intyg och beskrivning som påvisar din reella kompetens under ”Övrigt”.
 3. Vi kontaktar dig för en bedömning. Om vi bedömer att du är behörig är du med i antagningsprocessen som övriga sökande.

20-procentsregeln

20-procentsregeln innebär att 20 procent av en utbildnings årsplatser får bestå av sökande som inte uppfyller de formella behörighetskraven. Detta tillämpas bara i vissa fall om vi, tillsammans med utbildningens ledningsgrupp, bedömer att du kommer klara utbildningen och yrket den leder till. Vi rekommenderar att du i första hand försöker uppfylla behörighetskraven för att öka dina chanser att bli antagen. Så här ansöker du med 20-procentsregeln:

 1. Ansök till en utbildning och uppge att du vill bli granskad enligt 20-procentsregeln.
 2. Bifoga underlag som motiverar varför du kommer kunna genomföra utbildningen trots att du saknar ett eller flera behörighetskrav.
 3. Vi kontaktar dig för en bedömning. Om vi bedömer att du är behörig är du med i antagningsprocessen som övriga sökande.