Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Alla våra yrkeshögskoleutbildningar har en egen ledningsgrupp kopplad till sig med representanter, bland annat från näringslivet och klassen.

En ledningsgrupp består av representanter som besitter viktig och nödvändig kunskap från olika företag inom aktuell bransch, Affärshögskolan, skolväsendet och studerande från den specifika YH-utbildningen. I vissa fall kan ledningsgruppen även bestå av representanter från högskola och/eller universitet.

Ledningsgruppens ansvarsområden

Ledningsgruppen har flera viktiga uppgifter, men deras främsta syfte är att bevaka YH-utbildningens innehåll, upplägg och utveckling och se till att den motsvarar de behov som finns på arbetsmarknaden samt att den håller hög kvalitet. Därför är det viktigt att ledningsgruppen består av representanter från näringslivet som är väl insatta i branschen och som vill vara med och påverka utbildningens utformning – för framtidens kompetensförsörjning.

Ledningsgruppen sammanträder ett par gånger per termin och under dessa möten ligger fokus på att diskutera utbildningens innehåll, kvalitet och hur utbildningen kan utvecklas ytterligare. De flesta som sitter med i ledningsgruppen tar även emot LIA-studerande (praktikanter) och är anställande företag även efter utbildningen.

Hur en ledningsgrupp formas

Ledningsgruppen sätts samman efter att vi fått starttillstånd/beviljande av utbildningen från Myndigheten för yrkeshögskolan, MYH. Dessa företag är oftast de som har initierat ansökan om utbildningen och även varit delaktiga i framtagandet av utbildningen.

Studeranderepresentanter utses av de studerande vid ett klassmöte som vanligtvis hålls i början av utbildningen. Studeranderepresentanternas roll är att föra hela klassens talan under ledningsgruppsmöten. Vid examen erhåller studeranderepresentanten ett intyg för sin insats i ledningsgruppsarbetet.