Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Från teoretisk kunskap till praktiska färdigheter

LIA, även kallat praktik, står för lärande i arbete och är en central del i våra yrkeshögskoleutbildningar. Varje termin har vi flera klasser som går ut på LIA hos företag i hela landet, ibland även internationellt. Under praktiken får du komma ut på en arbetsplats och ta del av verksamhetens dagliga arbete, samtidigt som du samlar på dig praktiska färdigheter och får erfarenhet av dina kommande yrken och branscher. Kom ihåg! Våra studerande är hett eftertraktade efter sin utbildning och många erbjuds jobb på sina praktikplatser redan innan utbildningen är slut.

LIA är oftast indelad i flera perioder under utbildningstiden vilket gör det möjligt för dig att testa på olika delar av yrkesrollen/branschen. Inför din LIA tilldelas du en erfaren handledare på företaget som ger dig vägledning och som ser till att du snabbt blir delaktig i arbetet och involverad i verksamheten.

Vi håller givetvis en tät kontakt med dig under tiden du är ute på LIA. Antingen kommer vi ut och besöker dig på din LIA-plats eller så har vi avstämningar via telefon eller digital plattform. Efter din LIA-period får du en bedömning/intyg av din handledare.

LIA är den mest givande och roligaste momentet i hela utbildningen. Ett perfekt tillfälle att knyta kontakter och skaffa ett nätverk i branschen man utbildar sig inom.

– Studerande till Affärsinriktad Konceptutvecklare

Hur söker jag LIA?

Du som studerande väljer själv var du vill göra din LIA utifrån vad som intresserar dig. Det går bra att göra den på din hemort, eller på någon annan plats i världen så länge LIA-platsen är relaterad till yrkesrollen och godkänd av oss. Du ansvarar själv för att söka din LIA-plats, men får självklart tips och vägledning från skolan. Tips är att börja i god tid för att hitta en LIA-plats som du verkligen vill ha!