Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Från teoretisk kunskap till praktiska färdigheter

Alla våra yrkeshögskoleutbildningar innehåller LIA (lärande i arbete) som är den mest praktiska delen av utbildningen. LIA är en win-win situation där företag får in extra resurser, samtidigt som du som studerande samlar på sig praktiska färdigheter och får erfarenhet av dina kommande yrkesroller och branscher. Kom ihåg! Våra studerande är hett eftertraktade efter sin utbildning och många erbjuds jobb på sina praktikplatser redan innan utbildningen är slut.

LIA är oftast indelad i flera perioder under utbildningstiden vilket gör det möjligt för dig att testa på olika delar av yrkesrollen/branschen. Inför din LIA tilldelas du en erfaren handledare på företaget som ger dig vägledning och som ser till att du snabbt blir delaktig i arbetet och involverad i verksamheten.

Det mest givande och roligaste momentet i hela utbildningen. Ett perfekt tillfälle att knyta kontakter och skaffa ett brett nätverk i branschen man utbildar sig inom.

– Studerande till Affärsinriktad Konceptutvecklare

Hur söker jag LIA?

Du som studerande väljer själv var du vill göra din LIA utifrån vad som intresserar dig. Det går bra att göra den på din hemort, eller på någon annan plats i världen så länge LIA-platsen är relaterad till yrkesrollen och godkänd av oss. Du söker din LIA-plats själv, men får självklart tips och stöd från skolan och den studerandeansvarige. Tips är att börja i god tid för att hitta en LIA-plats som du verkligen vill ha!

5 tips inför sökandet av LIA-plats >>

Under och efter din LIA

Vi håller givetvis en tät kontakt med dig under tiden du är ute på LIA. Antingen kommer vi ut och besöker dig på din LIA-plats eller så har vi avstämningar via telefon eller digital plattform. Efter din LIA-period får du en bedömning/intyg av din handledare.