Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Förbered dig inför din framtida yrkesroll

Våra yrkeshögskoleutbildningar innehåller LIA (lärande i arbete) som är den mest praktiska delen av utbildningen. Det innebär att du i praktiken får använda dig av, och utveckla din kompetens och kunskap som du får under utbildningen, på ett företag. Ett perfekt tillfälle att omvandla din teoretiska kunskap till praktiska färdigheter och erfarenheter!

LIA är oftast indelad i flera perioder under utbildningstiden och är en utmärkt period att testa på olika delar av yrkesrollen under de olika perioderna. Under LIA-perioderna utvecklas du för din kommande yrkesroll och du får en bra bild av dina framtida utmaningar efter studierna. Dessutom är det ett bra tillfälle för dig att knyta kontakter och skaffa ett brett nätverk i den bransch du utbildar dig inom.

För att summera det hela vill jag avsluta med att tacka både företaget och Affärshögskolan för denna möjlighet. Detta har varit det mest givande och roligaste momentet i hela utbildningen. Att knyta kontakt med näringslivet är jätteviktigt.

– Studerande till affärsinriktad konceptutvecklare.

Att söka LIA-plats

LIA söker du som studerande själv, så ett tips är att börja fundera i god tid på vad du är intresserad av och var du vill göra din praktik. Du kan självklart få tips och inspiration från den studerandeansvarige, men för att hitta en LIA-plats som du verkligen vill ha så ligger mycket ansvar och engagemang hos dig som studerande.

Tänk på att se över ditt CV och vässa till ditt personliga brev innan du börjar söka. Fundera även över ifall du vill ta en mer personlig första kontakt och ringa företaget du är intresserad av att praktisera på. Här kan du läsa lite tips kring sökandet av LIA-plats från en av våra studerande >>

Inför LIA-perioden

Inför din LIA tilldelas du en erfaren handledare på företaget och ni tillsammans planerar arbetsuppgifter som ligger inom ramen för utbildningen. Handledaren ger dig vägledning och ser till att du snabbt blir delaktig i arbetet och involverad i verksamheten.

Under och efter din LIA

Vi håller givetvis en tät kontakt med dig under tiden du är ute på LIA. Antingen kommer vi ut och besöker dig på din LIA-plats eller så har vi avstämningar via telefon eller digital plattform.

Och kom ihåg – många av våra studerande får jobb genom sina LIA-platser, så visa framfötterna redan under studietiden!

Efter din LIA-period får du en bedömning av din handledare som intygar att du har genomfört och klarat av den på ett bra sätt.