Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Allt du velat veta om våra [YH-utbildningar]

Du som läser det här har troligtvis redan lusläst vår information om den yrkeshögskoleutbildning du är intresserad av och nu vill du kanske dyka djupare i utbildningens upplägg, förutsättningar och framtidsutsikter. Här hittar du allt du velat veta om våra YH-utbildningar, där vi har svarat på de vanligaste frågorna. Har du fortfarande funderingar? Välkommen att kontakta den studerandeansvarige för utbildningen.

Annan bra info:

Hur du kan bli behörig
Hur du ansöker till en YH-utbildning
Hur utbildningsutbudet skapas

Hur är utbildningen upplagd?

Utbildningen läser du i Gävle, Göteborg, Hudiksvall, Jönköping Karlstad eller Linköping under två år.

Vanligtvis är det föreläsning 2-3 dagar i veckan och resten av tiden är egenstudier. Det är även en del grupparbeten tillsammans med andra i klassen. Föreläsningarna pågår oftast mellan 9-17. Under de veckor som man är ute på LIA (lärande i arbete) är det heltid på företaget som gäller.

Hur mycket LIA (praktik) är det i utbildningen?

Sammanlagt är det LIA under 24 veckor, fördelat på två eller tre LIA-perioder, beroende på vilken ort du studerar på.

Är utbildningen CSN-berättigad?

Ja, utbildningen är kostnadsfri och du kan ansöka om studiemedel genom CSN.

Vilken dator rekommenderar ni till studierna?

Vi rekommenderar PC till utbildningen, då lönesystemen som används i de olika kurserna är mer anpassade för PC än Mac.

Vad kan du jobba som efter utbildningen?

Efter utbildningen kan du antingen jobba som redovisningskonsult på en redovisningsbyrå, eller med redovisning och bokföring på en ekonomiavdelning. Ekonomiavdelningen kan vara inom både privata, stora eller små företag, och inom offentlig sektor. Vad du än väljer finns det mycket goda framtidsutsikter i branschen eftersom behovet av personer med kompetens inom redovisning är mycket stort. Det finns även möjlighet att på sikt bli revisor.

Hur ser arbetsmarknaden ut efter man har gått utbildningen?

Majoriteten av alla som tagit examen från den här utbildningen de senaste åren har fått jobb inom branschen. Många får anställning genom sin LIA-plats, så ett bra tips är att visa framfötterna under LIA-perioderna.

Kan man jobba samtidigt?

Detta är en helfartsutbildning och tempot är högt. Vi rekommenderar därför att du siktar på närvaro under lektionerna och att du inte jobbar vid sidan av studierna.

Går det att läsa den här utbildningen på distans?

Nej, däremot kan du välja att läsa utbildningen via Hudiksvall, som är vår satellitort.

Hur är utbildningen upplagd?

B2B-säljare är en heltidsutbildning som läses under två år på Affärshögskolan i Växjö eller Örebro. Uppskattningsvis är det föreläsning cirka 2-3 dagar i veckan och resten av tiden ägnas åt självstudier och grupparbeten.

Hur mycket LIA (praktik) är det i utbildningen?

Det är två LIA-perioder under utbildningens två år. Båda är förlagda på vårterminerna och är 12 veckor vardera. LIA söker du som studerande själv, med stöd från oss på Affärshögskolan.

Kostar det något att läsa utbildningen?

Nej, utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från CSN. Den enda kostnaden under studietiden är kurslitteratur som den studerande betalar själv.

Behöver jag en egen dator under studietiden?

Ja, vi rekommenderar att du som studerande tar med dig en egen dator, surfplatta eller liknande till skolan. Trådlöst WiFi finns tillgängligt i våra lokaler.

Kan jag arbeta parallellt under studietiden?

Ja, utifrån erfarenhet har vissa av våra studerande lyckats att kombinera studier med arbete, men det är viktigt att du är medveten om att studierna är på heltid så den tiden behöver avsättas varje vecka samt att du behöver närvara på föreläsningarna då det är en platsbunden utbildning.

Du avgör alltså själv om du kan arbeta under studietiden och i vilken omfattning. Hur mycket tid du behöver avsätta för självstudier för att nå dina mål är också individuellt och kan variera beroende på vilken kurs du läser.

Går det att läsa den här utbildningen på distans?

Nej, detta är en utbildning som har tagits fram och formats så att den är anpassad till att vara bunden till en specifik studieort och du går miste om mycket om du missar föreläsningarna.

Vad leder utbildningen till?

Efter utbildningen kan du jobba inom företagsförsäljning som bland annat account manager, B2B-säljare (företagssäljare), projektledare, säljledare och säljkonsult. Utöver det leder utbildningen till en yrkeshögskoleexamen!

Hur ser arbetsmarknaden ut efter examen?

Arbetsmarknaden ser mycket ljus ut för dig som företagssäljare med ett utvecklat personligt ledarskap och kunskap i marknadsföring. Anledningen till att en YH-utbildning får starta överhuvudtaget är bland annat på grund av just arbetsmarknadens behov av en viss typ av kompetens och yrkesroll.

Har ni haft en liknande utbildning innan?

Ja, Affärshögskolan i Örebro har utbildat säljare sedan 2009 och alla utbildningar har haft olika inriktningar beroende på vad som efterfrågas från arbetslivet. I Växjö har vi också tidigare haft utbildningen Sales & Marketing B2B.

B2B-säljare är en gedigen säljutbildning med ett fokus på det personliga ledarskapet!

Vad krävs för att komma in på utbildningen?

Utbildningens behörighetskrav är en grundläggande behörighet, vilket innebär en gymnasieexamen eller motsvarande. Men saknar du någon kurs som ingår i en gymnasieexamen finns det olika sätt för dig att bli behörig inom yrkeshögskolan. Exempelvis kan du läsa in kurser du saknar genom komvux  eller som preparandkurs hos oss. Man kan även bli behörighetsförklarad och antagen på andra grunder.

Mer om ansökan, urvals- och antagningsprocessen

När du har skickat in din ansökan så granskar vi den och kontaktar dig ifall du behöver komplettera med något. Om det finns fler behöriga sökande än det finns platser på utbildningen så kommer ett urval att ske. När din ansökan är fullständig och granskad, så kommer vi i sådana fall att bjuda in dig till ett urvalsprov och en intervju, därefter gör vi ett urval utifrån resultatet.

När detta är klart så skickar vi ut ett antagningsbesked genom ansökningssystemet, yh-antagning.se.

Hur är utbildningen upplagd?

Digital marknadskommunikatör är en yrkeshögskoleutbildning som du läser på heltid hos Affärshögskolan i Linköping under två år. Utbildningen har 400 YH-poäng, där 5 YH-poäng motsvarar cirka en veckas studier.

Hur många timmar är det i skolan?

Det är cirka 14 timmars lärarledd schemalagd undervisning i skolan per vecka. Resten av tiden ägnar du åt självstudier och grupparbeten.

Under 24 veckor av utbildningen är du även ute på LIA och då är det företagets arbetstider som gäller.

Vad innebär LIA?

LIA står för lärande i arbete och är yrkeshögskolans motsvarighet till praktik. Det innebär att du får komma ut på en arbetsplats och få ta del av yrkesrollens arbetsuppgifter i praktiken.

Många som läser våra utbildningar får även erbjudande om anställning på deras LIA-platser, så ett tips är att visa framfötterna under din LIA.

Söker jag LIA själv?

Ja, LIA söker du själv. Var gärna ute i god tid före att din period startar. Vi på Affärshögskolan är enbart med och stöttar dig i ditt val av praktikplats ifall du behöver.

Vilka passar denna utbildning för?

Utbildningen passar dig som är intresserad av att kommunicera, skapa och förmedla information med fokus på digitala mediekanaler. Du är nyfiken på ny teknik, tycker om att uttrycka dig i tal och skrift och vill ha ett kreativt jobb.

För att kunna tillgodogöra dig utbildningen bör du ha en god datorvana och vara intresserad av de olika verktyg och programvaror som används för information, kommunikation och analys.

Vilka jobb kan man söka efter utbildningen?

Digital marknadskommunikatör är en bred utbildning som ger dig kompetens för att arbeta i många olika branscher, eftersom de flesta företag och organisationer idag arbetar med både intern och extern kommunikation och marknadsföring.

Du kan exempelvis arbeta som marknadskommunikatör med digital kompetens, marknadsförare och projektledare efter examen.

Vilka är behörighetskraven?

För att räknas som behörig till utbildningen så behöver du ha en fullständig gymnasieexamen och godkänt betyg i Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2 – eller motsvarande kunskap.

Något som är viktigt att ha med sig är att du bör ha datorvana för att klara av utbildningen och den kommande yrkesrollen, även om det inte är ett formellt krav för att läsa utbildningen.

Hur är utbildningen upplagd?

Facility Management är en yrkeshögskoleutbildning som läses på heltid under 2 år och det är föreläsningar cirka 2-3 dagar per vecka. Sedan ägnas resten av tiden åt grupparbeten och självstudier. Under LIA-perioderna är det heltid på företaget som gäller.

Hur är praktiken upplagd?

Praktik kallas för LIA och står för lärande i arbete inom yrkeshögskolan. På Affärshögskolan söker och väljer våra studerande själva sin LIA-plats. Vi på skolan finns givetvis tillgängliga för stöd och coachning. LIA-perioderna är uppdelade på följande sätt:

Göteborg

  • LIA 1: 10 veckor under termin 3.
  • LIA 2: 16 veckor under termin 4.

Malmö

  • LIA 1: 12 veckor under termin 2.
  • LIA 2: 14 veckor under termin 4.

Stockholm

  • LIA 1: 12 veckor under termin 2.
  • LIA 2: 16 veckor under termin 4.

Den största framgångsfaktorn till att få den LIA-plats du vill är att börja i god tid!

Vad innebär Facility Management-branschen?

Facility Management förkortas FM och är en bred framtidsbransch under framväxt i Sverige. För att en verksamhet ska fungera behövs ett bra jobb inom Facility Management.

Någon exakt definition om vad FM är och vilka tjänster som omfattas av begreppet finns inte. FM kan beskrivas som samordnandet och styrningen av de aktiviteter som stödjer en organisations kärnverksamhet.

Bland annat handlar det om att se till att servicefunktioner finns och fungerar som de ska, så som kopiatorer, reception och backoffice. Även att se över huruvida miljön och andra delar av verksamheten kan utvecklas ytterligare. Sedan finns större delar, där man tittar på en viss funktion av fastigheten. Läs mer om branschen här >>

Vad kan man jobba som efter examen?

Utbildningen leder till en yrkeshögskoleexamen och efter genomförda studier kan du bland annat arbeta som Facility Manager, FM-koordinator, Service Manager, Site Manager, verksamhetsutvecklare, platschef inom kontor och projektledare.

Det finns även de studerande som efter utbildningen blivit fastighetsförvaltare. Dessa studerande har valt den inriktningen på sina två LIA-perioder och på så sett tagit det steget. Facility Managementutbildningen är bredare och något mindre inriktade på den tekniska förvaltningen av en fastighet än en utbildning med inriktning mot förvaltning.

Vilka arbetsuppgifter har en Facility Manager?

Som Facility Manager arbetar du strategiskt med kort- och långsiktig planering inom service- och fastighetsrelaterade tjänster och du har ett varierande och viktigt arbete. Att vara Facility Manager kan innebära att man driver olika former av projekt för att utveckla verksamheten på bästa sätt.

Till exempel kan du ansvara för utveckling, drift, administration och planering av stödfunktioner till verksamheten, så som fastigheter, lokaler, underhåll, säkerhet, inköp, logistik och arbetsmiljö. Det kan också handla om att göra olika observationer och analyser av exempelvis hur vissa lokaler utnyttjas, ibland i form av så kallade beläggningsmätningar.

Kostar det något att läsa utbildningen?

Nej, utbildningen är kostnadsfri och CSN-berättigad. Kurslitteratur bekostas dock av den studerande.

För vem passar den här utbildningen?

Utbildningen passar dig som har ett sinne för kommunikation, struktur och analys. Inköpare är ett socialt yrke där du har kontakt med både interna och externa personer, så det är en fördel om du är utåtriktad, initiativrik och har god samarbetsförmåga.

För att lyckas med en inköpares arbetsuppgifter är affärsmässighet, drivkraft och förmåga att se möjligheter goda egenskaper.

Hur är utbildningen upplagd?

Inköpare och upphandlare är en yrkeshögskoleutbildning som läses på heltid hos Affärshögskolan i Västerås under två år. Uppskattningsvis är det föreläsning cirka 2-4 dagar i veckan och resten av tiden ägnas åt självstudier och grupparbeten.

Hur mycket LIA (praktik) är det i utbildningen?

Utbildningen innehåller 21 veckor praktik utspritt på två LIA-perioder. LIA står för lärande i arbete och är den praktiska delen av utbildningen som är förlagd ute på en arbetsplats.

Den första LIA-perioden är tio veckor och den andra är elva veckor. Båda LIA-perioderna infaller under utbildningens sista år.

Kostar det något att läsa utbildningen?

Nej, själva utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från CSN. Den enda kostnaden som tillkommer är kurslitteratur som den studerande betalar själv.

Behöver jag en egen dator under studietiden?

En egen dator är att föredra för att du ska kunna tillgodogöra dig utbildningen på bästa sätt. Utbildarna kommer inte att kräva att du har en dator, då du inte behöver den under föreläsningarna, men som arbetsverktyg under studietiden är det att rekommendera att du har tillgång till en.

Kan jag arbeta parallellt under studietiden?

Vi rekommenderar inte att du arbetar under studietiden då detta är en bunden utbildning som du läser på heltid. Studierna kräver alltså att du är på plats i skolan.

Går det att läsa den här utbildningen på distans?

Nej, utbildningen är inte utformad för ett distansupplägg och du missar mycket om du inte närvarar på föreläsningarna.

Vad leder utbildningen till?

Efter utbildningen kan du jobba inom i stort sett alla branscher som bland annat anbudsförhandlare, inköpsassistent, operativ inköpare, strategisk inköpare eller upphandlare. Oftast arbetar inköpare inom den privata sektorn, men det finns även inom den offentliga sektorn och då kallas de för upphandlare. Utöver det leder utbildningen till en yrkeshögskoleexamen!

Hur ser arbetsmarknaden ut efter examen?

Arbetsmarknaden ser mycket ljus ut för dig som inköpare och upphandlare. Anledningen till att en YH-utbildning får starta överhuvudtaget är bland annat på grund av just arbetsmarknadens behov av en viss typ av kompetens och yrkesroll. Detta betyder att du kan vara lugn gällande framtidsutsikter för yrkesroller som utbildas på yrkeshögskolan!

Hur ser utbildningens upplägg ut?

Lönekonsult är en 1,5-årig heltidsutbildning, trots att du läser på distans. Under studietiden ingår både digitala föreläsningar, självstudier och grupparbeten.

I utbildningen ingår även vissa träffar på plats hos Affärshögskolan i Gävle.

Jag tänkte köpa en dator inför utbildningsstarten. Ska jag välja PC eller Mac?

På utbildningen kommer du att få lära dig om och arbeta i olika typer av lönesystem och generellt är PC ett bättre alternativ om man ska arbeta med olika typer av löneprogram.

Är utbildningen CSN-berättigad?

Ja, utbildningen är kostnadsfri och du kan ansöka om studiemedel genom CSN.

Kan jag arbeta samtidigt?

Detta är en utbildning där studietakten är 100 procent och tempot är högt. Vi rekommenderar därför att du inte jobbar alltför mycket vid sidan av studierna.

Hur ser arbetsmarknaden ut efter examen?

Det finns en stor efterfrågan på den kompetens som utbildningen ger av det lokala arbetslivet. Utan ett stort behov och efterfrågan får inte heller en yrkeshögskoleutbildning starta.

Hur blir jag behörig?

Det finns olika sätt för dig att räknas som fullt behörig inom yrkeshögskolan. Exempelvis kan du läsa in kurser du saknar genom komvux  eller som preparandkurs hos oss. Man kan även bli behörighetsförklarad och antagen på andra grunder.

Hur blir jag antagen?

När du har ansökt till utbildningen så granskar vi din ansökan. Ser vi att du behöver komplettera med något, så kommer vi att kontakta dig.

Om det finns fler behöriga sökande än det finns platser på utbildningen så kommer ett urval att ske. När din ansökan är fullständig och granskad, så kommer vi i sådana fall att bjuda in dig till ett urvalsprov och en intervju, därefter gör vi ett urval utifrån resultatet.

När detta är klart så skickar vi ut ett antagningsbesked genom ansökningssystemet, yh-antagning.se.

Vad är skillnaden på Lönekonsult och Payroll Controller?

Payroll Controller är en vidareutveckling av lönekonsultutbildningen som vi på Affärshögskolan har erbjudit i flera år. Den nya utbildningen innehåller mer ekonomi, analys, presentationer och praktik som skapar större förståelse för siffrornas sammanhang.

Hur är utbildningen upplagd?

Payroll Controller är en yrkeshögskoleutbildning som du läser på heltid hos Affärshögskolan i Uddevalla under två år.

Utbildningen är uppdelad i tre block med stigande svårighetsgrad (lön, ekonomi, HR och LIA). Vi inkluderar även engelska och presentationsteknik under andra och tredje blocket. Vi har därför tre LIA-perioder, vilket gör att du som pluggar hos oss får mer kontakt med arbetslivet och en större erfarenhet lagom till du tar examen.

Vad är LIA?

LIA står för lärande i arbete och är yrkeshögskolans motsvarighet till praktik ute på ett företag.

Hur många dagar är man i skolan?

Generellt är du på plats i skolan två dagar per vecka för lärarledd undervisning. Resten av tiden ägnar du åt självstudier och grupparbeten.

Under LIA-perioderna är det heltid på företaget som gäller.

Kostar det något att läsa utbildningen?

Nej, Payroll Controller är en kostnadsfri YH-utbildning som också berättigar till studiemedel från CSN.

Kan man jobba samtidigt?

Vi rekommenderar inte att arbeta samtidigt som man läser denna utbildning, inte under första året i alla fall. Andra året kan det nog gå att arbeta någon dag i veckan under förutsättning att det är inom området så att du kan implementera studierna i arbetet och på så sätt fördjupa dem. Allting är givetvis individuellt.

Hur har denna utbildning skapats?

Det är näringslivet i Västsverige som har efterfrågat denna kompetens och tagit fram ”kravspecifikationen” för utbildningen. Ett branschråd, bestående av lokalt näringsliv samt av delar av ledningsgruppen, har jobbat fram hela konceptet och upplägget av denna utbildning.

En YH-utbildning formas och startar på grund av arbetsmarknadens behov av kompetens, så att du som läser hos oss kan vara säker på att din kompetens behövs, både nu och i framtiden.

Vad är en Payroll Controller?

Payroll Controller som yrkesroll är en blandning av att jobba som lönekonsult och ekonom.

Vi hoppas att de studerande kommer att ge arbetslivet en kompetens som är mer fördjupad än hos en lönekonsult, där målet är att de examinerade kommer att fylla ett hål mellan lönkonsulter och ekonomer där deras förståelse för samspelet mellan lön och ekonomi gör att de kommer att kunna öka företagens lönsamhet. Våra Payroll Controllers kommer att ha förmågan att analysera och presentera siffror och nyckeltal för både personal och chefer.

Var kan jag jobba när jag är färdig?

Antingen på ett mindre eller större företag, helt beroende på vad du själv vill. På ett mindre företag, som generalist, kan du sköta alla bitar inom lön, allt ifrån bokföring till HR-frågor och på större företag som specialist inom något av områdena.