×
 

Utveckla en utbildning med oss

Vill du försäkra dig om att era nyrekryteringar besitter rätt kompetens? Engagera dig i någon av våra ledningsgrupper! Tillsammans med olika företag bedriver vi yrkeshögskoleutbildningar som matchar de kompetensbehov som finns i just din bransch. Vi tror att nyckeln till framgång ligger i delaktighet från de som i framtiden ska anställa våra studerande, därför har alla våra utbildningar en ledningsgrupp kopplad till sig med representanter från näringslivet.

Ledningsgruppens ansvarsområden

Ledningsgruppens främsta syfte är att bevaka YH-utbildningens innehåll, upplägg och utveckling för att säkerställa hög kvalitet och att den uppfyller de kompetensbehov som finns på arbetsmarknaden. Därför består ledningsgruppen av representanter från näringslivet som är väl insatta i branschen och som vill vara med och forma kompetensen hos framtida branschkollegor.

Att engagera sig i ledningsgruppen ser jag som en win-win för både mig, vårt företag och de studerande.

– Linda Ekman, Marknadsansvarig, Humly Edtech AB

Hur skapas en ledningsgrupp?

Ledningsgrupper sätts samman efter att vi fått besked från Myndigheten för yrkeshögskolan om vilka YH-utbildningar vi blivit beviljade att starta. Ledningsgruppen sammanträder ett par gånger per termin och under dessa möten ligger fokus på att diskutera utbildningens fortsatta utveckling. Det är kostnadsfritt att delta i ledningsgruppen.

Som ledningsgruppsföretag har du givetvis möjlighet att även ta emot LIA-praktikanter. Det är en perfekt möjlighet att få in dagsfärsk kunskap från morgondagens medarbetare.

Vilka sitter med i ledningsgruppen?

  • Olika företag inom aktuell bransch
  • Affärshögskolan
  • Skolväsendet
  • Studerande från den specifika YH-utbildningen

Engagera dig som företag

Intresserad av en plats i någon av våra ledningsgrupper? Välkommen att kontakta utbildningsledaren för den utbildning du vill engagera dig i. Ditt engagemang idag är avgörande för morgondagens kompetensförsörjning.

Engagera dig som studerande

Studeranderepresentanter utses vid ett klassmöte i början av utbildningen. Din uppgift är att föra hela klassens talan under ledningsgruppsmöten. Vid examen får du ett intyg för din insats. Kontakta din utbildningsledare för mer information.

Olika brancher. Olika mål. Samma behov.

Randstad logotyp
HSB logotyp