×
 

Utveckla en utbildning med oss

Vill du försäkra dig om att era nyrekryteringar besitter rätt kompetens? Engagera dig i någon av våra ledningsgrupper! Tillsammans med olika företag bedriver vi yrkeshögskoleutbildningar som matchar de kompetensbehov som finns i just din bransch. Vi tror att nyckeln till framgång ligger i delaktighet från de som i framtiden ska anställa våra studerande, därför har alla våra utbildningar en ledningsgrupp kopplad till sig med representanter från näringslivet.

Ledningsgruppens ansvarsområden

Ledningsgruppens främsta syfte är att bevaka YH-utbildningens innehåll, upplägg och utveckling för att säkerställa hög kvalitet och att den uppfyller de kompetensbehov som finns på arbetsmarknaden. Det är därför viktigt att ledningsgruppen består av representanter från näringslivet som är väl insatta i branschen och som vill vara med och påverka utbildningens utformning – för framtidens kompetensförsörjning.

Att engagera sig i ledningsgruppen ser jag som en win-win för både mig, vårt företag och de studerande.

– Linda Ekman, Marknadsansvarig, Humly Edtech AB

Hur skapas en ledningsgrupp?

Ledningsgrupper sätts samman efter att vi fått besked från Myndigheten för yrkeshögskolan om vilka YH-utbildningar vi blivit beviljade att starta. Vanligt är att de företag som har initierat ansökan och varit delaktiga i framtagandet av utbildningen också sitter med i ledningsgruppen, men självklart är även andra företag välkomna. Ledningsgruppen sammanträder ett par gånger per termin och under dessa möten ligger fokus på att diskutera utbildningens fortsatta utveckling. Det är kostnadsfritt att sitta med i ledningsgruppen.

Som ledningsgruppsföretag har du givetvis möjlighet att även ta emot LIA-studerande (praktikanter). Det är en perfekt möjlighet att få in dagsfärsk kunskap från morgondagens medarbetare.

Vilka sitter med i ledningsgruppen?

  • Olika företag inom aktuell bransch
  • Affärshögskolan
  • Skolväsendet
  • Studerande från den specifika YH-utbildningen

Vill du som företag engagera dig?

Intresserad av en plats i någon av våra ledningsgrupper? Välkommen att kontakta utbildningsledaren för den utbildning du vill engagera dig i. Ditt engagemang idag är avgörande för morgondagens kompetensförsörjning.

Vill du som student påverka din utbildning?

Välkommen att kontakta din utbildningsledare! Studeranderepresentanter utses vid ett klassmöte i början av utbildningen. Din uppgift är att föra hela klassens talan under ledningsgruppsmöten. Vid examen får du ett intyg för din insats.

Olika brancher. Olika mål. Samma behov.