Se till att framtidens arbetskraft har rätt kompetens

För att lyckas skapa bra yrkeshögskoleutbildningar som motsvarar de krav som ställs av branschen krävs en tät samverkan med näringslivet. Vi på Affärshögskolan tror att nyckeln till framgång ligger i delaktighet och engagemang från de som i framtiden ska anställa våra studerande. Därför har alla våra YH-utbildningar en ledningsgrupp kopplad till sig, bestående av representanter som besitter viktig och nödvändig kunskap från:

  • Olika företag inom aktuell bransch
  • Affärshögskolan
  • Skolväsendet
  • Studerande från den specifika YH-utbildningen

Ledningsgruppens ansvarsområden

Ledningsgruppens främsta syfte är att bevaka YH-utbildningens innehåll, upplägg och utveckling för att säkerställa hög kvalitet och att den motsvarar de behov som finns på arbetsmarknaden. Det är därför viktigt att ledningsgruppen består av representanter från näringslivet som är väl insatta i branschen och som vill vara med och påverka utbildningens utformning – för framtidens kompetensförsörjning.

Hur fungerar det?

Ledningsgrupper sätts samman efter att vi fått besked från Myndigheten för yrkeshögskolan om vilka YH-utbildningar vi blivit beviljade att starta. Vanligt är att de företag som har initierat ansökan och varit delaktiga i framtagandet av utbildningen också sitter med i ledningsgruppen. Ledningsgruppen sammanträder sedan ett par gånger per termin och under dessa möten ligger fokus på att diskutera utbildningens utformning. Det är givetvis kostnadsfritt att sitta med i ledningsgruppen.

Flera av de företag som sitter med i ledningsgruppen tar även chansen att ta emot LIA-studerande (praktikanter). Flera väljer dessutom att anställa våra studerande efter utbildningen.

Är du och ditt företag intresserade?

Välkommen att höra av dig till oss på Affärshögskolan om du är intresserad av en plats i någon av våra ledningsgrupper! Du hittar kontaktuppgifter till respektive ort och utbildning här.

Vill du som studerande engagera dig?

Du som studerar hos oss kan också sitta med i en ledningsgrupp! Som studeranderepresentant är din uppgift att föra hela klassens talan under ledningsgruppsmöten. Era åsikter är oerhört viktiga för oss! Studeranderepresentanter utses vanligtvis i början av utbildningen i samband med ett klassmöte. Inför detta kan du anmäla ditt intresse till den studerandeansvarige. Vid examen erhåller studeranderepresentanten ett intyg för sin insats i ledningsgruppsarbetet.