Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Se till att din framtida arbetskraft är rätt utbildad

För att skapa en bra yrkeshögskoleutbildning som motsvarar de krav som ställs av branschen, krävs det tät samverkan med näringslivet. Vi tror att nyckeln till framgång ligger i delaktighet och engagemang från de som i framtiden ska anställa våra studerande. Till varje YH-utbildning vi driver finns därför en ledningsgrupp kopplad.

Vad gör en ledningsgrupp?

Ledningsgruppens främsta syfte är att bevaka YH-utbildningen och se till att den motsvarar de behov som finns på arbetsmarknaden. Därför är det viktigt att ledningsgruppen består av representanter från näringslivet som är väl insatta i branschen och som vill vara med och påverka framtidens kompetenser.

Du kan läsa mer om ledningsgrupper inom YH här.

Tveka inte att höra av dig till oss om du är intresserad av en plats i någon av våra ledningsgrupper.