×
 

LIA - ett vinnande koncept

Alla våra yrkeshögskoleutbildningar innehåller praktik, som kallas för LIA (lärande i arbete). LIA är en win-win situation där ni som företag får in extra resurser – helt kostnadsfritt, samtidigt som våra studerande samlar på sig praktiska färdigheter och får erfarenhet av sina kommande yrkesroller och branscher. Varje termin har vi flera klasser som går ut på LIA hos företag i hela landet, ibland även internationellt.

Förstärk ert team kostnadsfritt

Få in dagsfärsk kunskap, nya infallsvinklar och nya idéer från nyfikna studerande under några veckor. Låt dig utmanas och inspireras!

Perfekt rekryteringsväg 

Många LIA-företag anställer våra studerande! Det är en utmärkt rekryteringsväg där båda parter får chans att prova ett samarbete utan att förbinda sig till en anställning.

Försäkrade under hela praktiken

Våra studerande är försäkrade under hela LIA-perioden både inom och utom Sveriges gränser. Läs mer hos Myndigheten för yrkeshögskolan.

Hur fungerar LIA?

Våra studerande ansvarar själva för att söka LIA-platser hos de företag de är intresserade av, men du som företag kan också anmäla ditt intresse till att ta emot studerande. Det långsiktiga målet med LIA-perioden är att ge våra studerande en fot in på arbetsmarknaden, möjlighet att bygga kontaktnät och stärka sina chanser till en anställning efter examen. För er som företag skapas möjlighet att få in en extra resurs med högaktuell kunskap och nya perspektiv under några veckor.

Praktiken sammanlänkar näringslivet med framtidens arbetskraft på ett fint sätt.

Vad förväntas av dig som LIA-företag?

För att både ni som företag och den studerande ska få ut så mycket som möjligt av praktikperioden krävs engagemang, bra arbetsuppgifter, rätt arbetsredskap samt en handledare.

Det är viktigt att den studerande får en bra introduktion för att snabbt bli en resurs för verksamheten. Arbetsuppgifterna ska ligga inom ramen för utbildningen och planeras med fördel in tillsammans med den studerande. Det är bra om ni redan innan LIA-periodens start kommit överens om vad den studerande ska utföra.

I regel ska våra studerande följa de arbetstider och riktlinjer som gäller på företaget. Skulle samarbetet mot förmodan inte fungera kan både företag och studerande välja att avbryta praktiken. I slutet av LIA-perioden behöver du som handledare utvärdera den studerandes arbetsinsats efter en given mall.