×
 

Digitala kurser för kompetensutveckling

I samarbete med Trygghetsrådet (TRR) erbjuder Affärshögskolan digitala kurser för dig som vill kompetensutvecklas mitt i arbetslivet. Investera i ny kunskap! Studera när du vill, var du vill – med valfri studietakt.

Strategisk hållbarhetsutveckling

Digital kurs | 65 YH-poäng | 20 085 kr

Lär dig om hållbar affärsutveckling, analysmetoder och hållbarhetskommunikation!

Kursinnehåll:

• Grundläggande miljövetenskap
• Lagar, regler och riktlinjer som styr hållbarhetsarbete
• Relevanta ramverk och verktyg
• GHG Protocol, GAP, SWOT och livscykelanalys
• Presentationsteknik
• Hållbarhetsrapportering
• Målgruppsidentifiering relaterat till hållbarhet
• Planering och implementering

Upphandling av IT-system

Digital kurs | 60 YH-poäng | 18 540 kr

Lär dig om upphandling av IT-lösningar, informationssäkerhet och juridik ur ett upphandlingsperspektiv!

Kursinnehåll:

• Krav och rekommendationer som ställs på upphandling av IT-lösningar oavsett om det handlar om mjukvara, hårdvara eller konsultstöd
• Krav och rekommendationer som ställs på informationssäkerhet vid upphandling av IT-lösningar
• Den legala aspekten vid upphandling av IT-lösningar

Medicinteknisk försäljning

Digital kurs | 95 YH-poäng | 29 355 kr

Lär dig om medicinteknisk försäljning inom hälso- och sjukvården!

Kursinnehåll:

• Hälso- och sjukvårdens organisation och finansiering
• Affärsjuridik och samverkansregler
• Lagar och regler för yrkesrollen
• Företagsekonomi och hälsoekonomi
• Konsultativ försäljning och affärsmannaskap
• Digitala möten och möteskunskap
• Arbetsprocesser och kvalitetskriterier

Frågor? Kontakta mig!