×
 

Digitala kurser för kompetensutveckling

I samarbete med Trygghetsrådet (TRR) erbjuder Affärshögskolan digitala kurser för dig som vill kompetensutvecklas mitt i arbetslivet. Investera i ny kunskap! Studera när du vill, var du vill – med valfri studietakt.

Frågor? Kontakta oss på info@affarshogskolan.se.

Strategisk hållbarhetsutveckling

Digital kurs | 65 YH-poäng | 20 085 kr

Lär dig om hållbar affärsutveckling, analysmetoder och hållbarhetskommunikation!

Kursinnehåll:

• Grundläggande miljövetenskap
• Lagar, regler och riktlinjer som styr hållbarhetsarbete
• Relevanta ramverk och verktyg
• GHG Protocol, GAP, SWOT och livscykelanalys
• Presentationsteknik
• Hållbarhetsrapportering
• Målgruppsidentifiering relaterat till hållbarhet
• Planering och implementering