Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

5 anledningar att läsa en YH-utbildning

Tips och inspiration - 08/02/2018

Vad är en YH-utbildning?

YH-utbildning är en förkortning av yrkeshögskoleutbildning och är en eftergymnasial utbildningsform som existerar genom arbetsmarknadens behov av specifik kompetens. En YH-utbildning är ofta kortare än en universitets- eller högskoleutbildning (mellan 1-3 år) och alla Affärshögskolans aktuella utbildningar är mellan 1-2 år.

YH-utbildningar är dessutom mer praktiskt inriktade, vilket innebär att du får komma ut på praktik på en arbetsplats under en stor del av studietiden. Praktiken i YH-sammanhang kallas för LIA, som står för lärande i arbete.

För vem passar en YH-utbildning?

En yrkeshögskoleutbildning passar dig som vill ta klivet in i en ny roll och anta utmaningar i ett nytt kapitel i ditt liv. De som läser en YH-utbildning vet oftast vad de vill jobba med, men framför allt vill de ha stora chanser till jobb direkt efter examen och få känna på yrkesrollen redan under studietiden. Överlag är det hela 93 % av alla som läst en YH-utbildning som har en anställning ett år efter examen.

Vad är unikt med en YH-utbildning?

Förutom LIA-perioderna och att våra konsulter som föreläser kommer direkt från arbetslivet med mycket erfarenhet och uppdaterad kunskap, finns fler unika saker med yrkeshögskolan. En av dem är behörighetskraven.

Likt universitets- och högskoleutbildningar har även YH-utbildningar behörighetskrav när man ansöker.

Men det som skiljer dem åt är att en YH-utbildning kan man ansöka till även om man inte har fulla behörigheter, då YH även lägger vikt vid motsvarande kunskaper som exempelvis den sökande kan ha erhållit från arbetslivserfarenheter. Till exempel kan du sakna betyg i Engelska 6 men påvisa motsvarande kompetens, som gör att du ändå kan anses som behörig. Alternativt hjälper även YH dig att bli behörig, genom korta preparandkurser.

En stor anledning till varför många väljer att läsa på yrkeshögskola är den höga anställningsstatistiken. 93 % av alla som tar examen från en YH-utbildning får jobb – bara ett år efter avslutade studier.

Vi har listat 5 anledningar att läsa en YH-utbildning:

Fem anledningar att läsa en Yh-utbildning

Publicerad: 2018-08-02