Affärshögskolan i framgångsrikt samarbete med UCS One Economy

Av Sofia Björnér

"Det känns kul att vara med och utveckla vår bransch" säger Maria Hedvall, VD på UCS One Economy som länge engagerat sig i utbildningen Affärsinriktad redovisningsekonom på Affärshögskolan. Tillsammans med flera hundra företag utformar Affärshögskolan aktuella utbildningar som matchar arbetsmarknadens kompetens- och rekryteringsbehov. Ekonomibyrån UCS One Economy är ett av samarbetsföretagen som sedan 2018 både utbildat, tagit emot praktikanter och deltagit i ledningsgruppsarbete. Hör deras upplevelse av samarbetet.

Samarbete med företag föder nya redovisningsekonomer

Affärshögskolan har utbildat redovisningsekonomer i Linköping i flera år. Tillsammans med både lokala och regionala företag utformas utbildningen till att hela tiden gå i branschens fotspår. Reventia, Wetterhäll Accounting, Compentia, BRA Ekonomi, Kolsbo Redovisning AB och Polisen är exempel på andra samarbetsföretag som också engagerar sig i utbildningen på olika sätt.

– Det här samarbetet är jätteviktigt för oss! Att både utbilda, sitta med i ledningsgruppen och ta emot LIA-praktikanter är en viktig del av byggandet av vårt företag. Vi är en ekonomibyrå med omkring 80 anställda som jobbar inom affärsområdena ekonomi, lön, HR-frågor och affärssystem, säger Maria Hedvall, VD på UCS One Economy.

"Vi rekryterar som allra mest från yrkeshögskolan"

Alla program hos Affärshögskolan innehåller LIA, som står för lärande i arbete. Ungefär en tredjedel av studietiden spenderas på en arbetsplats för att den studerande ska få samla på sig praktiska färdigheter av sin kommande yrkesroll och bransch. Företag får in extra resurser med ny kunskap helt kostnadsfritt, samtidigt som den studerande får in en fot på arbetsmarknaden.

– LIA är klockrent, vi har utökat antalet platser för varje år! Ambitionen när vi tar in LIA-praktikanter är att vi ska kunna erbjuda en anställning så småningom. Förra året var det 100% fullträff, alla praktikanter fick anställning. Vi får ny, fräsch kunskap inom ekonomi och lön samtidigt som praktikanterna får inblick i många olika företagsformer, affärsområden och konsultuppdrag, berättar Maria.

En av de som fått anställning efter sin praktik på UCS One Economy är Lina Thuresson som pluggade till Affärsinriktad redovisningsekonom 2015-2017. Idag jobbar hon som auktoriserad redovisningskonsult och Team Leader.

– Jag trivs jättebra. Vi har så många grenar, det är inte bara ren och skär ekonomi utan du kan jobba med olika affärsområden för både mindre och större bolag. Det är fritt att växa och utvecklas här och som praktikant blir man inkluderad väldigt fort, säger Lina.

"Vi formar kunskapen hos framtida kollegor"

Att utbilda och gästföreläsa är att lära och inspirera. Tack vare att utbildarna kommer direkt från arbetslivet får de studerande relevant och högaktuell kunskap. Som utbildare är det ett perfekt sätt att bygga nätverk med framtida branschkollegor, och inte minst, forma kunskapen de kommer att besitta. UCS One Economy utbildar inom bland annat företagsekonomi, beskattning och koncernredovisning.

– Många av våra anställda konsulter tycker det är ett kul avbrott från vardagen att utbilda. Det ger ny energi samtidigt som man utvecklar sig själv när man får mycket frågor. Att sprida sin kunskap och dela med sig av våra arbetsmetoder gör att de studerande får en bra verklighetsanknytning, berättar Maria.

"Att delta i ledningsgruppen är ett superviktigt arbete"

Utöver att utbilda och ta emot praktikanter engagerar sig UCS One Economy även i utbildningens ledningsgrupp. Ledningsgruppens uppdrag är att kvalitetssäkra och utveckla utbildningens upplägg och innehåll så att den möter branschens behov och efterfrågan. Det gör att företag kan vara med och forma kunskapen hos framtida kollegor.

– Det är kul att vara med och påverka utbildningen, både utifrån mitt perspektiv som tidigare studerande och företagets synvinkel. Vi ser ju vad som behövs i branschen och eftersom vi satsar mycket på att ta in studerande vill vi att de ska lära sig rätt typ av saker. Så det är ett superviktigt arbete, säger Lina.

Relaterade artiklar

9 av 10 får jobb efter examen – därför väljer allt fler Affärshögskolan
2022-10-17 Nyhet

9 av 10 får jobb efter examen – därför väljer allt fler Affärshögskolan

Här listas fem anledningar till varför många väljer att vidareutbilda sig på Affärs...

Möt en av våra utbildare med innovativa undervisningsmetoder
2022-04-27 Intervju

Möt en av våra utbildare med innovativa undervisningsmetoder

Edvard har konsultat som utbildare på Affärshögskolan i...

YH-utbudets starka koppling till arbetslivet
2020-03-01 Nyhet

YH-utbudets starka koppling till arbetslivet

Visste du att det krävs en hel del för att få starta en yrkeshögskoleutbildning? Bland annat styrs utbildnings...