Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Affärshögskolan utbildar AcadeMedias ledare

Nyhet - 04/09/2020

Företag som jobbar agilt är förändringsbenägna och har förmågan att snabbt ställa om när omvärlden förändras. Ordet “agil” betyder just rörlighet eller smidighet. Teamet, ständig förbättring och värdeskapande är centrala begrepp i det agila förhållningssättet. Under sex månader ska Affärshögskolan utbilda AcadeMedias chefer i agilt ledarskap.

Ljushårig kvinna tittar uppmärksamt på en person som talar

Agila metoder kommer ursprungligen kommer från IT-branschen men tillämpas nu i många andra branscher, så även inom utbildning och pedagogik. Det agila synsättet baseras på metoder för att driva processer och projekt på ett effektivt och kvalitetssäkert sätt. Syftet är att skapa flexibilitet och rörlighet i verksamheten för att kunna parera en föränderlig omvärld, vilket är ett av kännetecknen i digitaliseringens tidevarv.

Utbildningen är särskilt framtagen för AcadeMedias chefer, som en del i en verktygslåda för kompetensutveckling som AcadeMedia tagit fram.

Fånga möjligheterna i en föränderlig omvärld

– Utbildningen har efterfrågats av cheferna själva. Eftersom vi har lång erfarenhet av YH-utbildningar inom ledarskap och Agil projektledning så kunde jobba med det som utgångspunkt och anpassa utbildningsformatet för AcadeMedias ledare och chefer. Vi har sett en ökad efterfrågan på ledarskapsutbildningar som stärker chefers förmåga att klara snabba förändringar och fånga nya möjligheter som den nya världen ger, och det är just det som agilt ledarskap handlar om. För vi lever alla i en Vuca-värld, säger Linda Edh, affärsområdesansvarig för Affärshögskolan.

Utbildningen sker på distans och halvfart vilket är en förutsättning för att deltagarna ska kunna läsa utbildningen parallellt med sitt ordinarie ledaruppdrag. Teori kommer att varvas med praktisk tillämpning i yrkesrollen.

Utbildningen innehåller moment såsom;

  • Agila metoder, skillnader mellan traditionellt – agilt
  • Att bygga team, att utöva ledarskap (inkl. SAL)
  • Feedback och återkopplingsteknik, uppföljning och mätning
  • Framgångsfaktorer i projekt
  • Grupputveckling och gruppsammansättning
  • Svåra samtal och konflikthantering
  • Transformativt ledarskap.

Det och mycket mer ingår i den ledarutbildning som Affärshögskolan nu kommer att genomföra under hösten.

Tomas Gustavsson: Forskare, författare, föreläsare, projektledare och VD, Styrelseledamot i Svenskt Projektforum och ledamot i Projektakademien. Arbetar sedan 1996 som konsult, projektledare, vd och föreläsare. Har skrivit fem böcker och vunnit pris för ”Årets projektledarbok” 2008.

John Johansson: Rekryterare, publicist, föreläsare, författare och försäljningsguru. Idag är John affärsansvarig för rekrytering på Qtym. Där arbetar han med att rekrytera chefer och specialister. Har gett ut böckerna ”Ledarskapsdagbok” och ”Guide för unga arbetssökande – skit som fungerar”