Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Allt du velat veta om B2B-säljare

FAQ - 05/16/2019

Att välja utbildning är inte alltid lätt och med ett sådant val kommer ofta många frågor och funderingar. Genom vår serie ”Allt du velat veta om” får du mer ingående information om våra yrkeshögskoleutbildningar och den här gången handlar det om B2B-säljare. Enjoy!

Hur är utbildningen upplagd?

B2B-säljare är en heltidsutbildning som läses under två år på Affärshögskolan i Örebro. Uppskattningsvis är det föreläsning cirka 2-3 dagar i veckan och resten av tiden ägnas åt självstudier och grupparbeten.

Hur mycket LIA (praktik) är det i utbildningen?

Det är två LIA-perioder under utbildningens två år. Båda är förlagda på vårterminerna och är 12 veckor vardera. LIA söker du som studerande själv, med stöd från oss på Affärshögskolan i Örebro.

Kostar det något att läsa utbildningen?

Nej, utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från CSN. Den enda kostnaden under studietiden är kurslitteratur som den studerande betalar själv.

Behöver jag en egen dator under studietiden?

Ja, vi rekommenderar att du som studerande tar med dig en egen dator, surfplatta eller liknande till skolan. Trådlöst WiFi finns tillgängligt i våra lokaler.

Kan jag arbeta parallellt under studietiden?

Ja, utifrån erfarenhet har vissa av våra studerande lyckats att kombinera studier med arbete, men det är viktigt att du är medveten om att studierna är på heltid så den tiden behöver avsättas varje vecka samt att du behöver närvara på föreläsningarna då det är en platsbunden utbildning.

Du avgör alltså själv om du kan arbeta under studietiden och i vilken omfattning. Hur mycket tid du behöver avsätta för självstudier för att nå dina mål är också individuellt och kan variera beroende på vilken kurs du läser.

Går det att läsa den här utbildningen på distans?

Nej, detta är en utbildning som har tagits fram och formats så att den är anpassad till att vara bunden till en specifik studieort och du går miste om mycket om du missar föreläsningarna.

Vad leder utbildningen till?

Efter utbildningen kan du jobba inom företagsförsäljning som bland annat account manager, B2B-säljare (företagssäljare), projektledare, säljledare och säljkonsult. Utöver det leder utbildningen till en yrkeshögskoleexamen!

Hur ser arbetsmarknaden ut efter examen?

Arbetsmarknaden ser mycket ljus ut för dig som företagssäljare med ett utvecklat personligt ledarskap och kunskap i marknadsföring. Anledningen till att en YH-utbildning får starta överhuvudtaget är bland annat på grund av just arbetsmarknadens behov av en viss typ av kompetens och yrkesroll. Klicka här för att läsa mer om vad som styr utbudet av YH-utbildning.

B2B-säljare är en utbildningsnyhet till hösten 2019. Har ni haft en liknande utbildning innan?

Ja, Affärshögskolan i Örebro har utbildat säljare sedan 2009 och alla utbildningar har haft olika inriktningar beroende på vad som efterfrågas från arbetslivet. B2B-säljare är en gedigen säljutbildning med ett fokus på det personliga ledarskapet!

Vad krävs för att komma in på utbildningen?

Utbildningens behörighetskrav är en grundläggande behörighet, vilket innebär en gymnasieexamen eller motsvarande. Men saknar du någon kurs som ingår i en gymnasieexamen finns det olika sätt för dig att bli behörig inom yrkeshögskolan. Exempelvis kan du läsa in kurser du saknar genom komvux  eller som preparandkurs hos oss. Man kan även bli behörighetsförklarad och antagen på andra grunder. Läs mer om hur du kan bli behörig till din drömutbildning här.

Mer om ansökan, urvals- och antagningsprocessen

När du har skickat in din ansökan* så granskar vi den och kontaktar dig ifall du behöver komplettera med något. Om det finns fler behöriga sökande än det finns platser på utbildningen så kommer ett urval att ske. När din ansökan är fullständig och granskad, så kommer vi i sådana fall att bjuda in dig till ett urvalsprov och en intervju, därefter gör vi ett urval utifrån resultatet.

När detta är klart så skickar vi ut ett antagningsbesked genom ansökningssystemet, yh-antagning.se. Här kan du läsa mer om hur antagningsprocessen går till.

*Den ordinarie ansökan till höststarten 2019 är stängd, men utbildningen är öppen för sen anmälan, vilket innebär att det fortfarande finns en chans att bli antagen.

Publicerad: 2019-05-16