Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Allt du velat veta om Facility Management

FAQ - 07/16/2019

Är du nyfiken på att studera till Facility Manager? I serien ”Allt du velat veta om” får du svar på alla möjliga tänkbara frågor om yrkeshögskoleutbildningen.

Hur är utbildningen upplagd?

Facility Management är en yrkeshögskoleutbildning som läses på heltid (100 %) under 2 år och det är föreläsningar cirka 2-3 dagar per vecka. Sedan ägnas resten av tiden åt grupparbeten och självstudier. Under LIA-perioderna är det heltid på företaget som gäller.

Hur är praktiken (LIA) upplagd?

LIA står för lärande i arbete och det är vad praktik kallas inom yrkeshögskolan. På Affärshögskolan söker och väljer våra studerande själva sin LIA-plats. Vi på skolan finns givetvis tillgängliga för stöd och coachning. LIA-perioderna är uppdelade på följande sätt:

Göteborg

  • LIA 1: 10 veckor under termin 3.
  • LIA 2: 16 veckor under termin 4.

Malmö

  • LIA 1: 12 veckor under termin 2.
  • LIA 2: 14 veckor under termin 4.

Stockholm

  • LIA 1: 12 veckor under termin 2.
  • LIA 2: 16 veckor under termin 4.

Den största framgångsfaktorn till att få den LIA-plats du vill är att börja i god tid!

Vad innebär Facility Management-branschen?

Facility Management förkortas FM och är en bred framtidsbransch under framväxt i Sverige. För att en verksamhet ska fungera behövs ett bra jobb inom Facility Management.

Någon exakt definition om vad FM är och vilka tjänster som omfattas av begreppet finns inte. FM kan beskrivas som samordnandet och styrningen av de aktiviteter som stödjer en organisations kärnverksamhet.

Bland annat handlar det om att se till att servicefunktioner finns och fungerar som de ska, så som kopiatorer, reception och backoffice. Även att se över huruvida miljön och andra delar av verksamheten kan utvecklas ytterligare. Sedan finns större delar, där man tittar på en viss funktion av fastigheten. Klicka här för att läsa mer om vad FM-branschen innebär enligt en ledningsgruppsmedlem.

Vad kan man jobba som efter examen?

Utbildningen leder till en yrkeshögskoleexamen och efter genomförda studier kan du arbeta som Facility Manager, FM-koordinator, Service Manager, Site Manager, verksamhetsutvecklare, platschef inom kontor och projektledare.

Vilka arbetsuppgifter har en Facility Manager?

Som Facility Manager arbetar du strategiskt med kort- och långsiktig planering inom service- och fastighetsrelaterade tjänster och du har ett varierande och viktigt arbete. Att vara Facility Manager kan innebära att man driver olika former av projekt för att utveckla verksamheten på bästa sätt.

Till exempel kan du ansvara för utveckling, drift, administration och planering av stödfunktioner till verksamheten, så som fastigheter, lokaler, underhåll, säkerhet, inköp, logistik och arbetsmiljö. Det kan också handla om att göra olika observationer och analyser av exempelvis hur vissa lokaler utnyttjas, ibland i form av så kallade beläggningsmätningar.

Kostar det något att läsa utbildningen?

Nej, utbildningen är kostnadsfri och CSN-berättigad. Kurslitteratur bekostas dock av den studerande.

Hur gör jag för att bli behörig?

Det finns olika sätt att räknas som behörig inom yrkeshögskolan, bland annat kan du läsa in kurser du saknar genom komvux i din hemkommun eller som preparandkurs hos oss. Klicka här för att läsa mer om hur du kan bli behörig till Facility Management-utbildningen.