Årets auktoriserade lönekonsult kommer från Affärshögskolan

Linn Delin läste till kvalificerad affärsinriktad företagsekonom hos Affärshögskolan i Uddevalla 2006-2008. Två år efter examen startade hon eget företag och idag är det ett aktiebolag med fyra anställda utöver henne själv. Linn har även suttit med i ledningsgruppen för YH-utbildningen Lönekonsult i Uddevalla som företagsrepresentant och nu senast vann hon pris som årets auktoriserade lönekonsult av Srf-konsulterna.

Linn Delin sittandes på en brygga i skärgården

Grattis! Vad innebär utmärkelsen "årets auktoriserade lönekonsult"?

– Genom vinsten har jag lyfts fram som en av de goda förebilderna för yrkeskåren, någon som aktivt arbetar för branschens utveckling eller sätter yrkesrollen på kartan lokalt eller regionalt. Eftersom, och mycket tack vare, att jag får förmånen och äran att utbilda våra framtida kollegor i stor utsträckning, bland annat på Affärshögskolan, håller jag mig uppdaterad på det senaste inom branschen kontinuerligt.

Vad tycker du utmärker en auktoriserad lönekonsult?

– Det är någon som ger det där extra till kunden, arbetsgivaren, löntagaren samt andra involverade inom lön, föreslår förbättringar och kommer med egna förslag till nytänkande i hanteringen. En kunskapskunnig individ med hög kompetens och god förmåga att se saker och samband med stöd av sin erfarenhet som inte andra kanske besitter ännu. Den som innehar auktorisationen är en tydlig inspirationskälla som hela tiden håller sig ajour med vad som är aktuellt inom området och är en förebild för dem som ännu inte har nått auktorisationen.

  • "Auktorisationen är ett bevis på att lönehanteringen sker med hög kvalité och att den som innehar auktorisationen utför ett kvalitetsmässigt arbete, vilket är ett oerhört bra verktyg när du som lönekonsult vill profilera dig på marknaden och arbetsplatsen."

Srf-konsulternas jurymotivering

”Denna konsult kombinerar kompetens, erfarenhet och kundengagemang med ett stort intresse för lönebranschen och yrkesrollens utveckling. Med en tydlig vilja att utvecklas själv levererar vinnaren hög kvalitet och gedigen kunskap till sina kunder. Vinnaren bär yrkesrollen med stolthet och är en verklig förebild som inspirerar andra att auktorisera sig och bidrar dessutom stort till kompetensförsörjningen och branschens framtid genom att aktivt utbilda många nya lönekonsulter.”

Relaterade artiklar