Därför engagerar sig företag i YH-utbildningars ledningsgrupper: "En stor möjlighet"

Av Sofia Björnér

Din kompetens lägger grunden för ny kompetens. Genom att engagera sig i en YH-utbildnings ledningsgrupp får företag möjlighet att påverka branschens utveckling, bygga samarbeten och säkerställa en kompetenspool. Ledningsgrupper med representanter från branschen är en nyckelfaktor för att lyckas förse arbetsmarknaden med kvalificerade yrkespersoner. Här berättar två ledningsgruppsrepresentanter från Affärshögskolans utbildning Facility Management om sitt engagemang.

Branschexperter utvecklar högkvalitativa utbildningar

Att engagera sig i en YH-utbildnings ledningsgrupp ger en unik möjlighet att göra verklig skillnad och påverka kompetensen hos framtida medarbetare. Monica Trolle arbetar som strategikonsult inom FM och arbetsplatsutveckling på Tenant & Partner, och har varit ordförande i ledningsgruppen för utbildningen Facility Management i Malmö sedan starten 2012. Med över 20 års erfarenhet i branschen, från både nationella och internationella bolag, ser hon till att utbildningen ger kompetenser som är hett eftertraktade.

– Ledningsgruppen består av erfarna och kompetenta personer från näringslivet. Vi jobbar aktivt med att säkerställa att utbildningen matchar behoven i FM-branschen och att de studerande får tillgång till ett värdefullt nätverk. Jag var även delaktig i initiativet att starta Facility Management-utbildningen med Affärshögskolan. En utbildning som vi såg saknades på marknaden, säger Monica Trolle.

Bra rekryteringsväg och ovärderliga samarbeten

Utöver att delta i beslutsfattning och utveckling av en utbildnings innehåll ger en ledningsgruppsmedverkan möjlighet att nätverka och skapa värdefulla kontakter inom sin egen bransch. Ett par gånger per år träffas utbildningsledare från Affärshögskolan, branschexperter och arbetsgivare som delar samma intresse. Per Bjurnemark jobbar som Facility Manager på Malmö Universitet. Vid sidan av sitter han både med i ledningsgruppen och konsultar som utbildare.

– När jag blev tillfrågad om att sitta med i FM-utbildningens ledningsgrupp såg jag det som en stor möjlighet, eftersom jag då kunde vara med och påverka innehållet så att den matchar rekryteringsbehovet som jag såg. Hittills har jag rekryterat tre personer från utbildningen. Ett annat värde är att utöka mitt nätverk i branschen, träffa likasinnade, ”benchmarka” och utbyta idéer, säger Per Bjurnemark.

Brinnande intresse att få in fler i branschen

Gemensamt för alla ledningsgruppsrepresentanter är deras brinnande intresse för sitt ämne och att attrahera nya talanger in i branschen. Genom att vara med och utveckla en YH-utbildning utvecklar man även sig själv. Du tvingas ifrågasätta och utmana din kunskap för att hålla dig "up to date" och hänga med i branschens utveckling. Det råder ingen tvekan om att både Monica och Per har ett stort engagemang för Facility Management.

– FM har aldrig varit mer relevant än nu och företagsledningar inser att fastigheter och arbetsplatser är viktiga frågor ur många perspektiv – ekonomiskt, mänskligt och planetärt. Branschen omfattar en enorm bredd av områden på både operativ och strategisk nivå, och kräver en förståelse för helheten för att kunna stötta företag på bästa sätt. Det finns stort behov av personer med förmåga att skapa värdeskapande arbetsplatser, säger Monica Trolle.

– Det är ett omväxlande arbete som är väldigt betydelsefullt. Vi jobbar brett och har ett helhetsansvar kring frågor om fastighetsdrift, ombyggnationer och servicetjänster som hör till kundens kärnverksamhet. Vi tar hand om allt runt om kring så att det dagliga arbetet flyter på. Våra frågor har gått från att inte enbart vara en operativ utförare utan till att vara en del av företagets strategi, säger Per Bjurnemark.

I gott sällskap

Här är några av alla de företag som är med och skapar Affärshögskolans utbildningar. Kunskap till och för näringslivet.

Quintus logotyp
Ekonomernas hus logotyp
Randstad logotyp
VafabMiljö logotyp
Samhall logotyp
Malmö Universitet logotyp

Relaterade artiklar

Affärshögskolan i framgångsrikt samarbete med UCS One Economy
2023-03-01 Nyhet

Affärshögskolan i framgångsrikt samarbete med UCS One Economy

Ekonomibyrå engagerar sig i YH-utbildningen Affärsinriktad redovisningsekon...

Möt en av våra utbildare med innovativa undervisningsmetoder
2022-04-27 Intervju

Möt en av våra utbildare med innovativa undervisningsmetoder

Edvard har konsultat som utbildare på Affärshögskolan i...

Hur är det att sitta i en ledningsgrupp?
2018-11-29 Intervju

Hur är det att sitta i en ledningsgrupp?

Ledningsgruppen säkerställer att utbildningen håller hög kvalitet och blir till vad branschen behöve...