Från erfaren fotograf till digital marknadskommunikatör

Av Johanna Evald & Sofia Björnér

Egenföretagaren Angeliqa Jonsson är utbildad fotograf och numera färdigutbildad Digital marknadskommunikatör. Efter att ha testat kombinera fotografi med jobb på förskola insåg hon att hon sökte efter något som gick mer hand i hand med foto. Eftersom hon tidigare arbetat med marknadsföring åt sitt eget företag, blev det ett naturligt steg för henne att utbilda sig till marknadskommunikatör. 2022 tog hon examen från Affärshögskolan i Linköping – här berättar hon om sin studietid.

Vad lockade dig till att läsa en YH-utbildning?

– Jag jämförde olika utbildningar och pratade med bekanta som tidigare har studerat för att höra hur dom upplevde sin studietid. Jag fick intrycket av att YH-utbildningar var lite mer moderna i jämförelse med universitets- och högskoleutbildningar eftersom YH är utvecklat för att möta arbetsmarknadens behov i större utsträckning. Jag var intresserad av att lära mig mer om den digitala utvecklingen och valde därför Digital marknadskommunikatör. Praktiken var även en viktig del i mitt beslut då jag tyckte om att praktikperioderna var långa och uppdelade på två olika terminer.

Hur var det att läsa till digital marknadskommunikatör?

– Det var väldigt roligt och jag har lärt mig så mycket, utbildningen har verkligen vidgat mina vyer. Studierna varvades med både teori och praktiskt arbete, och vi jobbade mycket med olika projektarbeten vilket jag uppskattade. Det allra roligaste var att omringas av människor som ville åt samma håll, få jobba i hands-on projekt och suga åt sig kunskap varje dag.

Hur gick det att kombinera studier med eget företag?

– Det gick bra! Eftersom detta var under coronapandemin var det en utmaning för mig som fotograf då företag blev mer restriktiva till att ta in utomstående personer i deras lokaler. Jag är verkligen glad över att jag då hade mina studier vid sidan av företaget, dessutom lärde jag mig otroligt mycket som jag har kunnat applicera på mitt företag. Ju mer kunskap jag fick desto större förståelse fick jag för hur jag kan hjälpa andra företag.

  • "Jag har använt mig av det jag har lärt mig i skolan för att utforma mina tjänster på ett optimalt sätt."

Liknande artiklar