Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Hur är det att läsa en YH-utbildning?

Tips och inspiration - 07/31/2018

Allt fler som påbörjar studier på yrkeshögskolenivå har en bakgrund från en annan utbildningsform av eftergymnasiala studier, visar statistik från Myndigheten för yrkeshögskolan, MYH. Vi har flera exempel på studerande som tidigare läst på universitet och/eller högskola som sedan valde att gå vidare i sin karriär genom en YH-utbildning. Låt oss presentera en av dem; Elin Gustavsson.

AH Elin Gustavsson RE

Elin studerade tidigare på högskola i tre år, där hon läste arbets- och organisationspsykologi. Efter ett tag kände hon att hon ville komplettera sitt ”utbildningsbagage” med ekonomi. Nu har hon precis tagit examen från Affärshögskolans YH-utbildning Affärsinriktad redovisningsekonom. Inte nog med det, så har hon fått anställning på det företag där hon gjorde sin första och sista LIA-period – den praktiska delen av utbildningen.

De här yrkeshögskoleutbildningarna bygger också på att efterfrågan på arbetsmarknaden finns, vilket gör det lättare att få jobb efter examen.

Vad är den största skillnaden mellan att studera på högskola och yrkeshögskola?

– Svår fråga, jag tycker att mycket är ungefär samma. På båda dessa utbildningar som jag gått har vi haft konsulter som utbildare. Det tycker jag ger mycket, när de är aktiva inom det område de undervisar i – de har koll på nyheter och förändringar. Men den största skillnaden är att på yrkeshögskola har vi LIA:n där vi har möjlighet att knyta kontakter med arbetslivet, både chefer och andra anställda på olika företag. Sedan så har jag lärt mig otroligt mycket väl ute på LIA:n, man förstår kopplingen mellan teorin och praktiken.

Varför är det bra att yrkeshögskolan finns?

– Eftersom utbildningarna oftast är kortare än utbildningar på högskola/universitet, så ger det en möjlighet till fler att hinna ”sadla om”. De här yrkeshögskoleutbildningarna bygger också på att efterfrågan på arbetsmarknaden finns, vilket gör att det är lättare att få jobb efter examen.

Vad är den största fördelen med yrkeshögskolan?

– LIA:n helt klart! Det är där du lär dig om hur teorin fungerar i praktiken. Du får snabbt en inblick i hur det är att arbeta inom det du faktiskt läser till, vilket kan vara svårt att förstå om du bara läser (teoretiskt) i flera år. Sen tycker jag att vår utbildningsledare är duktig och delaktig i hur det går för oss. Hon tipsar om jobb och både företag och organisationer hör av sig till henne när de vill ha någon till LIA eller jobb, och hon meddelar oss i sin tur.

Vad har varit det roligaste under studietiden hos Affärshögskolan?

– Klassen! Jag tycker att vi har en superbra klass med jättebra sammanhållning och vi hjälper varandra när vi tycker att något är svårt. Jag kommer att sakna dem nu när vi slutat.

Har du något tips till de som funderar på att söka samma utbildning som dig på Affärshögskolan?

– Testa olika LIA-platser. Det är nu man har chansen att se hur det är i olika företag/organisationer. Det är också på det sättet du skaffar dig kontakter för framtiden. Sedan är väl det bästa tipset att gå på lektionerna, även om man kanske inte alltid tycker att det ger jättemycket så lär man sig nog mer än man tror.

Publicerad: 2018-07-31