Idén för examensarbetet växte fram under LIA-praktiken

Under sin LIA på Axcell Fastighetspartner AB fick Nara prova på många olika arbetsuppgifter. Det var även där under praktiken som idén om att genomföra ett eget projekt hos Axcell Fastighetspartner uppstod. Idén blev till verklighet, och Nara kunde genomföra projektet som sitt examensarbete.

Axcell Fastighetspartner var en fantastik LIA plats. Jag som nyinflyttad till Jönköping blev mottagen med öppna armar.

Nara ståendes framför en byggnad med sitt examensarbete i famnen

Vad har du gjort under din LIA-period?

– Under min LIA-period hos Axcell Fastighetspartner fick jag arbeta med allt ifrån miljö och hållbarhet till systematiskt brandskyddsarbete (SBA). Jag fick full insyn i företagets verksamhet, då jag fick följa med på en mängd möten med min handledare samt fick access till all dokumentation och personalresurser. Det gav mig god inblick i både kundstrukturen och olika upphandlingsprocesser. Jag fick utveckla mina kunskaper inom området genom upphandling för kunds räkning och förhandling av FM-tjänster.

Fick du jobba direkt mot kund?

– Ja, jag fick i uppdrag av min handledare Jan Erik att på egen hand leverera kalkylberäkningar till fyra potentiella kunder. Till flera av dessa kunder fick jag också i uppdrag att skriva ett anbud. Presentationen av anbuden till kunderna ledde till avslut och avtalsskrivning, vilket kändes jättekul.

Hur kom det sig att du även gjorde ditt examensarbete på din LIA-plats?

– Ja, det stämmer! Då det saknades underlag gällande nuläget om kundernas kvalitetsuppfattning av Axcell Fastighetspartners två tjänsteområden, yttre/inre skötsel och städning, såg jag det som ett potentiellt projekt som examensarbete. Jag presenterade förslaget om detta projekt till min handledare Jan Erik Andersson, som tyckte det var ett bra initiativ och gav sitt godkännande.

– Jag inledde arbetet genom att skapa en strategisk plan för projektet. Genom besök tillsammans med personalen från yttre/inre skötsel och städning skapade jag mig en bredare uppfattning om deras utmaningar och möjligheter. Sedan genomförde jag djupintervjuer och enkätundersökningar med kunder, vilka visade positiva resultat! Kunderna gav yttre/ inre skötsel i genomsnitt 7/10 och städning 7,9/10. Mest uppskattning fick personalen, som kunderna gav de högsta poängen till enligt undersökningen.

Vad har varit de tre bästa sakerna med din LIA?

  • Projektarbetet – det fick jag både planera, inleda och avsluta helt själv vilket var mycket lärorikt.
  • Anbudsförfarandet – att få lära mig deras kalkyleringsprogram och att på egen hand få göra hela processen från inhämtning av underlag för kalkylering, göra kalkyleringen, skriva anbuden till att presentera anbuden till kunder var fantastiskt lärorikt. Att flera kunder dessutom accepterade anbuden gjorde inte saken sämre.
  • Öppenheten – Axcell Fastighetspartner var en fantastik LIA plats, där jag som nyinflyttad till Jönköping blev mottagen med öppna armar. Deras öppenhet till både system och personal var över förväntan. All personal var trevlig och hjälpsam.

Relaterade artiklar

Världens största nätverk inom Facility Management delar ut pris till studerande...
2021-11-25 Nyhet

Världens största nätverk inom Facility Management delar ut pris till studerande...

Årets bästa examensarbete inom Facility Management 20...

För flygvärdinnan Emilia ledde pandemin till ny slutdestination
2021-04-29 Intervju

För flygvärdinnan Emilia ledde pandemin till ny slutdestination

36-åriga Emilia har jobbat som flygvärdinna i över ett decennium men hennes karriär fick ett abrupt ...

Micaela Ortega Jönsson: Alla företag behöver en Facility Manager
2019-10-01 Intervju

Micaela Ortega Jönsson: Alla företag behöver en Facility Manager

Micaela har påbörjat sitt andra år på YH-utbildningen Facility Manager och är nyligen tillbakakommen...