Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Micaela Ortega Jönsson: Alla företag behöver en Facility Manager

Intervju - 10/01/2019

Micaela Ortega Jönsson som studerar till Facility Manager

Micaela Ortega Jönsson är 26 år och har läst ett av två år på yrkeshögskoleutbildningen Facility Manager vid Affärshögskolan i Stockholm. Hon har nyligen påbörjat sitt andra år och precis kommit tillbaka till skolan från sitt sommarjobb på Caverion Sverige AB, företaget där hon även gjorde sin första LIA-period (praktik). Vi träffar henne mellan föreläsningar i lokalerna i Liljeholmen för ett samtal om hennes första år på YH-utbildningen.

Man brukar säga att en Facility Manager är som spindeln i nätet, det är den som drar ihop alla trådar i en verksamhet och det är sjukt kul!

Vilken typ av företag behöver Facility Managers?

– Det skulle jag säga är alla företag, oavsett om det är på den hårda eller mjuka sidan så behövs det!

”Hårda” och ”mjuka” sidan – vad betyder det?

– Med den ”mjuka” sidan menar jag de som hjälper verksamheten som sitter i själva fastigheten, med till exempel bemanning av personal till reception eller skriver avtal för lokalvård. Den ”hårda” sidan är mer industri och själva fastigheten i sig, att hjälpa till att drifta och underhålla den.

Du har ju varit på Caverion Sverige AB under din första LIA och sommaren, vad är det för typ av företag?

– Caverion är ett tjänsteföretag som är etablerade i hela Europa, men är också stora i Sverige. De jobbar med att sköta driften av fastigheten och underhåll, och hjälper andra företag med deras fastighetsdrift. På Caverion heter deras Facility Management-avdelning MSO, Manage Services Operation. Just titeln Facility Manager finns inte alltid på alla bolag, men rollen är densamma.

Har du planer på vart du ska vara under din andra LIA-period?

– Jag har faktiskt fått ett erbjudande om att komma tillbaka till Caverion och göra min sista LIA-period där, så då kommer jag att vara på avdelningen för affärsutveckling, vilket känns jättebra nu när jag kan grunderna.

Vad har du gjort under din LIA-period?

– På min LIA var jag på Rosenlunds sjukhus, som tillhör ”södra paketet” som Caverion har hand om och sköter både drift och underhåll av. Jag har aldrig tidigare jobbat i fastighetsbranschen och varit i en ”undercentral”, så jag hade ingen aning om till exempel hur ventilationen i en fastighet sköts. Jag pratade därför med min kontaktperson inför min LIA på Caverion och vi kom fram till att för att jag ska kunna få ut så mycket som möjligt av min LIA så är grunderna viktiga för framtiden. Det är därför jag behöver ha en förståelse för hur det sköts från grunden. Under min första LIA-period medverkade jag även i en intervju som spelats upp under sommaren på Caverions sociala medier.

Vad är Facility Manager för typ av yrke?

– Facility Manager är ett extremt varierande yrke. Det är både ”hands on” och ett planeringsarbete. Jag har till exempel gått med drifttekniker under min LIA och på mitt sommarjobb, och teknikerna är ju egentligen företagets byggstenar, för har du inte dem så har du ingenting. De är ”hands on”, de jobbar operativt direkt med det som ska göras. Sedan har vi till exempel den som är platschef, som jobbar mer strategiskt.

Fastighetsbranschen behöver fler kvinnliga Facility Managers.

Vad är det roligaste med att plugga till Facility Manager?

– Att man lär sig så sjukt mycket! Bara nu när jag var ute på min första LIA-period så kände jag igen så himla mycket, till exempel termer vi fått lära oss under utbildningen, när jag fick vara med på driftmöten och energimöten. Jag hade redan fått en bred förståelse, så att jag kände att jag förstod och hängde med trots att det bara var under första året av utbildningen. Vi har fått med oss så mycket kunskap under den korta tiden.

Visste du att det var den här utbildningen du ville läsa när du skulle söka?

– Jag visste att jag ville in i fastighetsbranschen, för det är någonting som jag aldrig har gjort tidigare och jag behövde en ny utmaning. Tidigare har jag arbetat inom hotell och restaurang samt hälsa och gym. Jag ville prova något nytt och redan efter den första kursen kände jag att det var som en självklarhet, allt föll på plats. Sen i efterhand så har jag sett att det är väldigt få kvinnor som är ute på den ”hårda” sidan i fastighetsbranschen, ”hands on” som jag har varit nu och män har alla ledarpositioner. Min vision är att en dag kunna ändra på det.

Det är väldigt få kvinnor som är ute på den ”hårda” sidan i fastighetsbranschen, ”hands on” som jag har varit nu och män har alla ledarpositioner. Min vision är att en dag kunna ändra på det.

Publicerad: 2019-10-01