Så blir du löneexpert – utbildning och karriärvägar att satsa på

Av Sofia Björnér

Löneyrket är centralt för ett företags framgång. De senaste årens digitaliseringsboom har gjort att lönerollen förändrats och blivit alltmer rådgivande. Affärshögskolan har utbildat hundratals lönespecialister i samarbete med företag. Förra året hade hela 91% av de som läste till Payroll Controller anställning redan innan examen. Det finns en bred och mångsidig arbetsmarknad med många olika karriärvägar att utforska. Här berättar vi hur du får eftertraktad lönekompetens.

Stor efterfrågan och många karriärvägar

Företag och organisationer av alla storlekar behöver lönespecialister. På ett litet företag kan lön inkluderas i ekonomiarbetet, men på de flesta arbetsplatser behövs renodlade lönespecialister. Vissa företag har en HR- och löneavdelning inhouse, medan andra outsourcar arbetet till konsultfirmor. Oavsett om du är anställd, konsult eller frilansare kan du arbeta i branscher som exempelvis:

 • Revisionsbyråer och konsultfirmor
 • Finans- och banksektorn
 • IT- och tekniksektorn
 • Hälso- och sjukvården
 • Handel och detaljhandel
 • Hotell- och restaurangbranschen
 • Offentlig sektor, kommuner och myndigheter

Tidigare har löneadministration byggt på manuell hantering, men idag används moderna programvaror som automatiserar och effektiviserar arbetsprocesser. Flera branschföretag uttrycker därför nya rekryteringsbehov och en ökad efterfrågan på kvalificerad lönekompetens i analys och proaktiv rådgivning.

– Den tekniska utvecklingen gör att vår roll blir mer konsultativ. Vi måste kunna förstå tekniken för att lyckas ta fram rätt underlag. Det gör att många verksamheter behöver anställa, säger Linn Delin, Byråchef, LD Konsult & Redovisning.

Lön – yrkesroll med flera titlar

Löneområdet består av många olika titlar, bland annat lönekonsult, personalcontroller, löneadministratör, ekonomiassistent och engelska titlar som Payroll Controller. Företag kan ha olika benämningar och arbetsuppgifter beroende på branschspecifika regler, men de liknar ofta varandra. Det finns goda möjligheter att avancera inom yrket och ta större ansvar i olika chefspositioner.

Att jobba med lön innebär att hantera och analysera ett företags löneinformation. Förutom en god förståelse för siffror och ekonomi, krävs stark kompetens i kommunikation och problemlösning. Eftersom löner normalt sett är ett företags största kostnad är lönespecialister involverade i andra viktiga avdelningar, som ekonomi och HR.

 • Beräkna löner och förmåner för anställda enligt avtalade villkor och policyer
 • Hålla sig uppdaterad på aktuell lagstiftning och arbetsrättsliga frågor
 • Hantera förmåner, semester, pension, sjukfrånvaro och föräldraledighet
 • Säkerställa att korrekt skatt och sociala avgifter dras från lönerna
 • Generera rapporter om lönespecifikationer, skatteavdrag, redovisning och bokföring
 • Samordna med andra avdelningar, till exempel HR
 • Utveckla och implementera nya lönesystem och processer
 • Utveckla strategier som attraherar och behåller talanger

 

”Lönepersonal hjälper företag fokusera på sin kärnverksamhet, vilket frigör tid för affärsutveckling och möjliggör en effektiv ekonomisk resurshantering.” – FAR, Branschrapport 2022

Utbilda dig till Payroll Controller i Uddevalla

Affärshögskolans YH-utbildning Payroll Controller i Uddevalla möter upp mot branschens nya kompetensbehov. Tillsammans med bland annat Adecco, Coop Väst, Ludvig & Co, Svenska Kyrkans Löneservice och Randstad bedrivs utbildningen för att leverera högt efterfrågad kompetens inom lön. Den ger viktig förståelse för själva hantverket inom lönehantering, och kompetens i digitala processer och rådgivning.

– Jag tycker att utbildningen har en bra balans mellan ekonomi, HR, personalekonomi, arbetsrätt med mera, men ändå ett väldigt tydligt fokus på lön, säger Tobias Jacobsson, Business Manager, Adecco.

Sedan 2016 har över 200 Payroll Controllers examinerats från Affärshögskolan och det finns fortfarande en enorm efterfrågan på de studerande i regionen. Förra året hade hela 91% av klassen anställning en dryg månad före sin examen.

Relaterade artiklar

9 av 10 får jobb efter examen – därför väljer allt fler Affärshögskolan
2022-10-17 Nyhet

9 av 10 får jobb efter examen – därför väljer allt fler Affärshögskolan

Här listas fem anledningar till varför många väljer att vidareutbilda sig på Affärs...

Företag ropar efter säljkompetens – därför ska du läsa B2B
2022-09-14 Nyhet

Företag ropar efter säljkompetens – därför ska du läsa B2B

Företagssäljare är avgörande för verksamheters utveckling och tillväxt. Läs om arbetsmarknadens stor...

Årets auktoriserade lönekonsult kommer från Affärshögskolan
2019-10-18 Intervju

Årets auktoriserade lönekonsult kommer från Affärshögskolan

Linn Delin har tidigare studerat till kvalificerad affärsinriktad företagsekonom hos Affärshögskolan...