Spaning 2023 – här är jobben som behövs nu och i framtiden

Av Sofia Björnér

Yrkeshögskolans uppgift är att skapa högaktuella utbildningar som matchar arbetsmarknadens kompetens- och rekryteringsbehov. För att lyckas med denna uppgift arbetar Affärshögskolans affärsteam årligen med att trendspana, omvärldsbevaka och ta tempen i olika branscher. Tillsammans med företag identifieras behoven och utbildningar utformas - där den behövs, när den behövs. Här är Affärshögskolans spaning 2023.

Framtidsspaning och kompetenskartläggning

Som länken mellan företag och framtidens arbetskraft har yrkeshögskolan en viktig uppgift att följa med i samhällsutvecklingen. Digitaliseringens framfart har gjort att arbetsmarknaden blivit allt mer snabbrörlig. Med ny teknik och nya metoder kommer nya mål och ändrade behov! Samhällets snabba hastighet gör att behovet av flexibla och smarta kunskapslösningar är stort.

Affärshögskolan är en auktoriserad yrkeshögskola som har nära kontakt med näringslivet för att skapa relevanta program och kurser inom ekonomi, inköp, sälj och marknadsföring. Under våra spaningar som sker såväl lokalt och regionalt som nationellt och internationellt kommer vi i kontakt med företag som vill bli våra samarbetspartners. Vissa väljer att vara med och utforma utbildningar, medan andra engagerar sig i våra ledningsgrupper, erbjuder praktikplatser eller utbildar hos oss.

Företags behov omvandlas till branschnära utbildningar

När vi arbetat fram olika utbildningskoncept ansöker vi en gång per år till Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) om att få starta utbildningarna. De bedömer bland annat hur stark arbetslivsanknytningen är, att utbildningen håller hög kvalitet och leder till en kvalificerad yrkesroll. I januari varje år sker den så kallade tilldelningen där alla yrkeshögskoleaktörer får besked om vilka utbildningsprogram som blir beviljade att starta. Innan sommaren skickades årets ansökningar in. Vi har dels ansökt om att få erbjuda fler starter av utbildningar som vi redan har, dels ansökt om helt nya...

Yrkesroller som arbetslivet efterfrågar

Här är jobben som kommer att behövas framöver inom ekonomi, inköp, sälj och marknadsföring. Årets kompetenskartläggning mynnade ut i flera nya spännande program som vi hoppas på att få starta 2024. Se vilka i listan nedan!

Digital utbildningsproducent

En utbildning till Digital utbildningsproducent ligger i tiden och kunskapen behövs både på lärosäten och i olika typer av bolag runt om i landet. Många av dessa gick över till digitala arbetssätt och produktioner när pandemin bröt ut. Nu vill företagen behålla och utveckla de digitala arbetssätten och utbildningarna och därav kommer nästa steg och behov naturligt, att göra digitala utbildningar riktigt bra."
– Tomas Gustavsson, VD på TUK AB

Cost Engineer

"Kostnadsteknik är kompetens som behövs på en samhällsnivå. Vi måste kunna göra kostnadsprognoser, investeringsberäkningar, riskanalyser med mera. Ibland kan det exempelvis vara rätt att rusta upp befintliga system jämfört med att köpa nytt. Sånt är viktigt att kunna räkna på, analysera och jämföra. Jag tror detta tänk med Cost Engineering är applicerbart i många fler branscher där det inte alls används idag, exempelvis sjukvården."
– Dino Keljalic, Transportstrateg på Region Örebro

Digital Content Creator

"Detta är en viktig roll som inte kan automatiseras bort då den är kreativ och analytisk. Det finns ett stort behov för oss likaväl som för andra e-handlare, då detta område växt enormt mycket de senaste åren. Affärshögskolans utbildning motsvarar det behov vi har inom detta område."
Nicola Bellman, HR Manager på Jollyroom

Skogsekonom

"Skogsekonomer kan ge rådgivning till skogsägare och företag som vill ta större hänsyn till hållbarhet och miljöaspekter i sitt skogsbruk, och säkerställa att de har uppdaterad och korrekt information gällande de senaste reglerna, nationellt och internationellt. Dessutom möjliggör utbildningen för skogsekonomer att få en bättre förståelse för hur samhället, politik och lagstiftning påverkar skogsbruket och dess ekonomi. Det finns en brist på den här kompetensen, så detta är jätteintressant för oss."
Mårten Vikner, Affärschef på Ludvig & CO

Optikerassistent

"Branschen är i ständig utveckling och just nu påverkar hållbarhetsarbete samt förändrade säljmönster och affärsmodeller behovet positivt. Att ha hyresmodell för glasögon där kunden även får en gratis synundersökning per år har ökat trycket markant hos många optiker. Optikerassistenterna behöver kliva in och ta utökade uppdrag för att Optikerna ska kunna hinna med sitt uppdrag."
– Fredrik Thunell, VD, Branschföreningen Optikbranschen

Solutions Sales Manager

"Vi lever i en värld med alltmer komplexa tjänster och produkter kombinerat med större internationell konkurrens inom väldigt många områden. Bristen på säljare som kan jobba med lösningsförsäljning medför att vi kan få svårt att hantera konkurrensen, primärt på en internationell arena men även på den inhemska marknaden."
– Michael Arvidsson, Ägare, på Obvia AB

Intresserad av kommande starter? Gör en intresseanmälan så håller vi dig uppdaterad om utbudet!

Relaterade artiklar

Studerande om yrkeshögskolan – en vinnande utbildningsform
2022-05-16 Intervju

Studerande om yrkeshögskolan – en vinnande utbildningsform

Den starka kopplingen till näringslivet är något som lo...

Affärshögskolan utbildar AcadeMedias ledare
2020-04-09 Nyhet

Affärshögskolan utbildar AcadeMedias ledare

Affärshögskolan utbildar AcadeMedias ledare inom agilt ledarskap och projektledning. Under ett halvår läser ledarna utbi...

YH-utbudets starka koppling till arbetslivet
2020-03-01 Nyhet

YH-utbudets starka koppling till arbetslivet

Visste du att det krävs en hel del för att få starta en yrkeshögskoleutbildning? Bland annat styrs utbildnings...