Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Temporär förändring: distansundervisning för samtliga utbildningar

Nyhet - 03/18/2020

Regeringen och Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla yrkeshögskolor ska övergå till distansundervisning för att begränsa smittspridningen av coronaviruset Covid-19. Vi följer regeringens rekommendation och kommer temporärt att ställa om till distansundervisning. Anpassningar kommer att ske utifrån varje utbildnings förutsättningar.

I Stockholm rekommenderas att arbete och utbildning sker på distans. I Uddevalla stänger fastighetsägaren tillfälligt våra undervisningslokaler. Därför kommer våra lokaler i Stockholm och Uddevalla att vara stängda tills vidare. Resterande kontor övergår till distans, men våra lokaler är i dagsläget öppna för utbildare och enstaka studerande som är friska och inte uppvisar några symptom.

Omställningen är påbörjad och förväntas vara helt genomförd för alla Affärshögskolans utbildningar senast fredag 20 mars. Initialt gäller detta fram till och med 3 april. Skulle direktiven ändras och datumet behöva förlängas så kommer det att kommuniceras via utbildningsplattform, samt genom uppdaterad information på denna sida.

Har du som studerande på Affärshögskolan frågor som berör din utbildning?

Kontakta i första hand din studerandeansvarig alternativt utbildningsansvarig.

Information och vanligt ställda frågor gällande coronaviruset Covid 19: