Förverkliga dina karriärdrömmar hos Affärshögskolan

Affärshögskolan startade 2006 och är tillsammans med systerskolorna Vårdyrkeshögskolan och Teknikhögskolan en del av bolaget Plushögskolan AB. I 25 år har vi bedrivit utbildning i nära samarbete med företag och organisationer. Idag är vi Sveriges största yrkeshögskoleaktör med cirka 80 medarbetare runt om i landet.

Vi utbildar framtidens företagande! Affärshögskolan erbjuder yrkeshögskoleutbildningar inom ekonomi, försäljning, inköp, marknadsföring och projektledning på flera orter runt om i Sverige. Vi jobbar även fram skräddarsydda utbildningskoncept till företag som söker kompetensutveckling. Här kan du läsa mer om företagsutbildningar.

Branschanpassade YH-utbildningar

Alla har drömmar för sitt yrkesliv och vi kan erbjuda nästa steg – oavsett om du vill vidareutvecklas, byta yrke mitt i karriären eller plugga vidare efter gymnasiet. Vi låter aktivt arbetsmarknaden påverka innehållet i våra utbildningar och har alltid ett nära samarbete med näringslivet och branschaktuella föreläsare. Genom att ständigt utveckla och förändra vårt utbud kan du som studerar hos oss vara säker på att din kompetens behövs, både nu och i framtiden.

Vi är kvalitetssäkrade

Plushögskolan AB är Sveriges största privata anordnare av yrkeshögskoleutbildningar och tillhör norra Europas största utbildningsföretag AcadeMedia. Sedan årsskiftet 2011/2012 ingår även Didaktus Utbildningar, LBS Masters, Ljud&Bildskolan och AcadeMedia Masters i bolaget.

Plushögskolan AB är medlemmar i Utbildningsföretagen och har ett kvalitetsarbete som godkänts i enlighet med Utbildningsföretagens kriterier för kvalitetsauktorisation. Som en del av Plushögskolan AB är även Affärshögskolan auktoriserade enligt Almega Utbildningsföretagen.

Vad våra studerande tycker om oss

För oss på Affärshögskolan är det oerhört viktigt att våra studerande är nöjda med sin utbildning och gärna rekommenderar den vidare. Detta mäter vi bland annat genom våra terminsvisa studerandeenkäter som går ut till samtliga studerande. De synpunkter som kommer in ger oss värdefull information och hjälper oss att fortsätta utveckla våra utbildningar.

Hösten 2019
Examensgrad 78%
Andel i arbete 88%
Andel i arbete inom rätt område 77%

Hösten 2020
Nöjdhet 87%
Rekommendationsgrad 88%
Examensgrad 72%
Andel i arbete 78%
Andel i arbete inom rätt område 72%

Hösten 2021
Nöjdhet 89%
Rekommendationsgrad 88%

Resultatet visar hur stor andel av våra studerande som är nöjda med sin utbildning samt hur stor andel av våra studerande som kan rekommendera oss som utbildningsanordnare. Examensgrad visar hur stor andel som blivit godkänd i alla kurser och tagit examen.

Andel i arbete är hur många som fått jobb efter utbildningen medan andel i arbete inom rätt område visar hur många som fått jobb i branschen eller området som vi utbildar inom, helt eller till största del.

Logotyp för auktoriserat utbildningsföretag