Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Vi utbildar framtidens företagande

Affärshögskolan startade 2006 och har sedan dess erbjudit YH-utbildningar inom ekonomi, försäljning, inköp, marknadsföring och projektledning. Tillsammans med systerskolorna Vårdyrkeshögskolan och Teknikhögskolan är vi en del av bolaget Plushögskolan AB som är Sveriges största privata anordnare av yrkeshögskoleutbildningar. Plushögskolan AB tillhör i sin tur norra Europas största utbildningsföretag AcadeMedia.

Branschanpassade YH-utbildningar

Vi låter aktivt arbetsmarknaden påverka innehållet i våra utbildningar och har alltid ett nära samarbete med näringslivet för att matcha dagens och morgondagens kompetensbehov. Vi handplockar branschaktuella föreläsare och ser vi till att våra studerande är väl förberedda för yrkeslivet. Vi jobbar även fram skräddarsydda utbildningskoncept till företag som söker kompetensutveckling.

Välkommen till Affärshögskolan om du vill vidareutvecklas, byta yrke mitt i karriären eller plugga vidare efter gymnasiet.

Vi är kvalitetssäkrade

Plushögskolan AB är medlemmar i Utbildningsföretagen och har ett kvalitetsarbete som godkänts i enlighet med Utbildningsföretagens kriterier för kvalitetsauktorisation. Som en del av Plushögskolan AB är även Affärshögskolan auktoriserade enligt Almega Utbildningsföretagen.

Vad våra studerande tycker om oss

För oss på Affärshögskolan är det oerhört viktigt att våra studerande är nöjda med sin utbildning och att studierna faktiskt leder till jobb. Detta mäter vi bland annat genom terminsvisa studerandeenkäter som går ut till samtliga studerande. Vi gör även uppföljningar med våra tidigare studerande sex månader efter att utbildningen avslutats. De synpunkter som kommer in ger oss värdefull information och hjälper oss att fortsätta utveckla våra utbildningar.

Hösten 2019
Examensgrad 78%
Andel i arbete 88%
Andel i arbete inom rätt område 77%

Hösten 2020
Nöjdhet 87%
Rekommendationsgrad 88%
Examensgrad 72%
Andel i arbete 78%
Andel i arbete inom rätt område 72%

Hösten 2021
Nöjdhet 89%
Rekommendationsgrad 88%

Examensgrad visar hur stor andel som blivit godkänd i alla kurser och tagit examen. Andel i arbete är hur många som fått jobb efter utbildningen och Andel i arbete inom rätt område visar hur många som fått jobb i branschen eller området som vi utbildar inom, helt eller till största del.

Nöjdhet syftar till hur stor andel av våra studerande som är nöjda med sin utbildning i sin helhet och Rekommendationsgrad är hur stor andel av våra studerande som kan rekommendera oss som utbildningsanordnare.

Logotyp för auktoriserat utbildningsföretag