×
 

Yrkeshögskolan - den smarta vägen ut i arbetslivet

Plugga vidare efter gymnasiet? Karriärväxla eller kompetensutvecklas? Välj yrkeshögskolan! En YH-utbildning skapas tillsammans med ledande branschföretag för att matcha arbetsmarknadens kompetensbehov. De YH-utbildningar som startar är alltså ett kvitto på att kompetensen behövs. Precis som andra universitetsutbildningar berättigar en yrkeshögskoleutbildning alltid till studiemedel från CSN.

93%

 

av alla som läst en YH-utbildning får jobb inom ett år efter examen.

Utbildningar skapade med arbetslivet

Praktisk inriktning med mycket LIA

Utbildare som jobbar i branschen

Vad är en yrkeshögskoleutbildning?

Yrkeshögskoleutbildningar är eftergymnasiala utbildningar som skapas utifrån arbetsmarknadens behov. De vänder sig till alla - oavsett bakgrund, ålder eller yrkesdröm! De är praktiskt inriktade och innehåller ofta en stor del praktik som kallas för LIA (lärande i arbete) inom yrkeshögskolan.

Vi formar och utvecklar våra YH-utbildningar tillsammans med representanter från näringslivet för att kvalitetssäkra och hålla utbildningarna "up to date". Dessutom kommer utbildarna direkt från branschen vilket gör att du får dagsfärsk kunskap i området. Detta gör att du som studerande kan känna dig säker på att din kommande kompetens efterfrågas bland arbetsgivare. YH är ett smart val för dig som vill få en skjuts rakt ut i arbetslivet, byta yrke eller avancera i karriären!

Vad är en kort YH-utbildning?

Kort YH, även kallat kurs eller kurspaket, är en kortare variant av en YH-utbildning som är anpassad för dig som yrkesverksam. Idén är att du ska kunna bygga på din kunskap inom ett visst område samtidigt som du arbetar. Dessa kostnadsfria och CSN-berättigade YH-utbildningar består av en eller flera kurser som pågår under några veckor, vanligtvis på distans.

Korta YH skapar fler möjligheter till kompetensutveckling, både genom förnyad kunskap ”upskill” och fördjupad kunskap ”reskill”. Det öppnar upp för livslångt lärande och gör dig mer attraktiv på arbetsmarknaden! För många leder det till nya spännande uppdrag, större ansvar, högre lön och större utvecklingsmöjligheter.

Vad styr utbildningsutbudet inom yrkeshögskolan?

Visste du att arbetslivet och yrkeshögskolan går hand i hand? Vilka YH-utbildningar vi erbjuder beror nämligen på vilket behov som finns hos arbetsgivare runt om i landet. Tillsammans med ledande branschföretag skapar vi utbildningar som matchar kompetensbehovet, och ofta är det faktiskt näringslivet som tagit själva initiativet till utbildningen.

När en YH-utbildning är framtagen skickar vi in en ansökan till Myndigheten för yrkeshögskolan. De beviljar sedan de utbildningar som de anser bäst förser näringslivet med rätt kompetens. De innebär att de utbildningar vi startar är ett kvitto på att kompetensen behövs. Därför kan utbudet av YH-utbildningar variera mellan orter och från år till år – ”när den behövs, där den behövs” vilket är det fina med yrkeshögskolans flexibilitet! I januari varje år publiceras utbudet inför kommande läsår.

YH är en bra utbildningsform i nära samarbete med näringslivet. Att teori och praktik varvas är ett mycket bra koncept för både oss i branschen och studerande.

– Fredrik Berggren, VD på Stämpelfabriken

Skillnaden mellan yrkeshögskola och universitet/högskola

Både yrkeshögskolor, universitet och högskolor erbjuder eftergymnasial utbildning. Den största skillnaden är att yrkeshögskoleutbildningar är baserade på arbetslivets kompetenskrav, medan universitets- och högskoleutbildningar är forskningsknutna. En YH-utbildning är betydligt mer branschinriktad med fokus på praktisk kunskap, jämfört med en universitetsutbildning som har större fokus på teori. På så sätt får du som studerande på yrkeshögskola relevant yrkeskunskap som företag efterfrågar.

Vad är YH-poäng?

Vad har yrkeshögskolan för poängsystem? Skiljer sig yrkeshögskolans poängsystem från universitets och högskolors system? Ja, inom yrkeshögskolan räknar man YH-poäng istället för högskolepoäng. En veckas heltidsstudier motsvarar 5 YH-poäng, vilket innebär att ett års studier är cirka 200 YH-poäng jämfört med 60 HP-poäng på universitet och högskolor.

Examenstyper inom yrkeshögskolan

Affärshögskolans yrkeshögskoleutbildningar leder till en yrkeshögskoleexamen, medan våra korta YH ger dig ett utbildningsbevis. Vilken slags examenstyp utbildningen leder till beror på hur många YH-poäng utbildningen har.

  • Yrkeshögskoleexamen (minst 200 YH-poäng)
  • Utbildningsbevis (mindre än 200 YH-poäng)

Omvandla YH-poäng till högskolepoäng

Eftersom poängsystemen inom yrkeshögskolan och högskolan skiljer sig åt kan man inte per automatik tillgodoräkna sig poäng från en yrkeshögskoleutbildning om man senare vill läsa på högskolan. Det är upp till varje högskola att besluta om.

Om du däremot vill omvandla högskolepoäng till YH-poäng är det lättare! Yrkeshögskolan är nämligen mer generös i behörighetskraven. Om du har läst en kurs på högskola som krävs för att bli behörig till en YH-utbildning kan du tillgodoräkna dig den kunskapen genom att ansöka med reell kompetens.