×
 

Yrkeshögskolan – den smarta vägen ut i arbetslivet

Vidareutbildas, karriärväxla eller kompetensutvecklas? Välkommen! Affärshögskolan erbjuder eftergymnasiala utbildningar skapade utifrån arbetsmarknadens behov. De program och kurser vi startar är likt ett kvitto på att kompetensen efterfrågas. De vänder sig till alla, oavsett bakgrund, ålder eller yrkesdröm! Här kan du läsa mer om YH.

Hur skapas en YH-utbildning?

Visste du att arbetslivet och yrkeshögskolan går hand i hand? Vilka utbildningar vi erbjuder beror nämligen på vilket behov som finns hos arbetsgivare runt om i landet. Tillsammans med branschföretag skapar vi utbildningar som matchar kompetensbehovet, och ofta är det faktiskt arbetslivet som tagit själva initiativet till utbildningen. Det gör att du som studerande får relevant yrkeskompetens.

När en utbildning är framtagen skickar vi in en ansökan till Myndigheten för yrkeshögskolan. De beviljar de utbildningar som de anser bäst förser näringslivet med rätt kompetens. Vanligtvis beviljas 2-5 starter av en utbildning, därefter måste en ny ansökan skickas in för att utvärdera behovet på nytt. Därför kan YH-utbudet variera mellan orter och från år till år – ”när den behövs, där den behövs” vilket är det fina med yrkeshögskolans flexibilitet!

YH är en bra utbildningsform i nära samarbete med näringslivet. Att teori och praktik varvas är ett mycket bra koncept för både oss i branschen och studerande.

– Fredrik Berggren, VD på Stämpelfabriken

91%

 

av alla som läst en YH-utbildning får jobb inom ett halvår efter examen.

Utbildningar skapade med arbetslivet
Praktisk inriktning med mycket LIA
Utbildare som jobbar i branschen

Vad är en yrkeshögskoleutbildning?

Yrkeshögskoleutbildningar är eftergymnasiala program som läses under 1-2 år. Precis som andra universitetsutbildningar berättigar en YH-utbildning alltid till studiemedel. Dessutom innehåller våra program en stor del praktik som kallas för LIA (lärande i arbete). YH är ett smart val för dig som vill få en skjuts rakt ut i ett nytt yrkesliv!

Ledningsgrupper håller utbildningarna "up to date"

Alla våra utbildningar har en tillhörande ledningsgrupp som bland annat består av representanter från näringslivet. Deras uppdrag är att kvalitetssäkra och kontinuerligt utveckla innehållet så att de följer utvecklingen i branschen.

Vad är en kurs?

Kurs eller kurspaket är en kortare variant av en YH-utbildning som är anpassad för dig som yrkesverksam. Idén är att du ska kunna bygga på din kunskap inom ett visst område samtidigt som du arbetar. De är kostnadsfria, CSN-berättigade och består av en eller flera kurser som pågår under några veckor. Vanligtvis läses de på distans och på halvfart.

Våra kurser skapar möjlighet till kompetensutveckling, både genom förnyad kunskap ”upskill” och fördjupad kunskap ”reskill”. Det öppnar upp för livslångt lärande och gör dig mer attraktiv på arbetsmarknaden! För många leder det till nya spännande uppdrag, större ansvar, högre lön och större utvecklingsmöjligheter.

Vad är YH-poäng?

Skiljer sig yrkeshögskolans poängsystem från universitets och högskolors system? Ja, inom yrkeshögskolan räknar man YH-poäng istället för högskolepoäng. En veckas heltidsstudier motsvarar 5 YH-poäng, vilket innebär att ett års studier är cirka 200 YH-poäng jämfört med 60 HP-poäng på universitet och högskolor. Affärshögskolans utbildningar leder till en yrkeshögskoleexamen (minst 200 YH-poäng), medan våra kurser ger dig ett utbildningsbevis (mindre än 200 YH-poäng). Vilken slags examenstyp utbildningen leder till beror alltså på hur många YH-poäng utbildningen har.

Omvandla YH-poäng till högskolepoäng

Eftersom poängsystemen skiljer sig åt kan man inte per automatik tillgodoräkna sig poäng från en yrkeshögskoleutbildning om man senare vill läsa på högskolan. Det är upp till varje högskola att besluta om. Om du däremot vill omvandla högskolepoäng till YH-poäng är det lättare! Yrkeshögskolan är nämligen mer generös i behörighetskraven. Om du har läst en kurs på högskola som krävs för att bli behörig till en YH-utbildning kan du tillgodoräkna dig den kunskapen genom att ansöka med reell kompetens.

Yrkeshögskolans starka tillväxt

Yrkeshögskolan är en utbildningsform som vuxit sig starkare och starkare de senaste åren. Detta mycket tack vare Regeringens stora satsningar på att leverera kvalificerad yrkeskompetens till arbetsgivare. Precis som många andra utbildningsformer finansieras yrkeshögskolan av statligt bidrag. Under perioden 2020-2023 delfinansieras statsbidraget av EU-medel som en del av ett tillfälligt återhämtningsstöd efter Covid-19.