Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Vad är YH-poäng? Vad är skillnaden mellan poängsystem inom yrkeshögskolan och på universitet och högskola? Det är inte alltid lätt att veta vad som gäller. Här har vi samlat info som kan vara bra för dig att ha koll på om du är nyfiken på att börja studera en yrkeshögskoleutbildning hos oss.

Yrkeshögskolans poängsystem

Poängsystemet inom yrkeshögskolan skiljer sig från hur man räknar poäng på universitet och högskolor. Istället för deras högskolepoäng, så anges YH-utbildningarnas längd i yrkeshögskolepoäng.

Hur räknar man YH-poäng?

En veckas heltidsstudier motsvarar 5 YH-poäng, vilket innebär att cirka 200 YH-poäng motsvarar ett års studier. På universitet och högskolor är det 60 poäng som motsvarar ett års studier.

YH-poäng till en examen

För att din YH-utbildning ska leda till examen måste den vara minst ett år lång och innehålla 200 YH-poäng. I de fall där en YH-utbildning inte leder till en examen, så får du istället ett utbildningsbevis, men då ska utbildningen omfatta minst 100 YH-poäng.

Tillgodoräkning av betyg

Du kan inte automatiskt tillgodoräkna dig betyg mellan de två utbildningsformerna, eftersom de skiljer sig åt. Inom yrkeshögskolan är det däremot mer generöst, och här kan du tillgodoräkna dig kunskap utifrån något som kallas reell kompetens. Här kan du läsa mer om de olika sätten att räknas som behörig till en yrkeshögskoleutbildning.

Examenstyper inom yrkeshögskolan

Yrkeshögskoleexamen

Om en utbildning ska kunna leda till en yrkeshögskoleexamen så måste den omfatta minst 200 yrkeshögskolepoäng, alltså 1 års heltidsstudier. Den ska även innehålla ett självständigt arbete (examensarbete).

En yrkeshögskoleexamen är placerad på nivå 5 enligt Sveriges referensram för kvalifikationer (SeQF).

Kvalificerad yrkeshögskoleexamen

Om en utbildning ska kunna leda till en kvalificerad yrkeshögskoleexamen så måste den omfatta minst 400 yrkeshögskolepoäng, alltså 2 års heltidsstudier. Den ska också innehålla ett självständigt arbete (examensarbete). Utbildningen måste även utgöras av minst 25 procent Lärande i arbete (LIA).

En kvalificerad yrkeshögskoleexamen är placerad på nivå 6 enligt Sveriges referensram för kvalifikationer (SeQF).


Läs mer om YH-utbildningars längd, poäng och examen här >>