×
 

Integritetspolicy

Hantering av personuppgifter

När du skickar in en intresseanmälan, ansökan eller vill ta emot marknadsföring, information och påminnelser om våra utbildningar, behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter. De personuppgifter som vi behandlar om dig är ditt namn, din adress, din e-postadress, ditt telefonnummer, program och årskurs. Vi behandlar dessa uppgifter om dig i ett IT-system som används av alla bolag inom AcadeMedia-koncernen.

Hur dina personuppgifter kan användas

De personuppgifter som vi samlar in används för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden mot dig. Genom att lämna ditt samtycke, godkänner du att vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

  • Skicka dina kontaktuppgifter till skolor du visat intresse för
  • Fullgöra våra avtalsenliga och lagenliga förpliktelser
  • Tillhandahålla marknadsföring, meddelanden och påminnelser

Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter. Det innebär även att vi lagrar din IP-adress som du lämnat ditt samtycke till. Läs mer om hur vi behandlar cookies.

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till dotterbolag inom koncernen i syfte att kommunicera med dig om så är nödvändigt för att fullgöra våra förpliktelser gentemot dig och i övrigt fullgöra våra skyldigheter. Vi kan komma att lämna ut nödvändig information till myndigheter så som polisen, Skatteverket eller andra myndigheter som vi enligt lag måste lämna ut information till. Dock kommer vi aldrig att utlämna dina personuppgifter till tredje part som inte är behörig att ta del av dina personuppgifter.

Ansvar över personuppgifter

Huvudmannen, i detta fall Plushögskolan AB, är personuppgiftsansvarig på den skola du går på. Huvudmannen har sitt säte på Årstaängsvägen 33, 117 43 Stockholm.

Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Du har rätt att kontakta oss för att få ut information om vilka uppgifter vi behandlar om dig, samt för att begära rättelse eller om du vill att vi raderar uppgifterna. Uppgifterna lagras i tre år efter att ansökningsperioden är över för den sökta utbildningen. Vi använder oss av automatiserat individuellt beslutsfattande och profilering när vi skickar ut marknadsföring och annan information till dig, baserat på vilka program och skolor du sökt.

Återkalla samtycke

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Här kan du läsa hela vår dataskyddspolicy där information om vad, hur och för vilka ändamål vi behandlar personuppgifter finns och din rätt att få tillgång till dina personuppgifter. Vill du komma i kontakt med våra dataskyddsombud gör du det enklast här.

Kontakt

Har du frågor eller vill du anmäla något? Kontakta oss på marknad@plushogskolan.se. Är det relaterat till GDPR mejlar du till dataskydd@academedia.se.

Policy för sociala medier

Vi älskar att prata om hur utbildning och framtidsdrömmar är en del av framtidens företagande! Därför är sociala medier platsen där vi sprider inspiration, nyheter och information om våra utbildningar. Vi har även en LinkedIn-grupp med LIA- och jobbtips samt en Köp- och säljgrupp av kurslitteratur på Facebook. Affärshögskolan finns att följa på:

Policy i linje med vår värdegrund

För att skapa en trygg miljö online och hålla våra flöden relevanta och aktuella förbehåller vi oss rätten att ta bort innehåll som strider mot vår policy. Det kan vara innehåll av sådan karaktär som inte håller sig till ämnet, marknadsför annan verksamhet, kan anses stötande eller kränkande, bryter mot dataskyddsförordningen GDPR eller på något annat sätt är brottsligt eller inte i linje med verksamhetens värdegrund. Om en person upprepade gånger bryter mot denna policy kommer den att stängas av från sidan och eventuellt innehåll postat av berörd kommer att tas bort. Läs även igenom de generella användarvillkoren för Facebook och Instagram.

.