Pedagogiskt stöd och språkstöd

Affärshögskolan erbjuder särskilt stöd till våra studerande som behöver det för att nå utbildningens mål. Stödet kan se väldigt olika ut beroende på individens behov och vi anpassar lärprocessen utifrån den enskilde studerande. Detta stöd kan handla om:

  • Anteckningsstöd
  • Litteraturinläsning
  • Teckenspråkstolk
  • Svenska med yrkesinriktning
  • Utökad handledartid

Hur söker jag stöd?

Du som är antagen till en yrkeshögskoleutbildning på Affärshögskolan och har behov av stöd i dina studier kan kontakta den studerandeansvarige och boka in ett möte för att prata om just ditt behov. Det är viktigt att meddela oss om stödbehovet så tidigt som möjligt för att vi ska kunna ordna med de insatser som kan vara aktuella innan utbildningens start.