×
 

Särskilt stöd under studietiden

Affärshögskolan erbjuder särskilt stöd till studerande som behöver det för att nå utbildningens mål. Vi anpassar lärprocessen för den enskilde studerande, vilket innebär att stödinsatserna kan se väldigt olika ut beroende på individens behov. Vi arbetar i enlighet med diskrimineringslagen för att främja lika rättigheter och möjligheter.

Kontakta oss vid behov av särskilt stöd

Du som är antagen till en utbildning på Affärshögskolan och har behov av stöd och struktur i dina studier kan söka studiestöd. Kontakta utbildningsledaren för din utbildning och boka ett möte för att prata om just ditt behov. Kom ihåg att meddela ditt stödbehov så tidigt som möjligt! På så sätt kan vi planera de insatser som är aktuella för dig innan utbildningsstart.