×
 

Stöd under studietiden

Som studerande på Affärshögskolan har du tillgång till olika slags studiestöd. Du kan söka ekonomiskt stöd i form av studiemedel från CSN och ta del av särskilda stödinsatser från oss som skola. Vi arbetar i enlighet med diskrimineringslagen för att främja lika rättigheter och möjligheter. Alla ska ha rätt förutsättningar att nå utbildningens mål.

Särskilda stödinsatser vi erbjuder

Du som är antagen till en utbildning hos Affärshögskolan och har behov av stödinsatser eller anpassningar i dina studier kan få det. Vi anpassar lärprocessen för den enskilde studerande, vilket innebär att stödinsatserna kan se väldigt olika ut beroende på individens behov. Är du i behov av särskilt stöd? Kontakta utbildningsledaren för din utbildning för att prata om just ditt behov. Kom ihåg att meddela ditt stödbehov så tidigt som möjligt så att vi kan planera de insatser som är aktuella för dig inför utbildningsstart.

Ekonomiskt stöd

Du som studerar på yrkeshögskola kan ansöka om studiemedel från Centrala studiestödsnämnden, CSN, vilket inkluderar både bidrag och lån. Välj om du enbart vill söka bidrag (som du inte blir återbetalningsskyldig för) eller om du även vill söka studielån. Studielånen är förmånliga lån med låg ränta som du kan betala tillbaka under lång tid. CSN erbjuder även andra typer av studiemedel, så som tilläggsbidrag för barn och tilläggslån. Sedan 1 oktober 2022 kan du som är mitt i arbetslivet och vill kompetensutvecklas även ansöka om omställningsstudiestöd.

Du ansöker själv om studiemedel via csn.se. Du kan antingen logga in med e-legitimation eller beställa en personlig kod som kommer hem i brevlådan. När du sedan har fått beslut från CSN behöver du lämna en studieförsäkran och registrera dig på dina kurser. Kom ihåg att dubbelkolla detta med din utbildningsledare!

CSN har ett antal villkor som ska vara uppfyllda för att du ska få rätt till studiemedel under din studieperiod. Beroende på vilket stöd du söker kan villkoren se olika ut.

Omställningsstudiestödet är ett helt nytt studiestöd för vuxna mitt i arbetslivet. Det är ett extra ekonomiskt stöd för att du lättare ska kunna vidareutbildas, bredda din kompetens och bli mer attraktiv på arbetsmarknaden. Stödet ger dig upp till 80% av din lön.

Alla utbildningar på Affärshögskolan berättigar till detta stöd, men det finns vissa krav du behöver uppfylla. Här berättar vi mer om studiestödet.

Studentrabatter och förmåner

Som studerande får du tillgång till många bra studentrabatter och förmåner. Med Mecenatkortet och Studentkortet får du rabatter på bland annat mat, hälsa, mode, resor och böcker. Du kan även ansöka om att bli ICA Student, vilket är ett kostnadsfritt ”medlemskap”, där du får bättre erbjudanden på mat, banktjänster och försäkringar – allt via ditt ICA-kort.