Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Hit kan du vända dig för rådgivning

Behöver du stöd och råd i ditt utbildningsval eller har du en fråga om behörighet inom yrkeshögskolan? Det finns olika vägar att gå, här är tre alternativ:

  • Din kommun
  • Snackamedsyv.se
  • Affärshögskolans antagningsenhet

1. Vägledning via din kommun

Din kommun erbjuder traditionell studie- och yrkesvägledning. Om du läser på gymnasiet och har frågor om ditt val av vidareutbildning efter studenten kan du hitta en vägledare via din gymnasieskola. Bor du i en större stad finns ofta ett vägledningscentrum, annars kan du alltid vända dig till vuxenutbildningen i din kommun.

2. Snacka med SYV – digital rådgivning

Nu kan du få rådgivning online genom Snackamedsyv.se! Det är en hemsida som lanserades av AcadeMedia under hösten 2019 för att kunna göra studie- och yrkesvägledning mer lättillgängligt för elever i grundskolan och gymnasiet, men nu kan även du som studerande inom yrkeshögskolan vända dig dit.

Till skillnad från traditionella möten med studievägledare, erbjuder snackamedsyv.se en digital lösning. Du kan få vägledning via telefon, chatt eller videosamtal av professionella studie- och yrkesvägledare.

AcadeMedia är norra Europas största utbildningsföretag och vi på Affärshögskolan är en del av utbildningskoncernen.

3. Affärshögkskolans antagningsenhet

Om du har frågor som specifikt rör Affärshögskolans utbildningar kan du kontakta vår antagningsenhet. De arbetar bland annat med att granska ansökningar och har kunskap om behörighetskrav och alternativa vägar in till yrkeshögskolan. Du kan chatta med dem på vår hemsida eller kontakta dem via telefon eller mejl. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på följande sida: Läs mer om behörighet inom yrkeshögskolan här.