Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Hit kan du vända dig för rådgivning

Behöver du stöd och råd i ditt utbildningsval eller har du en fråga om behörighet inom yrkeshögskolan? Det finns olika alternativ kring var du kan vända dig, och här är tre alternativ:

  • Din kommun.
  • Snackamedsyv.se.
  • Affärshögskolans antagningsenhet.

Snacka med SYV – digital studie- och yrkesvägledning

Nu kan du få rådgivning online genom Snackamedsyv.se! Det är en hemsida som lanserades av AcadeMedia under hösten 2019 för att kunna göra studie- och yrkesvägledning mer lättillgängligt för elever i grundskolan och gymnasiet, men nu kan även du som vuxenstuderande vända dig dit.

Till skillnad från traditionella möten med studievägledare, så erbjuder snackamedsyv.se en digital lösning. Du kan få vägledning via telefon, chatt eller videosamtal av professionella studie- och yrkesvägledare utifrån en bokad tid.

AcadeMedia är norra Europas största utbildningsföretag och vi på Affärshögskolan är en del av utbildningskoncernen.

Behörighetsfrågor

Om du har frågor som handlar om behörighet så kan ett alternativ vara att kontakta vår antagningsenhet direkt. De arbetar med att granska ansökningar till våra YH-utbildningar och har kunskap om behörighetskrav och alternativa vägar in till yrkeshögskolan, så som reell kompetens och 20-procentsregeln. Du kan chatta med dem på vår hemsida, vardagar mellan 08-17, men du kan även kontakta dem via telefon eller mejl.

Läs mer om behörighet inom yrkeshögskolan här. Där hittar du även kontaktuppgifter till antagningsenheten som kan hjälpa dig i frågor som rör behörighet och ansökan till våra YH-utbildningar.