Affärshögskolans distansutbildningar

En del av våra yrkeshögskoleutbildningar och företagsutbildningar kan du läsa på distans, vilket sker över internet på en webbplattform. En antal obligatoriska fysiska träffar kan förekomma under studietiden där du som studerande kommer att få utföra praktiska moment eller tentamen. Under utbildningens gång har du kontakt med den som är studerandeansvarig, så att du får den hjälp och stöd som du behöver för att uppnå målen.

Kontakt


info@affarshogskolan.se


Våra distansutbildningar

YH

Workplace experience och digitalisering

Distans

VT-22

14 veckor, kostnadsfri och CSN-berättigad

Ansökan är öppen

 

YH

Medicinteknisk säljare

Distans

HT-21

38 veckor, kostnadsfri & CSN-berättigad

Inga fler beviljade starter

 

YH

Lönekonsult

Distans

HT-21

1,5 år, kostnadsfri och CSN-berättigad

Inga fler beviljade starter