Utbilda dig till B2B-säljare

Säljutbildning för dig som vill bygga affärsmässiga relationer och göra karriär inom försäljning och marknadskommunikation.

B2B (business-to-business) och är en marknadsstrategi som handlar om försäljning av produkter och tjänster mellan företag. Som B2B-säljare, även kallat företagssäljare, är du länken mellan ditt företags erbjudande och andra bolag. Du driver köpprocesser, bygger affärsmässiga relationer och genomför lönsamma affärer.

Du arbetar med olika sälj- och förhandlingstekniker, behovsanalyser och marknadsföringsstrategier för att få bra koll på din bransch och dina kunder. B2B är till stor del inriktad på problemlösning – hur kan försäljningen öka, processerna förenklas, leveranser förbättras eller andra delar i arbetet underlättas? Utbildningen ger dig en helhetsbild på försäljning, marknadsföring och ekonomi där målet är att du ska utveckla din personliga säljstil och förmåga att driva en affär till avslut.

Start: 19 augusti 2024

Studieort: Örebro

Längd: 2 år

Studieform: På plats

Studietakt: Heltid

Praktik: 24 veckor

Utbildningstyp: Program

Sen anmälan öppen

Kostnadsfri CSN-berättigad Möjlighet till omställningsstudiestöd

Karriär och jobbutsikter

Den digitala utvecklingen har skapat nya beteenden och bidragit till ökad konkurrens globalt. Smarta tekniska verktyg och onlinemarknadsföring har blivit en självklar del av säljyrket. Efter avslutad B2B-säljare utbildning kommer du ha de kunskaper som krävs för att framgångsrikt kunna hantera B2B-försäljningsprocesser och bidra till företags tillväxt och utveckling.

Som utbildad B2B-säljare finns därför många arbetsmöjligheter. Beroende på intresse och annan kompetens kan du söka dig till den bransch som du är intresserad av. Läs mer om behovet av B2B-kompetens!

Exempel på yrkesroller

 • Account Manager
 • B2B-säljare
 • Företagssäljare
 • Projekt- och säljledare
 • Säljkonsult
 • Projektledare affärsutveckling

Utbildningsmål

Säljutbildningen ger dig en yrkeshögskoleexamen. Efter avslutad utbildning har du förmåga att driva sälj- och affärsprocesser samt olika projekt, från planering och genomförande till avslut och uppföljning. Du kan göra marknadsanalyser och marknadsplanering samtidigt som du lär dig principerna för marknadsbevakningar. Efter utbildningen kommer du bland annat ha kunskap i:

 • Digital försäljning (Social Selling och Content Marketing)
 • Dataanalys och Marketing Automation
 • Försäljning- och marknadsföringsstrategier
 • Affärsekonomi och ekonomistyrning i försäljningsprocessen
 • Ledarskapsmetoder, gruppdynamik och målstyrning
 • Affärsutveckling
 • Affärsjuridik
 • Projektledning

YH-utbildningens upplägg

B2B-säljare är en heltidsutbildning som du läser under 2 år på Affärshögskolan i Örebro. Det är föreläsningar 2-3 dagar i veckan och resten av tiden ägnas åt grupparbeten och självstudier. Under 24 veckor, fördelat på två perioder, är du ute på praktik som kallas för LIA (lärande i arbete).

Observera att denna utbildning bedrivs delvis på engelska.

 • Säljutbildningen är kanon! Jag har tagit med mig säljtekniker och ledarskapsstilar som jag har stor nytta av idag.

  – Tidigare studerande

Mer information

Kursöversikt

400
Kurs
Poäng
Affärsekonomi
30
Kursen innefattar: Affärsekonomi • Företagsekonomi • Ekonomistyrning i försäljningsprocessen • Resultat- och lönsamhetskalkyler • Nyckeltal och andra vanligt förekommande ekonomiska moment som B2B-säljare • Ekonomiskt säljstyrningsperspektiv
Affärsengelska och internationella affärer
30
Kursen innefattar: Affärsengelska vid försäljning, kontrakt och offerthandlingar • Engelska fackbegrepp i affärs- och säljsammanhang • Muntlig och skriftlig affärspresentation på engelska • Struktur och facktermer i säljprocessen som är relevant i leads, offertarbete, kundmöten och vid avslut på engelska • Engelskan som internationellt affärsspråk • Internationella affärer • Lagar och regler som gäller för handel inom EU och övriga världen • Affärskulturer och kulturella skillnader i köpprocessen • Utrikeshandelns betydelse för svenskt näringsliv och samhälle • Affärs- och säljstrategi vid köpprocesser inom olika kulturer och länder
Affärsjuridik
15
Kursen innefattar: LOU (lagen om offentlig upphandling) • Lagar rörande avtal och förhållande mellan kund och leverantör • Lösningar på affärsjuridiska problem • Avtalsförslag • Associationsrätten
Affärskommunikation
15
Kursen innefattar: Affärskommunikation och retorik för att kunna kommunicera varumärkets värde och skapa goda affärsrelationer • Målgruppsanalyser • Situations- och målgruppsanpassade presentationer • Presentera ett säljtekniskt förlopp från ny kund till repetitionsaffär • Förklarings- och bevismodeller
Affärsutveckling
15
Kursen innefattar: Affärsutvecklingsprocesser • Metoder för affärsutveckling • Modeller och verktyg för utvärdering, uppföljning och mätning av mål • Affärsutvecklingsplan på produkt eller tjänst innehållande både initiering, planering och genomförande
Branchskunskap
10
Kursen innefattar: Kunskap och förståelse för yrkesrollen som B2B-säljare • Teori och praktiska övningar gällande arbetsuppgifter och ansvarsområden inom yrkesrollen • Branschens struktur, processer, organisation, orientering och nätverk på både regional och nationell nivå • Analys och reflektion över yrkesrollen utifrån en branschkartläggning • Textframställan, kommunikation och CV-skrivning • Bygga och vårda eget varumärke under LIA-processen
Digital and Social Selling
20
Kursen innefattar: Digitala kanaler och sociala medier vid försäljning och marknadsföring • Digital försäljning • Social Selling • Content Marketing • Nätverksbyggande för att skapa affärer • Planera, genomföra, analysera och utvärdera digitala försäljnings- och marknadsaktiviteter
Examensarbete
20
Ett självständigt arbete som innefattar: Undersökning av ett relevant område inom yrket • Planering, utföring och analysering av uppgifter kopplade till yrkesrollen • Utveckling av specialiserade kunskaper genom teori och egeninsamlad empiri inom ett valt ämne inom yrkesområdet • Metoder av branschrelevant rapportering och planering och genomförande • Planering och upprättande av projektplan • Metodseminarier
Försäljning 1
30
Kursen innefattar: Säljprocesser • Behovsanalyser • Säljsamtal och bearbetning • Förhandlingstekniker • Driva försäljning till avslut • Arbetssätt för att identifiera, prioritera och bearbeta kunder med hänsyn till lönsamhet, kundnytta och långsiktiga kundrelationer • Verktyg och modeller gällande operativ försäljning
Försäljning 2
25
Kursen innefattar: Försäljning utifrån ett strategiskt och affärsmässigt perspektiv • Säljplanering • Säljprocesser • Säljstrategier • Kompetens att arbeta med komplex försäljning och utveckla försäljningsstrategier på företag
LIA 1 (Lärande i arbete)
60
Praktikperiod 1. Målet med kursen: Praktisk förståelse för säljarens roll och arbetsuppgifter • Ha arbetat som säljare i ett team och utfört relevanta arbetsuppgifter • Aktivt ha medverkat vid planering och genomförande av sälj- och eventuellt marknadsföringsarbetet i företaget
LIA 2 (Lärande i arbete)
60
Praktikperiod 2. Målet med kursen: Praktisk förståelse för B2B-försäljning och förmåga att agera som B2B-säljare • Kompetens att initiera, planera, genomföra och utvärdera försäljningsprocesser
Personligt ledarskap
25
Kursen innefattar: Förståelse för sitt personliga ledarskap och hur detta kan utvecklas och påverka arbetssituationen • Verktyg för självskattning och målstyrning • Upprättande av mål och handlingsplan för personlig utveckling
Projektledning
25
Kursen innefattar: Projektledning utifrån ett säljperspektiv • Projektplaneringens faser • Metoder, tekniker och administrativa rutiner i projekt • Förståelse för vad en projektgrupp, företagsledning och kund kräver av en projektledare • Förståelse för vad projektledaren kan kräva av projektet och ledningen
Strategisk marknadsföring
20
Kursen innefattar: Verktyg, modeller och processer inom strategisk marknadsföring • Analysera marknader och målgrupper • Genomföra marknadsföringsstrategier • Marknadsföringskampanjer
Summa 400

Möt tidigare studerande

Vanliga frågor

 • Våra distansutbildningar sker digitalt, vilket gör att du kan studera var du än bor. När det är dags för LIA (praktik) kan du genomföra den på valfri ort, men om skolan ska hjälpa till att hitta en LIA-plats måste den vara inom en timmes resväg från skolan.

  Under studietiden kan obligatoriska träffar förekomma. Dessa träffar kan innehålla introduktioner, praktiska moment, studiebesök och tentamen, så du behöver vara beredd på att ta dig till skolan några gånger.

  Under utbildningens gång har du regelbunden kontakt med både utbildare och utbildningsledare, så att du får det stöd du behöver. Kom ihåg att distansstudier kräver disciplin och god planeringsförmåga.

  Läs mer om distansutbildning här »

   

 • Omställningsstudiestödet är ett studiestöd för vuxna mitt i arbetslivet. Det är ett extra ekonomiskt stöd för att du lättare ska kunna vidareutbildas, bredda din kompetens och bli mer attraktiv på arbetsmarknaden. Tryck på länken nedan för att ta reda på vilka villkor som gäller för att kunna ta del av omställningsstudiestödet.

  Läs mer om hur du kan studera med omställningsstudiestöd här »

 • När det är dags för LIA (praktik) kan du genomföra den på valfri ort. Men skulle du inte lyckas hitta en LIA-plats själv, kan din utbildningsledare ge dig tips och stöd. Dock viktigt att tänka på är att om skolan ska kunna hjälpa dig att hitta en LIA-plats måste den vara inom en timmes resväg från skolan.

  Läs mer om LIA (praktik) »

 • Under studietiden kommer du kunna ge feedback genom kursutvärderingar och enkätundersökningar. Om du upplever att utbildningen inte följer utbildningsplanen eller på något annat sätt är missnöjd med dina studier, vänd dig i första hand till din utbildningsledare. Du kan även vända dig till utbildningens studeranderepresentant som tar din feedback vidare till ledningsgruppen.

 • Sista dag för komplettering av ansökan varierar beroende på när dina betygsunderlag är utfärdade. Under ansökningsperioden 2024 gäller följande datum:

  15 maj – Sista kompletteringsdag för betyg utfärdade under HT23 eller tidigare

  9 juni – Sista kompletteringsdag för betyg utfärdade under VT24

  Kom ihåg! Du måste lämna in din ansökan senast 15 maj, även om du ska komplettera med betyg från våren.

 • Nej, det är inte meningen att du ska plugga inför det digitala urvalsprovet. Självklart kan du alltid fräscha upp din kunskap i de grundläggande ämnena svenska, matematik och engelska för att känna dig extra förberedd.

 • Vi tar in reserver ända fram till utbildningens start och cirka 3-4 veckor in på utbildningen. Om du står som reserv kan du bli antagen med kort varsel så var uppmärksam på eventuellt antagningsbesked i yh-antagning.

 • De flesta program har 35 platser, vissa har 30. Det kan variera lite mellan olika utbildningar.

 • Ja, när du skickar in flera ansökningar behöver du rangordna utbildningarna utifrån vilken du helst skulle vilja läsa. På så sätt får vi som utbildningsanordnare en överblick kring söktrycket och vi kan ge bättre information om hur läget ser ut på de utbildningar du har sökt.

 • På vår utbildningssida syns endast utbildningar som vi har fler starter av. Om du läser, eller har läst, ett program eller en kurs som vi inte längre erbjuder kan du söka fram utbildningssidan genom att använda sökfunktionen här på webben. Du kan även googla på utbildningsnamnet. Sidan finns alltså kvar, men ligger lite gömt för att inte förvirra nya besökare.

 • Du kan antingen vända dig till din kommun eller kontakta vårt antagningsteam. Läs mer om studievägledning här »

 • Nej, vi har inte tillgång till dina gymnasiebetyg. Du måste bifoga dessa i din ansökan. Läs om hur du får fram dina betyg »

 • Vad roligt, nu behöver du fundera över vilken utbildning som lockar dig mest. Du måste tacka ja till platsen du vill behålla, och nej till utbildningen du inte avser att läsa, inom tre dagar. Detta för att du endast har möjlighet att gå en heltidsutbildning i taget.

 • Antagningsbeskedet läggs upp i yh-antagning.se där du gjorde din ansökan. Du får ett mejl när beskedet finns redo. Läs mer om antagningen »

  1. Skapa ett konto eller logga in på yh-antagning.se.
  2. Välj utbildning du vill läsa och på vilken ort.
  3. Ladda upp betyg och dokument som efterfrågas för att visa på din behörighet.
  4. Skicka in din ansökan. Klart!

  Läs mer om hur du ansöker här »

 • Alla kan läsa en YH-utbildning! Vissa av våra studerande kommer direkt från gymnasiet, många karriärväxlar och byter yrkesbana medan andra vill kompetensutvecklas. Här möts en härlig blandning av personer med den gemensamma drömmen om ett kul yrkesliv.

 • Innan vi tar fram utbildningar omvärldsbevakar och trendspanar vi både globalt och nationellt. Vilka förändringar sker i världen? Hur utvecklas vårt samhälle? Vilken kunskap behövs och kommer att behövas i framtiden? Vi scannar av arbetsmarknaden, tar tempen i branschen och har en nära dialog med olika företag. Tillsammans med företag kartlägger vi kompetensbehovet och utformar en utbildning. Vi matchar helt enkelt kompetensen som branschen efterfrågar. Det gör att utbudet skiljer sig åt från år till år och mellan orter. Läs mer om YH-utbildning.

 • När en tentamen är rättad får du tillgång till ditt resultat och betyg i Omniway inom cirka 2 veckor efter tentamensdatumet. I de allra flesta fall genomförs en så kallad tentamensgenomgång efter ordinarie tentamen där utbildaren tillsammans med klassen går igenom tentamensfrågor och svar. Här finns möjlighet att ställa frågor om rättning och betyg. Oavsett om en tentamensgenomgång genomförs eller inte har du alltid möjlighet att ställa frågor till utbildaren kring rättning, poängsättning och betyg efter att du har fått ditt resultat. Prata med din utbildningsledare kring hur du går tillväga.

   

   

 • För att få en examen behöver du ha godkänt betyg i alla kurser vid utbildningens slut, inklusive LIA och examensarbetet. Kom ihåg att det endast är YH-utbildningar som har examensarbete som en kurs i utbildningsplanen som leder till en examen. Om examensarbete inte ingår i utbildningen får du istället ett utbildningsbevis vid avklarade kurser.

 • Till skillnad från universitet och högskolor där man räknar högskolepoäng (HP-poäng) räknar vi inom yrkeshögskolan YH-poäng. Antalet YH-poäng visar på utbildningens omfattning och examenstyp. Våra YH-utbildningar leder till en yrkeshögskoleexamen, medan våra korta YH ger dig ett utbildningsbevis.

  Läs mer om YH-poäng »

 • Som studerande har du tillgång till ditt schema i lärplattformen Omniway. Om du precis blivit antagen till en utbildning får du information från din utbildningsledare några veckor innan kursstart om datum och tider att förhålla dig till under de första veckorna. Denna information skickas vanligtvis ut via mejl eller yh.antagning. Inloggningsuppgifter till Omniway får du första veckan på din utbildning, så ett schema över längre tid får du först när du börjar studera.

 • Som studerande är du skyldig att hålla dig till de lagar och regler som gäller på Affärshögskolan. En studerande som gör sig skyldig till fusk (till exempel plagiat), störande av verksamhet eller annan disciplinförseelse kan bestraffas med en varning eller avstängning.

 • Om du av någon anledning behöver göra uppehåll eller avbrott i dina studier ska du vända dig till utbildningens utbildningsledare. Då kan ni diskutera och lägga en plan för när du eventuellt ska ta upp dina studier igen. Du har ingen skyldighet att delge anledningen till uppehållet men du behöver informera din utbildningsledare om din situation.

 • Vi rekommenderar att helhjärtat fokusera på studierna. En utbildning på heltid motsvarar 40 studietimmar i veckan med undervisning som infaller dagtid. Därför behöver du som studerande vara tillgänglig dagtid när föreläsningar och grupparbeten sker. Det är upp till dig att känna av om det finns tid och möjlighet att kombinera studier med extrajobb. Glöm inte bort att ansöka om studiemedel för att dryga ut inkomsten!

 • Många som läser på Affärshögskolan går ut i arbete direkt efter examen! Hela 9 av 10 får jobb inom sex månader efter avslutad utbildning. Det är tack vare att våra utbildningar skapas och bedrivs tillsammans med företag. Läs om hur YH-utbildningar skapas »

 • LIA står för lärande i arbete och är en omtyckt del av en YH-utbildning. Det långsiktiga målet med LIA-perioden är att ge dig som studerande praktiska färdigheter, en fot in på arbetsmarknaden, möjlighet att bygga kontaktnät och stärka dina chanser till en anställning efter studierna. Praktiken sammanlänkar näringslivet med morgondagens arbetskraft på ett fantastisk sätt.

  Läs mer om LIA (praktik) »

 • Du ansöker själv om studiemedel hos CSN via deras hemsida. Efter att du har fått beslutet från CSN behöver du lämna en studieförsäkran och registrera dig på dina kurser.

  Läs mer om studiemedel »

 • Ja, vi rekommenderar att du som studerande tar med dig en egen dator, surfplatta eller liknande till skolan. Trådlöst WiFi finns tillgängligt i våra lokaler.

 • Att kursplanerna kan skilja sig åt mellan olika orter, trots att det är samma utbildning, beror på att det är det lokala arbetslivet som styr utbildningens innehåll. Eftersom kompetensbehovet kan variera i Sveriges avlånga land, kan även våra kurser variera lite mellan orterna. Det är vanligtvis några få kurser som skiljer sig åt, i övrigt är kursplanen densamma. Alla våra utbildningar utformas med representanter från näringslivet för att möta arbetsmarknadens behov.

  Läs mer om hur YH-utbildningar skapas »

 • Om vi har fler behöriga sökande än antalet utbildningsplatser genomförs ett urval. Urvalet bygger på ett digitalt prov ihop med betyg och dokument i din ansökan. Här berättar vi mer om antagningsprocessen »

 • Nej, alla utbildningar på Affärshögskolan är kostnadsfria och CSN-berättigade. Den enda kostnaden som tillkommer är för kurslitteratur.

 • En satellitort innebär att du och dina klasskamrater samlas i ett klassrum, men istället för att undervisningen sker i ert klassrum kopplar ni upp er via länk och tar del av undervisningen digitalt i realtid. Vi har alltså inte egna lokaler på orten utan hyr lokaler via en samarbetspartner för att möjliggöra för fler personer att studera. Fördelen är att arbetslivet på satellitorterna med omnejd har ett stort behov av den kompetens som den aktuella utbildningen ger. Fördelen med en satellitort är att den öppnar upp fler studiemöjligheter i hela landet. Läs mer om satellitort.

 • Den främsta skillnaden är att universitets- och högskoleutbildningar är forskningsknutna medan yrkeshögskoleutbildningar baseras på arbetslivets krav på kompetens. En YH-utbildning har även betydligt fler praktiska moment än utbildningar på traditionell högskola. Läser du en YH-utbildning utbildar du dig vanligtvis till en specifik yrkesroll som det finns ett behov av på arbetsmarknaden, men på senare år har många YH-utbildningar blivit allt bredare där du kan axla flertalet yrkesroller efter examen inom olika branscher. Läs mer om hur YH fungerar »

 • Om vi har platser kvar efter att vi antagit personer som ansökt under den ordinarie ansökningsperioden kan vissa utbildningar öppna för sen anmälan. Det betyder att du fortfarande kan söka till utbildningen och ha chans att bli antagen. Vi går igenom sena anmälningar i turordning vilket innebär att det inte säkert att din ansökan kommer att granskas. För dig som har gjort en sen anmälan kommer ditt eventuella antagningsbesked senare än för de som har ansökt under ordinarie ansökningsperiod, ibland tätt in på utbildningens start.

  Läs mer om hur du gör en sen anmälan »

 • När du läser en distansutbildning deltar du digitalt på föreläsningar och seminarier vilket gör att du kan studera oavsett var du bor i landet. Du behöver ha tillgång till en dator med stabil internetuppkoppling och webbkamera. Du ska även bara beredd på att kunna ta dig till skolan några gånger under studietiden då det vanligtvis ingår några träffar på plats på någon av Affärshögskolans orter. Läs mer om distansupplägg »

 • Det finns flera sätt att bli behörig till våra YH-utbildningar. Gå in på den utbildning du önskar plugga och läs igenom behörighetskraven. Beroende på vad du saknar kan du antingen:

  1. Läsa in kurser på komvux
  2. Ansöka med reell kompetens
  3. Läsa preparandkurser
  4. Ansöka med 20-procentsregeln

  Läs mer om hur du kan bli behörig »

 • Ja, det kan du. Det förutsätter dock att du har motsvarande kunskap som du inhämtat på andra sätt. Det är därför viktigt att du i din ansökan laddar upp betygshandlingar, intyg och liknande dokument så att vi kan genomföra en bedömning. Om vi bedömer att du kan klara av utbildningen även fast du saknar full behörighet, är du med i antagningsprocessen som alla andra sökande.

   

  Läs om olika sätt att bli behörig »

Kontakt

Vid utbildningsspecifika frågor, vänd dig till utbildningsledaren.
Frågor om behörighet och ansökan? Kontakta antagningsteamet.

Intresseanmälan

Intresserad av framtida starter? Skicka in en intresseanmälan så håller vi dig uppdaterad.

Välj utbildning

Hantering av personuppgifter

Genom att skicka in en intresseanmälan samtycker du till att få utskick om vald utbildning där vi informerar om utbildningen, viktiga datum och hur du ansöker. Vi kommer då att behandla ditt namn och din e-postadress med stöd av ditt samtycke fram tills att du återkallar samtycket, avregistrerar dig från våra utskick eller på annat sätt invänder mot marknadsföringen.

När du skickar in en intresseanmälan samtycker du även till att vi använder informationen du angett i formuläret tillsammans med informationen du anger om du påbörjar en ansökan via yh-antagning.se. Informationen vi använder från din ansökan är e-post, status och vald utbildning. Syftet är att anpassa våra utskick så de blir mer relevanta för dig utifrån var i ansökningsprocessen du befinner dig.

Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Detta gör du genom att klicka på avregistreringslänken som finns i alla utskick. Återkallande av ditt samtycke påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.

Du har även rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Läs mer om dina rättigheter och hur vi hanterar personuppgifter.

Observera att en intresseanmälan inte är samma sak som en ansökan.

 • Se alla utbildningar

  Här hittar du aktuella utbildningar hos Affärshögskolan inom ekonomi, inköp, sälj, marknadsföring och projektledning.