Utbilda dig till B2B-säljare

Säljutbildning för dig som vill bygga affärsmässiga relationer och göra karriär inom försäljning och marknadskommunikation.

B2B (business-to-business) och är en marknadsstrategi som handlar om försäljning av produkter och tjänster mellan företag. Som B2B-säljare, även kallat företagssäljare, är du länken mellan ditt företags erbjudande och andra bolag. Du driver köpprocesser, bygger affärsmässiga relationer och genomför lönsamma affärer.

Du arbetar med olika sälj- och förhandlingstekniker, behovsanalyser och marknadsföringsstrategier för att få bra koll på din bransch och dina kunder. B2B är till stor del inriktad på problemlösning - hur kan försäljningen öka, processerna förenklas, leveranser förbättras eller andra delar i arbetet underlättas? Utbildningen ger dig en helhetsbild på försäljning, marknadsföring och ekonomi där målet är att du ska utveckla din personliga säljstil och förmåga att driva en affär till avslut.

Start: Augusti 2024

Studieort: Örebro

Längd: 2 år

Studieform: På plats

Studietakt: Heltid

Praktik: 24 veckor

Utbildningstyp: Program

Sista sökdag: 15 maj 2024

Ansökan öppen

Kostnadsfri CSN-berättigad Möjlighet till omställningsstudiestöd

Karriär och jobbutsikter

Den digitala utvecklingen har skapat nya beteenden och bidragit till ökad konkurrens globalt. Smarta tekniska verktyg och onlinemarknadsföring har blivit en självklar del av säljyrket. Det har gjort att säljrollen förändrats och blivit mycket mer kunskapsintensiv. Som utbildad B2B-säljare finns därför många arbetsmöjligheter. Beroende på intresse och annan kompetens kan du söka dig till den bransch som du är intresserad av. Läs mer om behovet av B2B-kompetens här!

Exempel på yrkesroller

 • Account Manager
 • B2B-säljare
 • Företagssäljare
 • Projekt- och säljledare
 • Säljkonsult
 • Projektledare, affärsutveckling

Utbildningsmål

Säljutbildningen ger dig en yrkeshögskoleexamen. Efter avslutad utbildning har du förmåga att driva sälj- och affärsprocesser samt olika projekt, från planering och genomförande till avslut och uppföljning. Du kan göra marknadsanalyser och marknadsplanering samtidigt som du lär dig principerna för marknadsbevakningar. Efter utbildningen kommer du bland annat ha kunskap i:

 • Digital försäljning (Social Selling och Content Marketing)
 • Dataanalys och Marketing Automation
 • Försäljning- och marknadsföringsstrategier
 • Affärsekonomi och ekonomistyrning i försäljningsprocessen
 • Ledarskapsmetoder, gruppdynamik och målstyrning
 • Affärsutveckling
 • Affärsjuridik
 • Projektledning

YH-utbildningens upplägg

B2B-säljare är en heltidsutbildning som du läser under 2 år på Affärshögskolan i Örebro. Det är föreläsningar 2-3 dagar i veckan och resten av tiden ägnas åt grupparbeten och självstudier. Utbildningen bedrivs delvis på engelska. Under 24 veckor, fördelat på två perioder, är du ute på praktik som kallas för LIA (lärande i arbete).

Mer information

 

Saknar du behörighet? Du vet väl att du kan ansöka till en YH-utbildning även om du inte har full behörighet? Vi gör en bedömning av varje ansökan! Kanske har du arbetslivserfarenhet eller annan kunskap som kan motsvara behörighetskraven? Läs om hur du kan bli behörig »

Affärshögskolan har skapat YH-utbildningen B2B-säljare tillsammans med företag i branschen, utifrån arbetsmarknadens kompetensbehov. Många av dessa företag engagerar sig även i utbildningens ledningsgrupp som bland annat arbetar med kvalitetssäkring och utveckling. Här är några av våra samarbetspartners för säljutbildningen:

CITK IT Konsult AB  |  Säljarnas |  Bollman Invest AB  |  Your Power AB  |  AxÖ Consulting  |  PerformIQ AB

 

Läs mer om hur ledningsgrupper fungerar på Affärshögskolan »

Kommande starter
Augusti 2024 – Juni 2026
Augusti 2025 – Juni 2027
Augusti 2026 – Juni 2028

Intresserad av framtida starter? Gör en intresseanmälan så håller vi dig uppdaterad.


Pågående utbildning

Augusti 2023 – Juni 2025 (Örebro)
Augusti 2022 – Juni 2024 (Örebro & Växjö)

Läs om hur utbildningsutbudet styrs inom yrkeshögskolan »

Säljutbildningen är kanon! Jag har tagit med mig säljtekniker och ledarskapsstilar som jag har stor nytta av idag.

- Tidigare studerande

Kursöversikt

400
Kurs
Poäng
Affärsekonomi
30
Kursen innefattar: Affärsekonomi • Företagsekonomi • Ekonomistyrning i försäljningsprocessen • Resultat- och lönsamhetskalkyler • Nyckeltal och andra vanligt förekommande ekonomiska moment som B2B-säljare • Ekonomiskt säljstyrningsperspektiv
Affärsengelska och internationella affärer
30
Kursen innefattar: Affärsengelska vid försäljning, kontrakt och offerthandlingar • Engelska fackbegrepp i affärs- och säljsammanhang • Muntlig och skriftlig affärspresentation på engelska • Struktur och facktermer i säljprocessen som är relevant i leads, offertarbete, kundmöten och vid avslut på engelska • Engelskan som internationellt affärsspråk • Internationella affärer • Lagar och regler som gäller för handel inom EU och övriga världen • Affärskulturer och kulturella skillnader i köpprocessen • Utrikeshandelns betydelse för svenskt näringsliv och samhälle • Affärs- och säljstrategi vid köpprocesser inom olika kulturer och länder
Affärsjuridik
15
Kursen innefattar: LOU (lagen om offentlig upphandling) • Lagar rörande avtal och förhållande mellan kund och leverantör • Lösningar på affärsjuridiska problem • Avtalsförslag • Associationsrätten
Affärskommunikation
15
Kursen innefattar: Affärskommunikation och retorik för att kunna kommunicera varumärkets värde och skapa goda affärsrelationer • Målgruppsanalyser • Situations- och målgruppsanpassade presentationer • Presentera ett säljtekniskt förlopp från ny kund till repetitionsaffär • Förklarings- och bevismodeller
Affärsutveckling
15
Kursen innefattar: Affärsutvecklingsprocesser • Metoder för affärsutveckling • Modeller och verktyg för utvärdering, uppföljning och mätning av mål • Affärsutvecklingsplan på produkt eller tjänst innehållande både initiering, planering och genomförande
Branchskunskap
10
Kursen innefattar: Kunskap och förståelse för yrkesrollen som B2B-säljare • Teori och praktiska övningar gällande arbetsuppgifter och ansvarsområden inom yrkesrollen • Branschens struktur, processer, organisation, orientering och nätverk på både regional och nationell nivå • Analys och reflektion över yrkesrollen utifrån en branschkartläggning • Textframställan, kommunikation och CV-skrivning • Bygga och vårda eget varumärke under LIA-processen
Digital and Social Selling
20
Kursen innefattar: Digitala kanaler och sociala medier vid försäljning och marknadsföring • Digital försäljning • Social Selling • Content Marketing • Nätverksbyggande för att skapa affärer • Planera, genomföra, analysera och utvärdera digitala försäljnings- och marknadsaktiviteter
Examensarbete
20
Ett självständigt arbete som innefattar: Undersökning av ett relevant område inom yrket • Planering, utföring och analysering av uppgifter kopplade till yrkesrollen • Utveckling av specialiserade kunskaper genom teori och egeninsamlad empiri inom ett valt ämne inom yrkesområdet • Metoder av branschrelevant rapportering och planering och genomförande • Planering och upprättande av projektplan • Metodseminarier
Försäljning 1
30
Kursen innefattar: Säljprocesser • Behovsanalyser • Säljsamtal och bearbetning • Förhandlingstekniker • Driva försäljning till avslut • Arbetssätt för att identifiera, prioritera och bearbeta kunder med hänsyn till lönsamhet, kundnytta och långsiktiga kundrelationer • Verktyg och modeller gällande operativ försäljning
Försäljning 2
25
Kursen innefattar: Försäljning utifrån ett strategiskt och affärsmässigt perspektiv • Säljplanering • Säljprocesser • Säljstrategier • Kompetens att arbeta med komplex försäljning och utveckla försäljningsstrategier på företag
LIA 1 (Lärande i arbete)
60
Praktikperiod 1. Målet med kursen: Praktisk förståelse för säljarens roll och arbetsuppgifter • Ha arbetat som säljare i ett team och utfört relevanta arbetsuppgifter • Aktivt ha medverkat vid planering och genomförande av sälj- och eventuellt marknadsföringsarbetet i företaget
LIA 2 (Lärande i arbete)
60
Praktikperiod 2. Målet med kursen: Praktisk förståelse för B2B-försäljning och förmåga att agera som B2B-säljare • Kompetens att initiera, planera, genomföra och utvärdera försäljningsprocesser
Personligt ledarskap
25
Kursen innefattar: Förståelse för sitt personliga ledarskap och hur detta kan utvecklas och påverka arbetssituationen • Verktyg för självskattning och målstyrning • Upprättande av mål och handlingsplan för personlig utveckling
Projektledning
25
Kursen innefattar: Projektledning utifrån ett säljperspektiv • Projektplaneringens faser • Metoder, tekniker och administrativa rutiner i projekt • Förståelse för vad en projektgrupp, företagsledning och kund kräver av en projektledare • Förståelse för vad projektledaren kan kräva av projektet och ledningen
Strategisk marknadsföring
20
Kursen innefattar: Verktyg, modeller och processer inom strategisk marknadsföring • Analysera marknader och målgrupper • Genomföra marknadsföringsstrategier • Marknadsföringskampanjer
Summa 400

Möt tidigare studerande

Projektidé blev ny smart betallösning – Gustav startade företag under studierna
2023-02-15 Intervju

Projektidé blev ny smart betallösning – Gustav startade företag under studierna

Företaget Payish möjliggör flerpersonsbetalningar. Möt Gustav som startartade företaget nä...

Utbildad B2B-säljare blev egenföretagande storsäljare
2021-04-06 Intervju

Utbildad B2B-säljare blev egenföretagande storsäljare

Sebastian Virta pluggade till marknadsinriktad företagssäljare (B2B-säljare) på Affärshögskolan och ...

Saga Andersson: Bli attraktiv genom din YH-utbildning
2019-11-20 Intervju

Saga Andersson: Bli attraktiv genom din YH-utbildning

Saga Andersson pluggar andra året på Sales & Marketing B2B i Växjö och har redan tagit stora karriär...

Vanliga frågor

Intresseanmälan

Intresserad av framtida starter? Skicka in en intresseanmälan så håller vi dig uppdaterad.

Välj utbildning

Hantering av personuppgifter

Genom att skicka in en intresseanmälan samtycker du till att få utskick om vald utbildning där vi informerar om utbildningen, viktiga datum och hur du ansöker. Vi kommer då att behandla ditt namn och din e-postadress med stöd av ditt samtycke fram tills att du återkallar samtycket, avregistrerar dig från våra utskick eller på annat sätt invänder mot marknadsföringen.

När du skickar in en intresseanmälan samtycker du även till att vi använder informationen du angett i formuläret tillsammans med informationen du anger om du påbörjar en ansökan via yh-antagning.se. Informationen vi använder från din ansökan är e-post, status och vald utbildning. Syftet är att anpassa våra utskick så de blir mer relevanta för dig utifrån var i ansökningsprocessen du befinner dig.

Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Detta gör du genom att klicka på avregistreringslänken som finns i alla utskick. Återkallande av ditt samtycke påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.

Du har även rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Läs mer om dina rättigheter och hur vi hanterar personuppgifter.

Observera att en intresseanmälan inte är samma sak som en ansökan.