Utbilda dig till marknadskommunikatör

Utbildning för dig som vill arbeta med kommunikation och marknadsföring! Bli expert på varumärkesbyggande, grafisk produktion och marknadsstrategier.

Som digital marknadskommunikatör är du en viktig spelare i att utveckla verksamheters digitala närvaro. Du är ansvarig för att planera, genomföra och analysera digitala marknadsföringsaktiviteter för att stärka varumärket och öka försäljningen.

Du producerar och publicerar målgruppsanpassat innehåll till webb och digitala kanaler som kan bestå av text, bild, ljud och rörligt material. Med ett öga för detaljer och ett kreativt sinne skapar du allt ifrån artiklar, webbsidor, inlägg i sociala medier, kundresor, annonsering och mycket annat marknadsmaterial. Du arbetar både strategiskt och operativt med att förmedla budskap och bygga relationer mellan målgrupp och varumärke.

Start: Augusti 2024

Studieort: Linköping

Längd: 2 år

Studieform: På plats

Studietakt: Heltid

Praktik: 24 veckor

Utbildningstyp: Program

Sista sökdag: 15 maj 2024

Ansökan öppen

Kostnadsfri CSN-berättigad

Karriär och jobbutsikter

Efter examen kan du arbeta med kommunikation och marknadsföring på allt från nischade byråer och privata företag till myndigheter och organisationer. Alla företag förväntas synas i den digitala världen och inom marknadsföring sker idag snabba förändringar. Nya verktyg och kanaler växer hela tiden fram och användarnas digitala beteende förändras. Som digital marknadskommunikatör följer du med och agerar i det nya landskapet och förstår hur din verksamhet ska kommunicera för att hänga med i utvecklingen.

Exempel på yrkesroller

 • Content Creator
 • Marknadskommunikatör
 • Marknadskoordinator
 • Marknadsassistent
 • Webbkommunikatör
 • Social Media Manager
 • Projektledare inom marknadsföring

Kunskap efter utbildningen

Utbildningen leder till en yrkeshögskoleexamen. Efter avslutad utbildning har du specialiserad kompetens i digitalt kommunikationsarbete. Du kommer ha förmåga att kommunicera åtaganden och lösningar gällande marknadsförings- och företagsförsäljningsarbetet. Efter utbildningen kommer du bland annat ha kunskap inom:

 • Digital annonsering
 • Marknadsföring- och försäljningsarbete
 • Sökmotoroptimering (SEO)
 • Webbproduktion
 • CMS- och CMR-system
 • Content Marketing
 • Projektledning
 • Certifiering i Google Ad Manager, Google Analytics och Facebook Ads Manager

YH-utbildningens upplägg

Digital marknadskommunikatör är en heltidsutbildning som du läser under 2 år på Affärshögskolan i Linköping. Det är föreläsningar 2-3 dagar i veckan och resten av tiden ägnas åt grupparbeten och självstudier. Under 24 veckor, fördelat på två perioder, är du ute på praktik som kallas för LIA (lärande i arbete).

Vår marknadsavdelning, tillsammans med många andra företag, efterfrågar generalister! Det är bra att utbildningen är bred och ger handfasta, praktiska färdigheter.

– Alexander Åkerberg, Marknadschef, Vinnergi

Mer information

 • Grundläggande behörighet (gymnasieexamen eller motsvarande)
 • Godkänt betyg i Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2
 • Godkänt betyg i Engelska 6


Saknar du behörighet? 
Du vet väl att du kan ansöka till en YH-utbildning även om du inte har full behörighet? Vi gör en bedömning av varje ansökan! Kanske har du arbetslivserfarenhet eller annan kunskap som kan motsvara behörighetskraven? Läs om hur du kan bli behörig »

Affärshögskolan har skapat YH-utbildningen Digital marknadskommunikatör tillsammans med företag i branschen, utifrån arbetsmarknadens kompetensbehov. Många av dessa företag engagerar sig även i utbildningens ledningsgrupp som bland annat arbetar med kvalitetssäkring och utveckling. Här är några av våra samarbetspartners för utbildningen:

Stadium  |  iDeal of Sweden  |  Beegleton AB  |  Skyltstället Sverige AB  |  IdentX  |  SAAB Aeronautics  |  Brightvision AB  |  NTM  |  Digitalsnack AB  |  Skill  |  Vinnergi AB  |  CHECK! Kommunikationsbyrå AB  |  Ampilio  |  DOSPACE Sweden  |  Mediakonsulterna AB  |  Qlok  |  Atteviks  |  Reklam & Co in Sweden AB  |  Synos Medical AB  |  Klara Gymnasium  |  Great Group  |  Svea Skog  |  Borgslycka Promotion AB

 

Läs mer om hur ledningsgrupper fungerar på Affärshögskolan »

Kommande starter
Augusti 2024 – Juni 2026
Augusti 2025 – Juni 2027
Augusti 2026 – Juni 2028

Intresserad av framtida starter? Gör en intresseanmälan så håller vi dig uppdaterad.

 

Pågående utbildning
Augusti 2023 – Juni 2025

Läs om hur utbildningsutbudet styrs inom yrkeshögskolan »

Kursöversikt

410
Kurs
Poäng
Branschkunskap
10
Kursen innefattar: Arbetsuppgifter och ansvarsområden i rollen som digital marknadskommunikatör • Förståelse och insikt i hur branschen är uppbyggd och organiserad • Förmåga att analysera och reflektera över yrkesrollen utifrån branschkartläggningen • Textframställan och kommunikation inom CV-skrivning • Bygga eget varumärke genom LIA-processen
Presentationsteknik och retorik
15
Kursen innefattar: Förståelse och användning av presentationsteknik • Retorik i yrkesrollen • Målgruppsanpassad framställan • Hjälpmedel för att genomföra affärsmässiga presentationer
Agil projektledning och ekonomi
25
Kursen innefattar: Agila projektledningsmetoder • Företagsekonomiska begrepp • Budget, finansiering och uppföljning av projekt • Hur projekt organiseras, drivs och leds från start till mål • Ekonomiska processer och företagsekonomiska metoder • Förståelse för projektteam och kompetenser som krävs för slutförande av större projekt, förhandlingar och affärsuppgörelser • Projektarbete i relation till marknadsföringsprocessen • Förmåga att planera och genomföra projekt samt värdera ekonomiska beslutsunderlag.
Strategisk och operativ marknadsföring
60
Kursen innefattar: Brand experience och varumärkesresor • Konkurrensanalyser • Skapa varumärkesstrategi och analysera möjligheter utifrån ett marknadsföringsperspektiv • Marknadsföringslagen och andra relevanta lagar • Utföra marknadsundersökning • Skapande av marknadsplan och marknadsbevakning • Marknadsföringsbeslut • Marknadsföringsaktiviteter • Strategier i digitala kanaler
Copy och storytellning
20
Kursen innefattar: Skriva berättande och säljande texter utifrån målgruppsanpassning • Begreppet storytellning och hur det kan användas för sociala medier och webben • Målgruppsdialog • Skriva produkttexter • Journalistiskt skrivande • Research och informationssamling • Skapa innehåll för olika medier
Medieproduktion
35
Kursen innefattar: Bildspråk • Typografi • Innehållsproduktion • Kunskaper om foto, film och ljud • Kunskaper i Adobe (InDesign och Photoshop) • Content och grafiskt material till sociala medier och webb • Print och trycksaker • Beställarkompetens
Webbproduktion
30
Kursen innefattar: Skapande och underhåll av webb • Wordpress • HTML, CSS, Javascript och XML för att kunna bygga, underhålla, analysera och marknadsföra en webbsida • Förståelse för distributionskanaler och tekniken bakom
Strategisk och operativ försäljning
20
Kursen innefattar: Säljkommunikation • Säljinsatser • Säljstrategier • Säljprocesser och säljresans uppbyggnad • Förståelse för hur långsiktiga affärsrelationer utvecklas • Kundnytta • Säljsamtal • Bearbeta kunder • Verktyg och metoder för sälj • Affärsjuridiska avtal och regelverk inom marknadskommunikation och försäljning • Modeller, teorier och begrepp inom personlig och digital företagsförsäljning
Annonsering och analys
30
Kursen innefattar: Specialiserad kunskap om digital annonsering • Förståelse för vad som driver konvertering och engagemang i olika annonskampanjer • Skriva för webb utifrån sökmotorsoptimering (SEO) • Datahantering och analys i olika analysverktyg • Förmåga att optimera annonskampanjer • GDPR och juridik inom marknadsföring • Google Ad Manager • Google Analytics • Facebook Ads Manager
LIA 1 (Lärande i arbete)
60
Praktikperiod 1. Målet med kursen: Omvandla teoretiska kunskaper till praktiska färdigheter • Utföra kvalificerade arbetsuppgifter inom digital marknadsföring på en arbetsplats • Arbeta med olika arbetsmetoder och processer inom marknadskommunikation
Kris och förändringskommunikation
20
Kursen innefattar: Stötta ett företags måluppfyllnad med strategisk kommunikation och formulera budskap som skapar förståelse för målen • Använda intern kommunikation som ett strategiskt verktyg • Stöttning av chefer i deras kommunikation i vardag, kris och förändring • Hur interna kanaler stärker och kompletterar varandra • Kommunikation vid organisationsförändringar • Stärka organisationskulturen genom internkommunikation i vardag, kris och förändring
LIA 2 (Lärande i arbete)
60
Praktikperiod 2. Målet med kursen: Få förståelse för komplexa digitala marknadsföringskampanjer • Fördjupad förståelse för rollens ansvarsområden • Specialiserade kunskaper i försäljningsprocesser och affärsutvecklingsprocesser • Ansvara och driva projekt
Examensarbete
25
Ett självständigt arbete som innefattar: Upprättande av projektplan • Upprättande och genomförande av skriftlig rapport enligt branschrelevanta kriterier • Informationssökning och källkritik • Presentation och opponering
Summa 410

Möt tidigare studerande

Från fotograf till marknadskommunikatör
2023-01-30 Intervju

Från fotograf till marknadskommunikatör

Angeliqa Jonsson är en erfaren fotograf som valt att utveckla sin kompetens genom att...

Resa i Asien inspirerade My att bli marknadskommunikatör
2021-05-28 Intervju

Resa i Asien inspirerade My att bli marknadskommunikatör

Under en resa i Asien fick My tid för reflektion o...

B2B-studerande snackar sälj och marknadsföring med LIA-företag
2021-04-21 Intervju

B2B-studerande snackar sälj och marknadsföring med LIA-företag

Cassandra är en av våra B2B-studerande som just nu gör sin LIA på startup-företaget Binary Brains. Hon har intervjuat fö...

Vanliga frågor

Intresseanmälan

Intresserad av framtida starter? Gör en intresseanmälan så håller vi dig uppdaterad.

Välj utbildning

Hantering av personuppgifter

Genom att skicka in en intresseanmälan samtycker du till att få utskick om vald utbildning där vi informerar om utbildningen, viktiga datum och hur du ansöker. Vi kommer då att behandla ditt namn och din e-postadress med stöd av ditt samtycke fram tills att du återkallar samtycket, avregistrerar dig från våra utskick eller på annat sätt invänder mot marknadsföringen.

När du skickar in en intresseanmälan samtycker du även till att vi använder informationen du angett i formuläret tillsammans med informationen du anger om du påbörjar en ansökan via yh-antagning.se. Informationen vi använder från din ansökan är e-post, status och vald utbildning. Syftet är att anpassa våra utskick så de blir mer relevanta för dig utifrån var i ansökningsprocessen du befinner dig.

Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Detta gör du genom att klicka på avregistreringslänken som finns i alla utskick. Återkallande av ditt samtycke påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.

Du har även rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Läs mer om dina rättigheter och hur vi hanterar personuppgifter.

Observera att en intresseanmälan inte är samma sak som en ansökan.