Utbilda dig till inköpare och upphandlare

Vill du jobba med inköp, upphandling och delta vid affärshandlingar? Lär dig arbeta utifrån lönsamhet och affärsmässighet.

Som inköpare och upphandlare ansvarar du för inköp av varor och tjänster från leverantörer. Du bedriver förhandlingar, skriver avtal samt leder och deltar i affärshandlingar med fokus på att göra så kostnadseffektiva och miljömedvetna inköp som möjligt. Beroende på bransch kan det handla om att köpa in material, tekniker eller system som ditt företag lyckas sälja vidare eller själv får användning för.

Med koll på hela inköpsprocessen arbetar du med att säkerställa produktkvalitet och förbättra processer. En del inköpare ansvarar för hela flödet inklusive leverans och transport till kund. Du kan även ha ansvar för produktutveckling, ofta i nära samarbete med designers, konstruktörer eller säljare.

Start: Augusti 2024

Studieort: Distans

Längd: 2 år

Studieform: Distans

Studietakt: Heltid

Praktik: 24 veckor

Utbildningstyp: Program

Sista sökdag: 15 maj 2024

Ansökan öppen

Kostnadsfri CSN-berättigad Möjlighet till omställningsstudiestöd

Karriär och jobbutsikter

Inköpare och upphandlare finns i stort sett inom alla branscher och i offentlig sektor. Inköpare kallas det inom den privata sektorn, medan upphandlingar oftast sker i kommunala och statliga bolag. Läs mer om skillnaden här!

Exempel på yrkesroller

 • Anbudsförhandlare
 • Inköpsassistent
 • Operativ inköpare
 • Strategisk inköpare
 • Taktisk inköpare
 • Upphandlare

Utbildningsmål

Utbildningen leder till en yrkeshögskoleexamen. Efter avslutad utbildning kommer du kunna leda och delta i affärsförhandlingar, projektarbeten och olika internationella inköp. Du kommer ha förståelse för konkurrensregler samt inköpets och logistikens inverkan på produktionsekonomin och miljön. Efter utbildningen kommer du bland annat ha kunskap inom följande områden:

 • Logistik och juridik
 • Inköps- och förhandlingstekniker
 • Supply Chain Management
 • Marknads- sortiment- och inköpsanalyser
 • Offentlig upphandling
 • Kontraktsskrivning
 • Företagsekonomi
 • Ledarskap och projektledning

YH-utbildningens upplägg

Inköpare och upphandlare är en heltidsutbildning som du läser under 2 år hos Affärshögskolan på distans. Utbildningen sker online via en digital lärplattform samt Teams. Föreläsningarna sker live och resten av tiden ägnas åt grupparbeten och självstudier. Det kommer vara ett antal fysiska träffar på plats i antingen Göteborg, Uddevalla, Västerås eller Gävle. Utbildningen bedrivs delvis på engelska. Under 24 veckor, fördelat på två perioder, är du ute på praktik som kallas för LIA (lärande i arbete).

Möjligheterna för inköpare och upphandlare är gränslösa! Alla företag köper ju in eller upphandlar något. Därmed har alla företag behov av en stark inköpsorganisation.

– Fredrik Vetander, CEO Supply Chain Group vid SCG Nordic AB

Mer information

 

Saknar du behörighet? Du vet väl att du kan ansöka till en YH-utbildning även om du inte har full behörighet? Vi gör en bedömning av varje ansökan! Kanske har du arbetslivserfarenhet eller annan kunskap som kan motsvara behörighetskraven? Läs om hur du kan bli behörig »

Affärshögskolan har skapat YH-utbildningen Inköpare och upphandlare tillsammans med företag i branschen, utifrån arbetsmarknadens kompetensbehov. Många av dessa företag engagerar sig även i utbildningens ledningsgrupp som bland annat arbetar med kvalitetssäkring och utveckling. Här är några av våra samarbetspartners för utbildningen:

Adecco  |  Quintus Technologies  |  Sinfra  |  VafabMiljö  |  ABB  |  Fortifikationsverket  |  Keymind  |  SCG Nordic  |  Västerås stad

 

Läs mer om hur ledningsgrupper fungerar på Affärshögskolan »

Kommande starter
Augusti 2024 – Juni 2026
Augusti 2025 – Juni 2027
Augusti 2026 – Juni 2028

Intresserad av framtida starter? Gör en intresseanmälan så håller vi dig uppdaterad.


Pågående starter

Augusti 2023 – Juni 2025
Augusti 2022 – Juni 2024

Läs om hur utbildningsutbudet styrs inom yrkeshögskolan »

Kursöversikt

400
Kurs
Poäng
Administrativ informationshantering
15
Kursen innefattar: Verktyg och metoder för datahantering och bearbetning • Tekniker för att effektivt utföra administrativa arbetsuppgifter • Skapande av databaser, automatberäkningar, funktioner och pivottabeller • Principer för presentation av fakta och resultat inom branschen • Omfattande träning i Excel
Affärsförhandlingar
15
Kursen innefattar: Genomgång i att förbereda, genomföra och utvärdera förhandlingar • Tekniker och strategier • Kulturskillnader, seder, vett och etikett vid förhandlingar • Leverantörsförhandlingar med fokus på att skapa goda relationer som leder till affärsmässiga mål
Affärsjuridik
20
Kursen innefattar: Lagar och avtal som reglerar affärsförhållanden och påverkar olika företagsformer • Verksamhetsjuridiska grunder, så som svensk lagstiftning, lån- och betalningsansvar, skydd för marknad och miljö • Transportavtal inklusive förpackning av gods, godsskador och reklamationer • Skadeståndsrätt • Internationella regler och etik, så som konkurrenslagstiftning i EU samt ansvars- och kostnadsfördelning enligt INCOTERMS
Analysmetoder
25
Kursen innefattar: Metoder för marknadsanalys, leverantörssökning och sourcing • Analysmetoder för sortiments- och kategoristrategier • SWOT-analys, riskanalys och Kraljics matris • DuPont-analys, volymvärdesanalys och spendanalys • ABC-klassificering och GANTT-scheman
Branschkunskap
10
Kunskap och förståelse för yrkesrollen som inköpare och upphandlare • Teori och praktiska övningar gällande arbetsuppgifter och ansvarsområden inom yrkesrollen • Branschens struktur, processer, organisation, orientering och nätverk på både regional och nationell nivå • Analys och reflektion över yrkesrollen utifrån en branschkartläggning • Textframställan, kommunikation och CV-skrivning • Bygga och vårda eget varumärke under LIA-processen
Examensarbete
25
Ett självständigt arbete som innefattar: Planering, upprättande och genomförande av skriftlig rapport enligt branschrelevanta kriterier • Informationssökning, källkritik, analys, presentation och opponering
Företagsekonomi
25
Kursen innefattar: Ekonomiska begrepp och metoder • Grundläggande företagsekonomi • Kalkylering (beräkningar av produktkostnader och användning av ekonomiska nyckeltal) • Ekonomiskt lönsamhetstänkande med Supply Chain • Inköpsprocessens och logistikens betydelse för att uppnå en lönsam verksamhet • Bearbeta, analysera och värdera ekonomiska fakta
Inköpsfunktionen och operativ inköpsstyrning
25
Kursen innefattar: Inköpsfunktionens roll, process och organisation (leverantör-produktion-kund) • Operativt inköp och leverantörskontakter • Försörjningsstruktur och ekonomiska resultat • Juridik inom inköp och kravspecifikationer på produkter eller tjänster
Logistik
20
Kursen innefattar: Logistik utifrån organisationsövergripande flödesperspektiv • Säkerställa materialförsörjning • Supply Chain Management • Hur inköp kan interagera med logistik för att främja resultat och måluppfyllelse • Transporter som distributionssystem och dess hinder • Tullklarering, transportförsäkringar, import, export och transitering • Logistiska analysmetoder
LIA 1 (Lärande i arbete)
50
Praktikperiod 1. Målet med kursen: Få en introduktion och inblick i verksamhetens produkt- och tjänsteutbud • Aktivt kunna delta och assistera i det dagliga inköps- och upphandlingsarbetet i ett företag eller kommunal/offentlig organisation • Kunna genomföra kundaktiviteter, så som leverantörsbesök och bokning av möten • Kunna presentera resultat på ett branschmässigt sätt • Kunna kartlägga verksamhetens inköps- eller upphandlingsarbete
LIA 2 (Lärande i arbete)
70
Praktikperiod 2. Målet med kursen: Fördjupad kännedom om praktiska arbetsuppgifter • Få kunskap för att självständigt hantera hela eller delar av inköps- och upphandlingsarbetet • Få förståelse för incitament och utmaningar • Kunna tolka och följa anvisningar kring rutiner och regelverk
Offentlig upphandling
20
Kursen innefattar: Lagar och bestämmelser som gäller för offentlig upphandling • LOU (lagen om offentlig upphandling) • LUF (lagen om upphandling inom försörjningssektionerna) • LOV (lagen om valfrihetssystem) • Upphandlingsförfarandet i praktiken
Organisation, ledarskap och projektledning
20
Kursen innefattar: Strategier för omvärldsanalys (produktutveckling, konkurrenter, kostnadsbild) • Presentationsteknik och kommunikation • Ledarskapsstilar, grupprocesser och konflikthantering • Organisationsteorier och praktiskt förändringsarbete • Metoder och rutiner för projekt i praktiken
Strategiskt inköp
25
Kursen innefattar: Framtagande av mål och riktlinjer för inköpsverksamhet • Utformning av sortiments- och leverantörsstrategier • Skapande av strategier utifrån analyser, upphandlingar, leverantörssökning och leverantörsbedömning (sourcing) • Kopplingen mellan strategiska inköp och operativ upphandling • Centraliserat och decentraliserat inköp • Nyckeltal, miljö och hållbar utveckling • Supply Chain Management
Taktiskt inköp
15
Kursen innefattar: Upphandling och kontraktering av leverantörer • Leverantörsutveckling genom omförhandling av avtal • Omvandla inköpsstrategier i optimerade anskaffningslösningar • Supply Chain Management • Inköpsportaler, allianser, benchmarking och branschorganisationer • Taktiska aspekter av inköpsfunktionens arbete
Valbar kurs
20
Utbildningens omfattning är 400 YH-poäng.De fasta kurserna ovan ligger på 380 YH-poäng, men sedan väljer du en av de två valbara kurserna nedan (20 YH-poäng) så att du kommer upp i 400 YH-poäng.

Valbara kurser

0
Kurs
Poäng
Internationella affärer
Kursen innefattar: Handelsregler inom EU och tredje land • Praktiska och teoretiska kunskaper inom internationell avtalsrätt • Effektivt navigera i internationell handel • Handels- och avtalsrätt med fokus på internationella principer • Internationella regelverk för leveranser, inklusive INCOTERMS • Försäkringar och betalningsvillkor inom internationell handel • Förståelse för ILO-konventionens krav vid avtalsskrivning • Tolka och utvärdera avtal och kontrakt som är vanliga inom internationell handel • Skriftlig och muntlig affärskorrespondens på engelska • Kommunicera och interagera med internationella affärskontakter
Offentlig upphandling fördjupning
Kursen innefattar: Fördjupning inom LOU • Upphandlingsformer, annonsering, tidsfrister, förfrågningsunderlag, anbudsöppnande och utvärderingsmodeller • Offentlighet och sekretess • Rättsfall, överklagande och sanktioner • Miljöaspekter
Summa 400

Möt tidigare studerande

9 av 10 får jobb efter examen – därför väljer allt fler Affärshögskolan
2022-10-17 Nyhet

9 av 10 får jobb efter examen – därför väljer allt fler Affärshögskolan

Här listas fem anledningar till varför många väljer att vidareutbilda sig på Affärs...

Influencer byter karriär – färdigutbildad inköpare och upphandlare
2022-10-05 Intervju

Influencer byter karriär – färdigutbildad inköpare och upphandlare

Viktoria lämnade livet som influencer och personlig tränare för att via bli inköpare och u...

Alla företag med inköpsfunktion är potentiella arbetsgivare
2020-08-06 Intervju

Alla företag med inköpsfunktion är potentiella arbetsgivare

Nathalie Suares tog examen från Affärshögskolans yrkeshögskoleutbildni...

Vanliga frågor

Intresseanmälan

Intresserad av framtida starter? Skicka in en intresseanmälan så håller vi dig uppdaterad om utbildningen.

Välj utbildning

Hantering av personuppgifter

Genom att skicka in en intresseanmälan samtycker du till att få utskick om vald utbildning där vi informerar om utbildningen, viktiga datum och hur du ansöker. Vi kommer då att behandla ditt namn och din e-postadress med stöd av ditt samtycke fram tills att du återkallar samtycket, avregistrerar dig från våra utskick eller på annat sätt invänder mot marknadsföringen.

När du skickar in en intresseanmälan samtycker du även till att vi använder informationen du angett i formuläret tillsammans med informationen du anger om du påbörjar en ansökan via yh-antagning.se. Informationen vi använder från din ansökan är e-post, status och vald utbildning. Syftet är att anpassa våra utskick så de blir mer relevanta för dig utifrån var i ansökningsprocessen du befinner dig.

Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Detta gör du genom att klicka på avregistreringslänken som finns i alla utskick. Återkallande av ditt samtycke påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.

Du har även rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Läs mer om dina rättigheter och hur vi hanterar personuppgifter.

Observera att en intresseanmälan inte är samma sak som en ansökan.