Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Snabba fakta

UtbildningstypYrkeshögskoleutbildning

Utbildningslängd13 veckor, kostnadsfri och CSN-berättigad

Studietakt100%

Poäng65 YH-poäng

StudieortDistans

Utbilda dig inom kommunikation i kris och förändring och ge dig själv de bästa förutsättningarna för framtidens utmaningar. Utbildningen ger dig verktyg för att kunna hantera mindre förändringar såväl som större, oväntade kriser på bästa möjliga sätt genom rätt och välplanerad kommunikation. 

Utbildningen riktar sig till dig som har en bakgrund inom kommunikation, HR, projektledning, ledarskap eller motsvarande. Kommunikation i kris och förändring är tänkt som en up-skill där du bygger på dina befintliga kunskaper inom kommunikation.

Att arbeta hållbart och ställa om i en digital värld är ett framtida vinnande koncept, vilket kommer att vara extra viktigt framöver.

Behovet av mångsidiga kommunikatörer som kan navigera sig i dagens digitala landskap och skapa hållbara kommunikationsstrategier har ökat, och så även behovet av att kunna hantera kriser och förändring genom rätt kommunikation. Företag utmanas att hitta nya arbetssätt i och med digitaliseringen och där är internkommunikationen avgörande. Utbildningen Kommunikation i kris och förändring ger dig insikter och kunskaper för att ställa om, hantera potentiella kriser och förändringar.

Vad är kommunikation i kris och förändring?

För att hantera kriser och genomdriva förändringar i organisationer behövs olika typer av kommunikationsinsatser, för olika målgrupper, i olika kanaler och vid olika tidpunkter. Vi behöver skapa förståelse för krisen eller förändringarna på alla nivåer i organisationen, hur varumärket och kunderna påverkas, vilka förändringar som krävs och skapa långvarigt engagemang som leder ända fram till målen.

Utbildningens upplägg

Utbildningen startar 14 september 2020 och bedrivs till största delen på distans, på helfart. Du kan kombinera utbildningen med jobb, men behöver kunna närvara digitalt vid ungefär två tillfällen varje vecka för föreläsning, gruppövningar och/eller individuell coachning.

Utformningen på utbildningen kan anpassas utifrån studerandegruppens behov och arbetslivets förutsättningar. Du kommer att få arbeta med individuella uppgifter, grupparbeten, redovisningar och en examinerande redovisning.

Kunskap efter utbildningen

Efter utbildningen kan du på ett effektivt sätt bidra till organisationens måluppfyllnad med strategisk kommunikation. Du kan formulera muntliga och skriftliga budskap som skapar förståelse för målen och en vilja att ta sig dit. Du utvecklar specialiserade kunskaper om internkommunikation och strategi för måluppfyllnad, och hur interna kanaler stärker och kompletterar varandra.

Du kan skapa skriftlig, muntlig, visuell och rörlig kommunikation för olika kanaler och målgrupper, och ge kommunikationsstöd till chefer och talespersoner. Allt för att stärka organisationskulturen genom internkommunikation i vardag, kris och förändring.

Du kommer efter slutförd utbildning ha deltagit i krisövningar och fått praktisk övning i att se vilka kommunikationsinsatser som krävs vid olika faser av krisen.

Stort fokus läggs på praktiska skrivövningar och talarträningar, med individuell coachning utifrån dina behov och förutsättningar. Du får också prova på att kommunicera med bild och video.

Behörighetskrav

  • Grundläggande behörighet (vilket innebär en gymnasieexamen eller motsvarande)
  • 1 års yrkeserfarenhet (heltid) inom kommunikation, HR, projektledning, ledarskap eller motsvarande
  • Kommunikation i kris och förändring, 65 YH-poäng

Här kan du läsa en kort presentation av våra utbildare som håller i YH-utbildningen:

Lena Zetterberg Björk är copywriter och kommunikationsspecialist med lång erfarenhet av digital kommunikation och copy som stärker varumärken, vårdar relationer och stöttar affärsmål. Utbildad inom både copywriting och journalistik.

Anna Malmsten har arbetat med kommunikation sedan mitten av 90-talet, som journalist, pr-konsult, presschef, internkommunikationsansvarig, kulturchef och lärare. Nu hjälper hon företag och organisationer med kommunikation i kris, förändring och vardag.

För frågor om utbildningens innehåll och upplägg

Maria Skotte
013-23 37 52 | maria.skotte@plushogskolan.se

För frågor om behörighet och ansökan

Affärshögskolans antagningsenhet
019-100 080 | yhansokan@affarshogskolan.se

Intresseanmälan

Är du intresserad av en eller flera av våra utbildningar? Gör en intresseanmälan så skickar vi dig mer information! Fyll i dina uppgifter samt vilken/vilka utbildningar du är intresserad av i formuläret nedan.

Jag samtycker till att mina personuppgifter samlas in och behandlas för att kunna ta emot riktad information och marknadsföring. Läs hela vår personuppgiftspolicy här
Hantering av personuppgifter
När du skickar in en intresseanmälan till oss behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter för att vi ska kunna registrera din intresseanmälan eller ansökan. De personuppgifter som vi behandlar om dig är ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer, utbildningen du är intresserad av samt när du börjar en YH-utbildning. Vi behandlar dessa uppgifter om dig i ett IT-system som används av alla bolag inom AcadeMedia-koncernen.
Om du samtycker till att ta emot marknadsföring och information från våra skolor kommer vi även att behandla dina personuppgifter för detta ändamål. Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter.
Huvudmannen är personuppgiftsansvarige på den skola du går på eller har lämnat en intresseanmälan till. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Uppgifterna lagras i ett år efter att ansökningsperioden är över för den sökta utbildningen. Vi använder oss av automatiserat individuellt beslutsfattande och profilering när vi skickar ut marknadsföring och annan information till dig.
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Du når våra dataskyddsombud här. Du hittar mer information på trygg.academedia.se. Om du vill ta emot marknadsföring, information och påminnelser från våra skolor, bocka i rutan nedan.