Vad gör en lönekonsult?

Som lönekonsult med digital kompetens besitter du specialistkunskap inom lönearbete. Du hanterar olika lönefrågor som exempelvis beräkning av förmåner, redovisning av utlägg, insättning av pension, bokföring eller utformning av arbetsgivarintyg. Du arbetar aktivt med att vidareutveckla verksamhetens sätt att arbeta med löne- och personalfrågor med förmåga att effektivisera lönehanteringen via digitala processer.

Att arbeta med lön innebär ofta ett självständigt arbete med stort ansvar, men du kan även fungera som ett rådgivande stöd till verksamheten. Eftersom löner ofta är förenat med en stor kostnad för företag är du även involverad i arbetet på andra viktiga avdelningar.

Start: Augusti 2023

Studieort: Distans

Längd: 2 år

Studietakt: Heltid

Praktik: 22 veckor

Utbildningstyp: Program

Ansökan stängd

Ansökan öppnar Öppnar februari 2023

Kostnadsfri CSN-berättigad

Karriär efter examen

Arbetsmarknaden för lönekonsulter är stark och näringslivet är i stort behov av tjänster inom löneområdet. Samtidigt är rekrytering av rätt kompetens en utmaning. Befolkningsökningen, tekniska utvecklingen, digitalisering och pensionsavgångar är faktorer som påverkar behovet. Digitaliseringen har gjort att rollen blivit mer komplex där allt mer fokus hamnar på kvalificerade uppgifter, som rådgivning och analys. Tack vare utbildningens bredd kan du arbeta med lönefrågor, redovisning och personalekonomi inom de flesta branscher.

Exempel på yrkesroller

 • Lönekonsult
 • Löneadministratör
 • Lönehandläggare
 • Lönespecialist
 • Löneassistent

Kunskap efter utbildningen

Utbildningen leder till en yrkeshögskoleexamen. Efter examen har du kunskap om lön och dess beståndsdelar. Du har lärt dig att göra utbetalningar och överföra information till redovisning. Du har också kunskap och färdigheter kring skatter, avgifter, lagar, regler och kollektivavtal samt hur dessa samspelar med varandra. Under utbildningen tränas du även i den konsultativa rollen i ditt kommande yrke, vilket är en av anledningarna till att du som lönekonsult blir en av företagets nyckelpersoner. Efter utbildningen kommer du bland annat ha kunskap inom:

 • Lönehantering
 • Personalekonomi och personalredovisning
 • Lagar och bestämmelser inom arbetsrätt och kollektivavtal
 • Kommunikation, konsultation och rådgivning
 • Pensioner, försäkringar, förmåner och resereglement
 • Redovisning och bokslut

YH-utbildningens upplägg

Lönekonsult är en heltidsutbildning som du läser under 2 år på distans. Det är digitala föreläsningar 1-2 dagar i veckan och resten av tiden ägnas åt självstudier och grupparbeten. Föreläsningarna går att titta på live i realtid eller ta del av i efterhand då de spelas in. Under utbildningstiden ingår även 12 obligatoriska träffar på Affärshögskolan i Gävle som ägnas åt betygsgrundande moment. Under 22 veckor av din studietid är du ute på praktik, som kallas för LIA (lärande i arbete) inom yrkeshögskolan.

Vi rekommenderar en PC till YH-utbildningen, då ekonomisystemen som används i de olika kurserna är mer anpassade för PC än Mac.

Vi har en ständig efterfrågan på utbildad kompetens i denna yrkeskategori och ser ingen avmattning i närtid.

- Maria Lehnbom, Marknadsområdeschef, Clockwork Bemanning & Rekrytering AB

Mer information

 • Grundläggande behörighet (gymnasieexamen eller motsvarande)
 • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2
 • Företagsekonomi 2
 • Matematik 2

 

Saknar du behörighet? Du vet väl att du kan ansöka till en YH-utbildning även om du inte har full behörighet? Vi gör en bedömning av varje ansökan! Kanske har du arbetslivserfarenhet eller annan kunskap som kan motsvara behörighetskraven? Läs om hur du kan bli behörig »

Affärshögskolan har skapat YH-utbildningen Lönekonsult med digital kompetens tillsammans med företag i branschen, utifrån arbetsmarknadens kompetensbehov. Många av dessa företag engagerar sig även i utbildningens ledningsgrupp som bland annat arbetar med kvalitetssäkring och utveckling. Här är några av våra samarbetspartners för utbildningen:

EC Time  |  Sandvik  |  Wint  |  Ludvig & Co  |  Five Accounting  |  Revizz  |  Soltak AB  |  Skövde kommun  |  Jefferson Wells

Kommande starter
Aug 2023 – juni 2025
Aug 2024 – juni 2026

Intresserad av kommande starter? Gör en intresseanmälan så håller vi dig uppdaterad.

 

Pågående starter
Aug 2022 – juni 2024
Dec 2021 – juni 2023

Läs om hur utbildningsutbudet styrs inom yrkeshögskolan »

Kurser

420
Kurs
Poäng
Branschkunskap
10
Kursen innefattar: Lönekonsultens roll i olika sammanhang • Olika typer av organisationer som efterfrågar lönekonsultens kompetens • Hur kompetensbehovet skiljer sig åt mellan olika företag • Upprätta professionella ansökningshandlingar • Kompetens i att orientera sig i branschens organisation, nätverk, olika bolag och företag, som finns på nationell och regional nivå.
Lönehantering och lönesystem - grund
40
Kursen innefattar: Grundläggande löneberedningsarbete och systemlösningar • Förståelse för löne-, HR och personalarbetets roll i företag • Tillämpning av anställnings- och löneformer • Behandla och lösa förekommande problem inom lönehanteringens områden.
Personalarbetets innehåll och processer
30
Kursen innefattar: Processer inom HR och personaladministration • Centrala teorier, processer och ansvarsområden inom personalarbete • Löneberedning i olika HR-processer vid rekrytering, avgång och disciplinärenden • Lönesättning • Lönerevision • Kompetensutveckling och arbetsmiljöfrågor • Rådgivning kring lönearbete inom reguljära processer för HR.
Försäkringar, pensioner, förmåner och resereglementen
30
Kursen innefattar: Hantering av pensioner, försäkringar, förmåner och reseregulativa bestämmelser • Färdigheter i hur pensioner, försäkringar, förmåner i arbetslivet och olika resereglementen påverkar och används i lönearbetet.
Arbetsrätt
30
Kursen innefattar: Lagstiftning inom området • Administrera löne-, HR och personalarbete med stöd av lagrum och juridisk metod • Tolka och använda olika kollektivavtal i olika lönesammanhang.
Lönehantering och lönesystem - fördjupning
40
Kursen innefattar: Löne-, HR och personalarbetets roll i olika företag • Arbetsrättsliga, ekonomiska och systemtekniska aspekter • Affärsverksamheters löneadministration • Branschanpassade systemlösningar • Avtal, ersättningar och redovisningsprinciper som påverkar löneberedningen • Lönerapportering i digitala system.
Personalekonomi och personalredovisning
30
Kursen innefattar: Personalekonomi • Personalredovisning • Centrala teorier • Analytiska verktyg • Begrepp inom personalekonomi- och redovisning • Personalstatistik och nyckeltal • Löne-, HR- och personaladministrativa frågor utifrån ett personalekonomiskt perspektiv.
Redovisning
25
Kursen innefattar: Redovisningens utformning • Helhetsförståelse för hur den löpande redovisningen sköts i en organisation • Löpande bokföring • Bokslutsplanering och årsbokslut med fokus på personalrelaterade bokslutsposter • Analys av personalkostnaders påverkan på företagets resultat och ställning • Momshantering • Kund- och leverantörsreskontra • Personalrelaterade skatter och avgifter.
Branschengelska
15
Kursen innefattar: Förståelse för det engelska språkets roll i branschen • Löne- och personalrelaterade begrepp på engelska • Utveckla förmåga att använda det engelska branschspråket i såväl tal som skrift.
LIA 1
50
Praktikperiod 1. Målet med kursen: Praktisk förståelse för lönekonsultens roll och arbetsuppgifter • Ha förståelse för ett företags löneadministrativa arbete och hur avtal, lagar och regler tillämpas i det praktiska lönearbetet på LIA-arbetsplatsen
Digitalisering
20
Kursen innefattar: Digitalisering vid lönearbete • Processförståelse • Effektivisering av lönehantering genom digitala processer • Integrering av digitala system • Kvalitetssäkerhet i utbytet av data mellan system • Automatiserade digitala lönesystem.
Konsultation och samtalsmetodik
20
Kursen innefattar: Samtalsmetodikens grunder • Rådgivande och konsultativa samtal • Intern och extern kommunikation i rollen som Lönekonsult. • Presentationsteknik • Argumentationsteknik • Vikten av god kundvård.
LIA 2
60
Praktikperiod 2. Målet med kursen: Få agera självständigt och professionellt i rollen som lönekonsult • Förståelse för alla moment som ingår i löneprocessen, så som lönerutiner, avtalstillämpning och löne- och personaladministration
Examensarbete
20
Kusen innefattar: Ett självständigt arbete i ett ämne inom yrkesområdet som den studerande själv valt att fördjupa sig i • Innehåller metodseminarier, planering och upprättande av projektplan, informationssökning, bearbetning och analys av teoretisk och empirisk data
Summa 420

Vanliga frågor

Intresseanmälan

Intresserad av framtida starter? Skicka in en intresseanmälan så håller vi dig uppdaterad om utbildningen.

Välj utbildning

Affärshögskolans hantering av personuppgifter

När du skickar in en intresseanmälan till oss behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter; ditt namn och din e-postadress. Vi behöver dessa uppgifter för att kunna registrera dig på våra nyhetsutskick i syfte att skicka ut riktad information och marknadsföring om utbildningen du är intresserad av. Intresseanmälan är ej bindande och är inte lika med en ansökan.

Vi behandlar dessa uppgifter om dig i ett IT-system inom utbildningskoncernen AcadeMedia och tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Om du vill att vi raderar dina uppgifter behöver du avregistrera dig från vårt nyhetsbrev. Du hittar mer information på trygg.academedia.se. Läs hela vår integritetspolicy.

Om du samtycker till att ta emot marknadsföring och information från Affärshögskolan, bocka i rutan nedan.

Tips för att ta sig igenom kurslitteraturen
2021-09-08 Tips

Tips för att ta sig igenom kurslitteraturen

Drar du en djup suck innan du öppnar boken för att börja läsa kurslitteraturen? Vi förstår...

YH-utbudets starka koppling till arbetslivet
2020-03-01 Nyhet

YH-utbudets starka koppling till arbetslivet

Visste du att det krävs en hel del för att få starta en yrkeshögskoleutbildning? Bland annat styrs utbildnings...

Årets auktoriserade lönekonsult kommer från Affärshögskolan
2019-10-18 Intervju

Årets auktoriserade lönekonsult kommer från Affärshögskolan

Linn Delin har tidigare studerat till kvalificerad affärsinriktad företagsekonom hos Affärshögskolan...