Utbilda dig till lönekonsult

Distansutbildning för dig som vill bli lönespecialist! Jobba med lönefrågor, analys och rådgivning i vilken bransch du vill efter examen.

Som lönekonsult med digital kompetens besitter du specialistkunskap inom lönearbete. Du hanterar olika lönefrågor som exempelvis beräkning av förmåner, redovisning av utlägg, insättning av pension, bokföring eller utformning av arbetsgivarintyg. Du arbetar aktivt med att vidareutveckla verksamhetens sätt att arbeta med löne- och personalfrågor med förmåga att effektivisera lönehanteringen via digitala processer.

Att arbeta med lön innebär ofta ett självständigt arbete med stort ansvar, men du kan även fungera som ett rådgivande stöd till verksamheten. Eftersom löner ofta är förenat med en stor kostnad för företag är du även involverad i arbetet på andra viktiga avdelningar.

Start: Augusti 2024

Studieort: Distans

Längd: 2 år

Studieform: Distans

Studietakt: Heltid

Praktik: 22 veckor

Utbildningstyp: Program

Sista sökdag: 15 maj 2024

Ansökan öppen

Kostnadsfri CSN-berättigad

Karriär och jobbutsikter

Arbetsmarknaden för lönekonsulter är stark och näringslivet är i stort behov av tjänster inom löneområdet. Samtidigt är rekrytering av rätt kompetens en utmaning. Befolkningsökningen, tekniska utvecklingen och pensionsavgångar är faktorer som påverkar behovet. Digitaliseringen har gjort att rollen blivit mer komplex där allt mer fokus hamnar på kvalificerade uppgifter, som rådgivning och analys. Tack vare utbildningens bredd kan du arbeta med lönefrågor, redovisning och personalekonomi i många branscher.

Exempel på yrkesroller

 • Lönekonsult
 • Löneadministratör
 • Lönehandläggare
 • Lönespecialist
 • Löneassistent

Utbildningsmål

Utbildningen leder till en yrkeshögskoleexamen. Efter avslutat utbildning har du kunskap om lön och dess beståndsdelar. Du har lärt dig att göra utbetalningar och överföra information till redovisning. Du har också kunskap och färdigheter kring skatter, avgifter, lagar, regler och kollektivavtal samt hur dessa samspelar med varandra. Under utbildningen tränas du även i den konsultativa rollen i ditt kommande yrke, vilket är en av anledningarna till att du som lönekonsult blir en av företagets nyckelpersoner. Efter utbildningen kommer du bland annat ha kunskap inom:

 • Lönehantering
 • Personalekonomi och personalredovisning
 • Lagar och bestämmelser inom arbetsrätt och kollektivavtal
 • Kommunikation, konsultation och rådgivning
 • Pensioner, försäkringar, förmåner och resereglement
 • Redovisning och bokslut

YH-utbildningens upplägg

Lönekonsult är en heltidsutbildning som du läser under 2 år hos Affärshögskolan på distans. Det är digitala föreläsningar 2-3 dagar i veckan och resten av tiden ägnas åt grupparbeten och självstudier. Utbildningen bedrivs delvis på engelska. Under utbildningstiden ingår även 12 obligatoriska träffar på Affärshögskolan i Gävle som ägnas åt betygsgrundande moment. Under 22 veckor, fördelat på två perioder, är du ute på praktik som kallas för LIA (lärande i arbete).

Vi rekommenderar en PC till YH-utbildningen, då ekonomisystemen som används i de olika kurserna är mer anpassade för PC än Mac.

Vi har en ständig efterfrågan på utbildad kompetens i denna yrkeskategori och ser ingen avmattning i närtid.

- Maria Lehnbom, Marknadsområdeschef, Clockwork Bemanning & Rekrytering AB

Mer information

 • Grundläggande behörighet (gymnasieexamen eller motsvarande)
 • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2
 • Företagsekonomi 2
 • Matematik 2

 

Saknar du behörighet? Du vet väl att du kan ansöka till en YH-utbildning även om du inte har full behörighet? Vi gör en bedömning av varje ansökan! Kanske har du arbetslivserfarenhet eller annan kunskap som kan motsvara behörighetskraven? Läs om hur du kan bli behörig »

Affärshögskolan har skapat YH-utbildningen Lönekonsult med digital kompetens tillsammans med företag i branschen, utifrån arbetsmarknadens kompetensbehov. Många av dessa företag engagerar sig även i utbildningens ledningsgrupp som bland annat arbetar med kvalitetssäkring och utveckling. Här är några av våra samarbetspartners för utbildningen:

EC Time  |  Sandvik  |  Wint  |  Ludvig & Co  |  Five Accounting  |  Revizz  |  Soltak AB  |  Skövde kommun  |  Jefferson Wells

 

Läs mer om hur ledningsgrupper fungerar på Affärshögskolan »

Kommande starter
Augusti 2024 – Juni 2026

Intresserad av kommande starter? Gör en intresseanmälan så håller vi dig uppdaterad.

 

Pågående utbildning
Augusti 2023 – Juni 2025
Augusti 2022 – Juni 2024

Läs om hur utbildningsutbudet styrs inom yrkeshögskolan »

Kursöversikt

420
Kurs
Poäng
Branschkunskap
10
Kursen innefattar: Lönekonsultens roll i olika sammanhang • Olika typer av organisationer som efterfrågar lönekonsultens kompetens • Hur kompetensbehovet skiljer sig åt mellan olika företag • Upprätta professionella ansökningshandlingar • Kompetens i att orientera sig i branschens organisation, nätverk, olika bolag och företag, som finns på nationell och regional nivå.
Lönehantering och lönesystem - grund
40
Kursen innefattar: Grundläggande löneberedningsarbete och systemlösningar • Förståelse för löne-, HR och personalarbetets roll i företag • Tillämpning av anställnings- och löneformer • Behandla och lösa förekommande problem inom lönehanteringens områden.
Personalarbetets innehåll och processer
30
Kursen innefattar: Processer inom HR och personaladministration • Centrala teorier, processer och ansvarsområden inom personalarbete • Löneberedning i olika HR-processer vid rekrytering, avgång och disciplinärenden • Lönesättning • Lönerevision • Kompetensutveckling och arbetsmiljöfrågor • Rådgivning kring lönearbete inom reguljära processer för HR.
Försäkringar, pensioner, förmåner och resereglementen
30
Kursen innefattar: Hantering av pensioner, försäkringar, förmåner och reseregulativa bestämmelser • Färdigheter i hur pensioner, försäkringar, förmåner i arbetslivet och olika resereglementen påverkar och används i lönearbetet.
Arbetsrätt
30
Kursen innefattar: Lagstiftning inom området • Administrera löne-, HR och personalarbete med stöd av lagrum och juridisk metod • Tolka och använda olika kollektivavtal i olika lönesammanhang.
Lönehantering och lönesystem - fördjupning
40
Kursen innefattar: Löne-, HR och personalarbetets roll i olika företag • Arbetsrättsliga, ekonomiska och systemtekniska aspekter • Affärsverksamheters löneadministration • Branschanpassade systemlösningar • Avtal, ersättningar och redovisningsprinciper som påverkar löneberedningen • Lönerapportering i digitala system.
Personalekonomi och personalredovisning
30
Kursen innefattar: Personalekonomi • Personalredovisning • Centrala teorier • Analytiska verktyg • Begrepp inom personalekonomi- och redovisning • Personalstatistik och nyckeltal • Löne-, HR- och personaladministrativa frågor utifrån ett personalekonomiskt perspektiv.
Redovisning
25
Kursen innefattar: Redovisningens utformning • Helhetsförståelse för hur den löpande redovisningen sköts i en organisation • Löpande bokföring • Bokslutsplanering och årsbokslut med fokus på personalrelaterade bokslutsposter • Analys av personalkostnaders påverkan på företagets resultat och ställning • Momshantering • Kund- och leverantörsreskontra • Personalrelaterade skatter och avgifter.
Branschengelska
15
Kursen innefattar: Förståelse för det engelska språkets roll i branschen • Löne- och personalrelaterade begrepp på engelska • Utveckla förmåga att använda det engelska branschspråket i såväl tal som skrift.
LIA 1 (Lärande i arbete)
50
Praktikperiod 1. Målet med kursen: Praktisk förståelse för lönekonsultens roll och arbetsuppgifter • Ha förståelse för ett företags löneadministrativa arbete och hur avtal, lagar och regler tillämpas i det praktiska lönearbetet på LIA-arbetsplatsen
Digitalisering
20
Kursen innefattar: Digitalisering vid lönearbete • Processförståelse • Effektivisering av lönehantering genom digitala processer • Integrering av digitala system • Kvalitetssäkerhet i utbytet av data mellan system • Automatiserade digitala lönesystem.
Konsultation och samtalsmetodik
20
Kursen innefattar: Samtalsmetodikens grunder • Rådgivande och konsultativa samtal • Intern och extern kommunikation i rollen som Lönekonsult. • Presentationsteknik • Argumentationsteknik • Vikten av god kundvård.
LIA 2 (Lärande i arbete)
60
Praktikperiod 2. Målet med kursen: Få agera självständigt och professionellt i rollen som lönekonsult • Förståelse för alla moment som ingår i löneprocessen, så som lönerutiner, avtalstillämpning och löne- och personaladministration
Examensarbete
20
Kusen innefattar: Ett självständigt arbete i ett ämne inom yrkesområdet som den studerande själv valt att fördjupa sig i • Innehåller metodseminarier, planering och upprättande av projektplan, informationssökning, bearbetning och analys av teoretisk och empirisk data
Summa 420

Möt tidigare studerande

9 av 10 får jobb efter examen – därför väljer allt fler Affärshögskolan
2022-10-17 Nyhet

9 av 10 får jobb efter examen – därför väljer allt fler Affärshögskolan

Här listas fem anledningar till varför många väljer att vidareutbilda sig på Affärs...

Studerande om yrkeshögskolan – en vinnande utbildningsform
2022-05-16 Intervju

Studerande om yrkeshögskolan – en vinnande utbildningsform

Den starka kopplingen till näringslivet är något som lo...

Årets auktoriserade lönekonsult kommer från Affärshögskolan
2019-10-18 Intervju

Årets auktoriserade lönekonsult kommer från Affärshögskolan

Linn Delin har tidigare studerat till kvalificerad affärsinriktad företagsekonom hos Affärshögskolan...

Vanliga frågor

Intresseanmälan

Intresserad av framtida starter? Skicka in en intresseanmälan så håller vi dig uppdaterad om utbildningen.

Välj utbildning

Hantering av personuppgifter

Genom att skicka in en intresseanmälan samtycker du till att få utskick om vald utbildning där vi informerar om utbildningen, viktiga datum och hur du ansöker. Vi kommer då att behandla ditt namn och din e-postadress med stöd av ditt samtycke fram tills att du återkallar samtycket, avregistrerar dig från våra utskick eller på annat sätt invänder mot marknadsföringen.

När du skickar in en intresseanmälan samtycker du även till att vi använder informationen du angett i formuläret tillsammans med informationen du anger om du påbörjar en ansökan via yh-antagning.se. Informationen vi använder från din ansökan är e-post, status och vald utbildning. Syftet är att anpassa våra utskick så de blir mer relevanta för dig utifrån var i ansökningsprocessen du befinner dig.

Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Detta gör du genom att klicka på avregistreringslänken som finns i alla utskick. Återkallande av ditt samtycke påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.

Du har även rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Läs mer om dina rättigheter och hur vi hanterar personuppgifter.

Observera att en intresseanmälan inte är samma sak som en ansökan.