Vad gör en Payroll Controller?

Som Payroll Controller besitter du specialistkompetens i lönehantering med kunskaper i ekonomi, redovisning, personal och analys. Eftersom löneyrket är på väg att bli ett mer kommunikativt yrke med många kontaktytor, jobbar du nära personal, ledning, kunder och andra externa parter. Du fungerar som stöd åt ekonomiavdelningen och har kontakt med myndigheter. Det är ett viktigt och varierande yrke där du bland annat analyserar siffror, drar slutsatser och presenterar utfall för till exempel företagsledningen. Du är specialist på lönefrågor, men har även förståelse för kopplingen till redovisning och personal samt hur dessa påverkar företaget som helhet. Detta gör att du ofta har en rådgivande roll i verksamheten med förmåga att kommunicera lön och ekonomi.

Denna utbildning liknar dagens utbildning Lönekonsult med digital kompetens som vi har fler starter av.

Start: Inga fler starter

Studieort: Uddevalla

Längd: 2 år

Studietakt: Heltid

Utbildningstyp: Program

Ej sökbar

Kostnadsfri CSN-berättigad

Kunskap efter utbildningen

Utbildningen leder till en yrkeshögskoleexamen. Efter examen har du specialiserad kunskap inom lön med förståelse för hur lönehanteringen kan påverka ett företags ekonomi. Du kan fatta personalstrategiska beslut, utforma nyckeltal och tolka siffror som gör att du kommer kunna ge adekvata råd om hur företag ska agera i ett visst område för att påverka utfallet och resultatet. Efter utbildningen kommer du bland annat ha kunskap inom:

 • Lönehantering och lönesystem
 • Personalekonomi och personalredovisning
 • Kommunikation och rådgivning inom lön
 • Arbetsrättsliga lagar och anställningsförfarande
 • Pensions- och försäkringsärenden
 • Förmånsrätten och resereglemente
 • Redovisning och bokföring

Karriär efter examen

Efter examen kommer du både kunna arbeta inom offentlig och privat sektor, på en större byrå med fokus på lönefrågor och rådgivning, men även på mindre företag med helhetsgrepp om lön, personal och ekonomi. Genom den grund- och specialistkunskap utbildningen ger har du möjlighet att arbeta både nationellt och internationellt.

Exempel på yrkesroller

 • Controller
 • Ekonomiassistent
 • Lönekonsult
 • Lönespecialist
 • Payroll Controller
 • Personalcontroller

YH-utbildningens upplägg

Payroll Controller är en heltidsutbildning som du läser på Affärshögskolan i Uddevalla under två år. Fördelen med den platsbundna formen är att du får en starkare relation med dina klasskamrater och får stöd av utbildare på plats. Det är föreläsningar cirka 2-3 dagar per vecka, resten av tiden ägnar du åt grupparbeten och självstudier. I utbildningen ingår även 24 veckors praktik som kallas för LIA (lärande i arbete) inom yrkeshögskolan.

Auktorisering

När du har skaffat dig några års arbetslivserfarenhet från yrket har du möjlighet att bli auktoriserad av SRF-konsulterna.

Vi är imponerade över upplägget. Den känns modern och ger precis den kompetens vi efterfrågar hos framtida löneadministratörer. Det syns tydligt att innehållet går mer åt controller- och affärsstödshållet.

– Barbro Lien Rönn, HR Talent Management på Hogia Service AB

Mer information

 

Saknar du behörighet? Läs om hur du kan bli behörig »

Affärshögskolan har skapat YH-utbildningen Payroll Controller tillsammans med företag i branschen, utifrån arbetsmarknadens kompetensbehov. Många av dessa företag engagerar sig även i utbildningens ledningsgrupp som bland annat arbetar med kvalitetssäkring och utveckling. Här är några av våra samarbetspartners för löneutbildningen:

                

Läs mer om hur ledningsgrupper fungerar på Affärshögskolan »

Vi har i dagsläget inga fler beviljade starter av Payroll Controller från Myndigheten för yrkeshögskolan.

Läs om hur utbildningsutbudet styrs inom yrkeshögskolan »

Kurser

425
Kurs
Poäng
Personalarbetets innehåll och processer
30
Lönehantering och lönesystem - grund
40
Arbetsrätt
30
Redovisning - bas
25
LIA 1 - löneadministration
40
Pensioner, försäkringar, förmåner och resereglemente
30
Redovisning - fördjupning
30
Lönehantering och lönesystem - fördjupning 1
40
LIA 2 - systemförvaltning
40
Lönehantering och lönesystem - fördjupning 2
25
Personalekonomi och personalredovisning
30
LIA 3 - analys
40
Examensarbete
25
Summa 425
Tips för att ta sig igenom kurslitteraturen
2021-09-08 Tips

Tips för att ta sig igenom kurslitteraturen

Drar du en djup suck innan du öppnar boken för att börja läsa kurslitteraturen? Vi förstår...

YH-utbudets starka koppling till arbetslivet
2020-03-01 Nyhet

YH-utbudets starka koppling till arbetslivet

Visste du att det krävs en hel del för att få starta en yrkeshögskoleutbildning? Bland annat styrs utbildnings...

Årets auktoriserade lönekonsult kommer från Affärshögskolan
2019-10-18 Intervju

Årets auktoriserade lönekonsult kommer från Affärshögskolan

Linn Delin har tidigare studerat till kvalificerad affärsinriktad företagsekonom hos Affärshögskolan...