×
 

Ej sökbar

Start: Inga fler starter

Studieort: Uddevalla

Längd: 2 år

Studietakt: Heltid

Utbildningstyp: YH-utbildning

Poäng: 425 YH-poäng

Kostnadsfri CSN-berättigad


Vad gör en Payroll Controller?

Som Payroll Controller besitter du specialistkompetens i lönehantering med fördjupade kunskaper inom ekonomi, redovisning, personal och analys. Eftersom löneyrket är på väg att bli ett mer kommunikativt yrke, med många kontaktytor inom verksamheten, jobbar du nära personal, ledning, kunder och andra externa parter. Du fungerar som stöd åt ekonomiavdelningen och har kontakt med myndigheter. Det är ett viktigt och varierande yrke där du bland annat analyserar siffror, drar slutsatser och presenterar utfall för till exempel företagsledningen. Du är specialist på lönefrågor, men har även förståelse för kopplingen till redovisning och personal samt hur dessa påverkar företaget som helhet. Detta gör att du ofta har en rådgivande roll i verksamheten med förmåga att kommunicera lön och ekonomi.

Fördjupad löneutbildning

Affärshögskolan i Uddevalla har utbildat löneadministratörer sedan 2017 och utvecklar löpande utbildningens innehåll tillsammans med företag i regionen. Tidigare hette utbildningen Lönekonsult, men efter önskemål från arbetslivet om att inkludera mer analys och rådgivning, breddades utbildningen till att bli dagens Payroll Controller. Företagen i regionen uppger att de har ett stort anställningsbehov de kommande åren. Det finns också ett starkt önskemål om jämnare könsfördelning varför företagen gärna ser både kvinnliga och manliga sökande till utbildningen. Vår starka etablering i regionen har skapat stor kännedom om Affärshögskolan bland företagen, som gärna tar emot praktikanter och genom åren även anställt studerande efter utbildningen.

Ej sökbar

Start: Inga fler starter

Studieort: Uddevalla

Längd: 2 år

Studietakt: Heltid

Utbildningstyp: YH-utbildning

Poäng: 425 YH-poäng

Kostnadsfri CSN-berättigad


Kunskap efter utbildningen

Utbildningen leder till en yrkeshögskoleexamen. Efter examen har du specialiserad kunskap inom lön med förståelse för hur lönehanteringen kan påverka ett företags ekonomi. Du kan fatta personalstrategiska beslut, utforma nyckeltal och tolka siffror som gör att du kommer kunna ge adekvata råd om hur företag ska agera i ett visst område för att påverka utfallet och resultatet. Efter utbildningen kommer du bland annat ha kunskap inom:

 • Lönehantering och lönesystem
 • Personalekonomi och personalredovisning
 • Kommunikation och rådgivning inom lön
 • Arbetsrättsliga lagar och anställningsförfarande
 • Pensions- och försäkringsärenden
 • Förmånsrätten och resereglemente
 • Redovisning och bokföring

Karriär efter examen

Efter examen kommer du både kunna arbeta inom offentlig och privat sektor, på en större byrå med fokus på lönefrågor och rådgivning, men även på mindre företag med helhetsgrepp om lön, personal och ekonomi. Genom den grund- och specialistkunskap utbildningen ger har du möjlighet att arbeta både nationellt och internationellt.

Exempel på yrkesroller

 • Controller
 • Ekonomiassistent
 • Lönekonsult
 • Lönespecialist
 • Payroll Controller
 • Personalcontroller

YH-utbildningens upplägg

Payroll Controller är en heltidsutbildning som du läser på Affärshögskolan i Uddevalla under två år. Fördelen med den platsbundna formen är att du får en starkare relation med dina klasskamrater och får stöd av utbildare på plats. Det är föreläsningar cirka 2-3 dagar per vecka, resten av tiden ägnar du åt grupparbeten och självstudier. I utbildningen ingår även 24 veckors praktik som kallas för LIA (lärande i arbete) inom yrkeshögskolan.

Auktorisering

När du har skaffat dig några års arbetslivserfarenhet från yrket har du möjlighet att bli auktoriserad av SRF-konsulterna.

Vi är imponerade över upplägget. Den känns modern och ger precis den kompetens vi efterfrågar hos framtida löneadministratörer. Det syns tydligt att innehållet går mer åt controller- och affärsstödshållet.

– Barbro Lien Rönn, HR Talent Management på Hogia Service AB

Mer information

 

Saknar du behörighet? Läs om hur du kan bli behörig »

Affärshögskolan har skapat YH-utbildningen Payroll Controller tillsammans med företag i branschen, utifrån arbetsmarknadens kompetensbehov. Många av dessa företag engagerar sig även i utbildningens ledningsgrupp som bland annat arbetar med kvalitetssäkring och utveckling. Här är några av våra samarbetspartners för löneutbildningen:

                

Läs mer om hur ledningsgrupper fungerar på Affärshögskolan »

Vi har i dagsläget inga fler beviljade starter av Payroll Controller från Myndigheten för yrkeshögskolan.

Läs om hur utbildningsutbudet styrs inom yrkeshögskolan »

Kurser

 
425
Kurs
Poäng
Arbetsrätt
30
Examensarbete
25
LIA 1 - löneadministration
40
LIA 2 - systemförvaltning
40
LIA 3 - analys
40
Lönehantering och lönesystem - steg 1
40
Lönehantering och lönesystem - steg 2
40
Lönehantering och lönesystem - steg 3
25
Pensioner och försäkringar, förmåner och resereglemente
30
Personalarbetets innehåll och processer
30
Personalekonomi och personalredovisning
30
Redovisning och bokföring - steg 1
25
Redovisning och bokföring - steg 2
30
Summa 425

Kontakt

Kvinna som sitter uppgivet med händerna på huvudet vid ett köksbord fyllt av kurslitteratur och anteckningsblock
2021-09-08 Tips

Tips för att ta sig igenom kurslitteraturen

Drar du en djup suck innan du öppnar boken för att börja läsa kurslitteraturen? Vi förstår...

Fyra kollegor som står och samtalar med varsin kaffekopp i handen i kontorsmiljö
2020-03-01 Nyhet

YH-utbudets starka koppling till arbetslivet

Visste du att det krävs en hel del för att få starta en yrkeshögskoleutbildning? Bland annat styrs utbildnings...

Linn Delin sittandes på en brygga i skärgården
2019-10-18 Intervju

Årets auktoriserade lönekonsult kommer från Affärshögskolan

Linn Delin har tidigare studerat till kvalificerad affärsinriktad företagsekonom hos Affärshögskolan...

Formulär för intresseanmälan

Välj utbildning

När du skickar in en intresseanmälan till oss behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter för att vi ska kunna registrera din ansökan. De personuppgifter som vi behandlar om dig är ditt namn, din e-postadress och programmet/programmen du är intresserad av. Vi behandlar dessa uppgifter om dig i ett IT-system som används av alla bolag inom AcadeMedia-koncernen.

Om du samtycker till att ta emot marknadsföring och information från våra skolor kommer vi även att behandla dina personuppgifter för detta ändamål. Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter.

Huvudmannen är personuppgiftsansvarige på den skola du går på. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Uppgifterna lagras i ett år efter att ansökningsperioden är över för den sökta utbildningen. Vi använder oss av automatiserat individuellt beslutsfattande och profilering när vi skickar ut marknadsföring och annan information till dig.
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Du når våra dataskyddsombud här. Du hittar mer information på trygg.academedia.se. Om du vill ta emot marknadsföring, information och påminnelser från våra skolor, bocka i rutan.