Utbilda dig till lönespecialist

En utbildning för dig som vill jobba med löne-, ekonomi- och HR-frågor samt analys och rådgivning.

Som Payroll Controller besitter du specialistkompetens i lönehantering, men har även kunskaper när det gäller redovisning och personal. Att jobba som Payroll Controller innebär mycket kommunikation då man ofta jobbar nära både personal, ledning, kunder och andra externa parter. Som Payroll Controller både arbetar och förvaltar man ofta flera olika typer av system. Den pågående digitaliseringen påverkar också yrkesrollen, varför man bör vara intresserad av utveckling och förändring inom dessa områden.

Det är ett viktigt och varierande yrke där du bland annat analyserar siffror, drar slutsatser och presenterar utfall för till exempel företagsledningen. Du är specialist på lönefrågor, men har även förståelse för kopplingen till redovisning och personal samt hur dessa påverkar företaget som helhet. Detta gör att du ofta har en rådgivande roll i verksamheten med förmåga att kommunicera lön och ekonomi.

Start: Augusti 2024

Studieort: Uddevalla

Längd: 2 år

Studieform: På plats

Studietakt: Heltid

Praktik: 24 veckor

Utbildningstyp: Program

Sista sökdag: 15 maj 2024

Ansökan öppen

Kostnadsfri CSN-berättigad

Karriär och jobbutsikter

Efter examen kommer du både kunna arbeta inom offentlig och privat sektor, på en större byrå med fokus på lönefrågor och rådgivning, men även på mindre företag med helhetsgrepp om lön, personal och ekonomi. Genom den grund- och specialistkunskap utbildningen ger har du möjlighet att arbeta både nationellt och internationellt. Här berättar vi mer om olika karriärvägar!

Exempel på yrkesroller

 • Controller
 • Ekonomiassistent
 • Payroll Business Partner
 • Lönekonsult
 • Personalcontroller
 • Lönespecialist
 • Payroll Controller
 • HR-controller

Kunskap efter utbildningen

Utbildningen leder till en yrkeshögskoleexamen. Efter avslutat utbildning har du specialiserad kunskap inom lön med förståelse för hur lönehanteringen kan påverka ett företags ekonomi. Du kan fatta personalstrategiska beslut, utforma nyckeltal och tolka siffror som gör att du kommer kunna ge relvanta råd om hur företag ska agera i ett visst område för att påverka utfall och resultat. Efter utbildningen kommer du bland annat ha kunskap inom:

 • Lön- och systemhantering
 • Personalekonomi och personalredovisning
 • Kommunikation och rådgivning inom lön
 • Arbetsrättsliga lagar och anställningsförfarande
 • Pensions- och försäkringsärenden
 • Förmånsrätten och resereglemente
 • Redovisning och bokföring

YH-utbildningens upplägg

Payroll Controller är en heltidsutbildning som du läser under 2 år hos Affärshögskolan i Uddevalla. Det är föreläsningar 2-3 dagar i veckan, resten av tiden ägnar du åt grupparbeten och självstudier. Utbildningen bedrivs delvis på engelska. Utbildningen innehåller verklighetsbaserade moment såsom gästföreläsningar och studiebesök för att skapa en nära kontakt med arbetslivet. Under 24 veckor, fördelat på tre perioder, är du ute på praktik som kallas för LIA (lärande i arbete).

Bli auktoriserad

Utbildningen bäddar för en auktorisation! När du har skaffat dig några års arbetslivserfarenhet från yrket har du möjlighet att bli auktoriserad av SRF-konsulterna.

Mer information

 

Saknar du behörighet? Läs om hur du kan bli behörig »

Affärshögskolan har skapat YH-utbildningen Payroll Controller tillsammans med företag i branschen, utifrån arbetsmarknadens kompetensbehov. Många av dessa företag engagerar sig även i utbildningens ledningsgrupp som bland annat arbetar med kvalitetssäkring och utveckling. Här är några av våra samarbetspartners för löneutbildningen:

Coop Väst  |  Aspia  |  Trestad Konsult AB  |  JDG Revision AB  |  FH Schakt Rabbalshede AB  |  LD konsult och Redovisning AB  |  Visma Software AB  |  Adecco Sweden AB  |  Hogia Service AB  |  Ludvig & Co  |  Svenska Kyrkans Löneservice  |  Soltak AB  |  Randstad  |  SML Löneenhet  |  Attendo Sverige AB  |  Vänersborgs kommun  |  Svenska N’ergy AB  |  Plusbyrån

 Läs mer om hur ledningsgrupper fungerar på Affärshögskolan »

Kommande starter
Augusti 2024 – Juni 2026

Intresserad av framtida starter? Gör en intresseanmälan så håller vi dig uppdaterad.

 

Pågående utbildning
Augusti 2023 – Juni 2025

Läs om hur utbildningsutbudet styrs inom yrkeshögskolan »

Kursöversikt

430
Kurs
Poäng
Arbetsrätt
30
Kursen innefattar: Administrera löne-, HR och personalarbete med stöd av lagrum och juridisk metod • Svensk arbetsrätt • Samspelet mellan olika aktörer på den svenska arbetsmarknaden • Kopplingen till globala hållbarhetsmålen • Rättsordningens uppbyggnad • Juridisk terminologi • Arbetsrättsliga lagar
Branschkunskap
10
Kursen innefattar: Arbetsuppgifter och ansvarsområden i rollen som Payroll Controller • Förståelse och insikt i hur branschen är uppbyggd och organiserad • Förmåga att analysera och reflektera över yrkesrollen utifrån branschkartläggningen • Textframställan och kommunikation inom CV-skrivning • Bygga eget varumärke genom LIA-processen
Lön och systemhantering - grund
40
Kursen innefattar: Utveckla grundläggande kunskap och förståelse för löne-, HR och personalarbetets roll i företag • Grundläggande löneberedningsarbete samt dess koppling till hållbarhet och redovisning • Villkor och begrepp inom löne-, HR- och personalarbete • Olika anställning- och löneformer • Beräkningar i det löneberedande arbetet • System och verktyg för lönehantering • SALK 2.0:s grundläggande principer • GDPR och AGI • Grundläggande felsökning
LIA 1 - Löneadministration
40
Praktikperiod 1. Målet med kursen: Omvandla teoretiska kunskaper till praktiska färdigheter • Utföra kvalificerade arbetsuppgifter inom löneadministrativt arbete på en arbetsplats • Arbeta med olika arbetsmetoder, system och verktyg inom löneområdet
Lön och systemhantering - rapporter och system
40
Kursen innefattar: Löne-, HR- och personalarbetets roll i företag • Kunna bereda löner med hänsyn till hållbara, arbetsrättsliga, ekonomiska och systemtekniska aspekter • Hur olika kollektivavtal, ersättningar och redovisningsprinciper påverkar löneberedning • Löneadministration • Intern och extern rapportering i system och verktyg • Hantera AGI och SALK 2.0:s grundläggande principer • Hantering av personuppgifter enligt GDPR
LIA 2 - Systemhantering och rapporter
40
Praktikperiod 2. Målet med kursen: Genom praktiska övningar få fördjupad kunskap om affärs- och lönesystem • Arbeta med systemförvaltning och system för löne- HR- och personalarbete inom ett företag
Lön och systemhantering - analys och rådgivning
25
Kursen innefattar: Utveckla specialiserad kunskap i löne- HR- och personalfrågor • Hållbara, arbetsrättsliga, ekonomiska och systematiska aspekter • Rådgivande arbete • Förståelse för löne- HR- och personalarbetets roll i företag • Presentera utfall av olika analysera och vid behov komma med utvecklings/förbättringsförslag
LIA 3 - Analys och rådgivning
40
Praktikperiod 3. Målet med kursen: Få fördjupad kunskap om löne- HR- och personalarbetet roll i företag med hänsyn till hållbara, arbetsrättsliga, ekonomiska och systemtekniska aspekter • Agera i en rådgivande roll • Effektivt analysarbete och vid behov komma med utvecklings/förbättringsförslag
Pensioner, försäkringar, förmåner och resereglemente
30
Kursen innefattar: Hantering av pensioner, försäkringar, förmåner och reseregulativa bestämmelser med hållsbarhetsperspektiv • Regler inom löne- HR och personalarbete • Löneberedning och hur pension,förmåner, försäkringar och resor påverkar
Personalarbetets innehåll och processer
30
Kursen innefattar: Hållbara processer inom HR och personaladministration • Hur olika lönefrågor påverkas av personalarbetet • Lönesättning och lönerevision • HR-processer vid rekrytering, avgång och disciplinärenden • Centrala teorier, processer och ansvarsområden inom personalarbete • Kompetensutveckling och arbetsmiljöfrågor
Personalekonomi och personalredovisning
30
Kursen innefattar: Specialiserad kunskap om hur man ur ett personalekonomiskt och hållbart perspektiv kan optimera företagets humankapital • Personalekonomisk verksamhetsstyrning • Personalstatistik och nyckeltal • Analysera och värdera företagets personalekonomi, redovisning och humankapital • Kostnadsanalyser inom personalekonomisk verksamhetsstyrning
Redovisning och bokföring bas
25
Kursen innefattar: Affärsredovisningens olika delar • Grundläggande redovisningsarbete i affärs- och bokföringssystem • Löpande bokföring, periodiseringar och avskrivningar • Redovisningsprinciper och löpande bokföring • Lagar och regelverk enligt redovisningssed och REX rekommendationer
Redovisning och bokföring fördjupning
30
Kursen innefattar: Specialiserade kunskaper om redovisningsprinciper och bokföringsarbete utifrån ett ekonomistyrnings- och hållbarhetsperspektiv • Upprätta balans- och resultaträkning • Beräkna hur löne- och personalhanteringen påverkar ekonomin utifrån ett medarbetar- och företagsekonomiskt perspektiv • Centrala regler, modeller och metoder inom redovisning • Sammanställa och presentera rapporter
Examensarbete
20
Ett självständigt arbete som innefattar: Upprättande av projektplan • Upprättande och genomförande av skriftlig rapport enligt branschrelevanta kriterier • Informationssökning och källkritik • Presentation och opponering
Summa 430

Vanliga frågor

Intresseanmälan

Intresserad av framtida starter? Gör en intresseanmälan så håller vi dig uppdaterad.

Välj utbildning

Hantering av personuppgifter

Genom att skicka in en intresseanmälan samtycker du till att få utskick om vald utbildning där vi informerar om utbildningen, viktiga datum och hur du ansöker. Vi kommer då att behandla ditt namn och din e-postadress med stöd av ditt samtycke fram tills att du återkallar samtycket, avregistrerar dig från våra utskick eller på annat sätt invänder mot marknadsföringen.

När du skickar in en intresseanmälan samtycker du även till att vi använder informationen du angett i formuläret tillsammans med informationen du anger om du påbörjar en ansökan via yh-antagning.se. Informationen vi använder från din ansökan är e-post, status och vald utbildning. Syftet är att anpassa våra utskick så de blir mer relevanta för dig utifrån var i ansökningsprocessen du befinner dig.

Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Detta gör du genom att klicka på avregistreringslänken som finns i alla utskick. Återkallande av ditt samtycke påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.

Du har även rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Läs mer om dina rättigheter och hur vi hanterar personuppgifter.

Observera att en intresseanmälan inte är samma sak som en ansökan.

Relaterade artiklar

3 snabba med blivande lönespecialister
2023-05-05 Intervju

3 snabba med blivande lönespecialister

Vi besöker blivande Payroll Controllers ute på deras praktikplatser. Här svarar det på tre snabba frågor om utbildningen och ...

Så blir du löneexpert – utbildning och karriärvägar att satsa på
2023-03-22 Nyhet

Så blir du löneexpert – utbildning och karriärvägar att satsa på

Lönepersonal är avgörande för ett företags framgång. Karriärvägarna är många!

9 av 10 får jobb efter examen – därför väljer allt fler Affärshögskolan
2022-10-17 Nyhet

9 av 10 får jobb efter examen – därför väljer allt fler Affärshögskolan

Här listas fem anledningar till varför många väljer att vidareutbilda sig på Affärs...

Samarbete med näringslivet ledde till nationell löneservice i Uddevalla
2021-03-17 Intervju

Samarbete med näringslivet ledde till nationell löneservice i Uddevalla

Göteborgs stifts servicebyrå i Uddevalla har fått i uppdrag ...