Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Snabba fakta

Utbildningstyp Yrkeshögskoleutbildning

Utbildningslängd2 år, kostnadsfri och CSN-berättigad

Studietakt100%

Poäng425 YH-poäng

StudieortUddevalla

Startdatum Inga fler planerade starter

Vad gör en Payroll Controller?

Som Payroll Controller besitter du specialistkompetens i lönehantering med fördjupade kunskaper inom ekonomi, redovisning, personal och analys. Det är ett viktigt och varierande yrke där du bland annat analyserar siffror, drar slutsatser och presenterar utfall för till exempel företagsledningen. Du är specialist på lönefrågor, men har även förståelse för kopplingen till redovisning och personal samt hur dessa påverkar företaget som helhet. Detta gör att du ofta har en rådgivande roll i verksamheten med förmåga att kommunicera lön och ekonomi.

Eftersom löneyrket är på väg att bli ett mer kommunikativt yrke, med många kontaktytor inom verksamheten, jobbar du nära personal, ledning, kunder och andra externa parter. Du fungerar som stöd åt ekonomiavdelningen och har kontakt med myndigheter.

Fördjupad löneutbildning

Payroll Controller är en vidareutveckling av Uddevallas tidigare utbildning Lönekonsult. Tillsammans med företag i branschen har vi förnyat och skruvat på delar av innehållet. Uppdateringarna har skett på efterfrågan av företagen, som inom regionen har efterfrågat fördjupad kunskap inom ekonomi, redovisning och analys för yrkesrollen. Du får helt enkelt ännu mer fördjupning i vad siffrorna betyder och hur du kan använda dig av dem på bästa sätt. Utbildningen Payroll Controller innehåller dessutom mer LIA (praktik) vilket ger dig som studerande än mer relevant arbetslivserfarenhet.

Vi är imponerade över hur Affärshögskolan lagt upp utbildningen, den känns modern och precis det vi önskar få av framtida löneadministratörer. Det syns tydligt att ni lyckats med innehållet så att det går mer åt controller- och affärsstödshållet.

– Barbro Lien Rönn, HR Talent Management på Hogia Service AB.

Jobb efter examen

Efter examen kommer du både att kunna arbeta på en större byrå med fokus på lönefrågor och rådgivning, men även på mindre företag med helhetsgrepp om lön, personal och ekonomi. Genom den grund- och specialistkunskap utbildningen ger har du möjlighet att arbeta både nationellt och internationellt.

Exempel på yrkesroller

 • Controller
 • Ekonomiassistent
 • Lönekonsult
 • Lönespecialist
 • Payroll Controller
 • Personalcontroller

Kunskap efter utbildningen

Utbildningen leder till en yrkeshögskoleexamen. Efter examen har du specialiserad kunskap inom lön med förmåga att förstå hur lönehanteringen kan påverka ett företags ekonomi. Du kan fatta personalstrategiska beslut och utforma nyckeltal. Genom att kunna tolka siffror och sätta dem i ett sammanhang kommer du kunna ge adekvata råd för hur företag ska agera inom området och kunna påverka sitt utfall och resultat. Efter utbildningen kommer du bland annat ha kunskap inom:

 • Lönehantering och lönesystem
 • Personalekonomi och personalredovisning
 • Kommunikation och rådgivning inom lön
 • Arbetsrättsliga lagar och anställningsförfarande
 • Pensions- och försäkringsärenden, förmånsrätten och resereglemente
 • Redovisning och bokföring

Auktorisering

När du har skaffat dig några års arbetslivserfarenhet från yrket har du möjlighet att bli auktoriserad av SRF-konsulterna.

Utbildningens upplägg

 • Studieupplägg: Uddevalla
 • Studietakt: 100%
 • Praktik (LIA): 24 veckor

Payroll Controller är en yrkeshögskoleutbildning som du läser på heltid under 2 år hos Affärshögskolan i Uddevalla. Uppskattningsvis är det föreläsningar 2-3 dagar i veckan och resten av tiden ägnas åt grupparbeten och självstudier. Under 24 veckor av din studietid är du ute på praktik, som kallas för LIA (lärande i arbete) inom yrkeshögskolan.

 • Grundläggande behörighet (vilket innebär en gymnasieexamen eller motsvarande)
 • Godkänt betyg i Engelska 6
 • Godkänt betyg i Matematik 2
 • Godkänt betyg i Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3

Saknar du behörighet? Såhär blir du behörig
Du vet väl att du kan ansöka till en YH-utbildning även om du inte har full behörighet? Vi gör en bedömning av varje ansökan! Kanske har du vad som krävs för att tillgodogöra dig utbildningen genom att du har samlat på dig arbetslivserfarenhet som kan motsvara behörighetskraven? Du kan även läsa in de kurser du saknar genom komvux på din hemort eller som kortare preparandkurser hos oss. Läs mer om hur du kan bli behörig här.

YH-utbildningar arbetas fram utifrån arbetsmarknadens behov. Därför har vi självklart ett tätt samarbete med näringslivet, både vad gäller utformning och utveckling av våra yrkeshögskoleutbildningar. Här är några av våra samarbetspartners för Payroll Controller som ser till att utbildningen håller hög kvalitet:

           

 • Arbetsrätt
 • Examensarbete
 • LIA 1 – Löneadministration
 • LIA 2 – Systemförvaltning
 • LIA 3 – Analys
 • Lönehantering och lönesystem bas
 • Lönehantering och lönesystem fördjupning 1
 • Lönehantering och lönesystem fördjupning 2
 • Pensioner och försäkringar, förmåner och resereglemente
 • Personalarbetets innehåll och processer
 • Personalekonomi och personalredovisning
 • Redovisning och bokföring bas
 • Redovisning och bokföring fördjupning

Läs hela kursbeskrivningen här: Kursplan Payroll Controller

Yrkeshögskolans logotyp och Centrala studiestödsnämndens logotyp

För frågor om behörighet och ansökan

Affärshögskolans antagningsenhet
019-100 080 | yhansokan@affarshogskolan.se

För frågor om utbildningens innehåll och upplägg

Ingela Rickander
0522-66 55 08 | ingela.rickander@plushogskolan.se

För företag och samarbetsmöjligheter

Camilla Lindahl
031-700 83 51 | camilla.lindahl@plushogskolan.se

Payroll Controller är en vidareutveckling av lönekonsultrollen.

Du får möjlighet att bli auktoriserad av SRF-konsulterna.

Plugga kostnadsfritt och CSN-berättigat.

Intresseanmälan

Är du intresserad av en eller flera av våra utbildningar? Gör en intresseanmälan så skickar vi dig mer information! Fyll i dina uppgifter samt vilken/vilka utbildningar du är intresserad av i formuläret nedan.

Jag samtycker till att mina personuppgifter samlas in och behandlas för att kunna ta emot riktad information och marknadsföring. Läs hela vår personuppgiftspolicy här
Hantering av personuppgifter
När du skickar in en intresseanmälan till oss behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter för att vi ska kunna registrera din intresseanmälan eller ansökan. De personuppgifter som vi behandlar om dig är ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer, utbildningen du är intresserad av samt när du börjar en YH-utbildning. Vi behandlar dessa uppgifter om dig i ett IT-system som används av alla bolag inom AcadeMedia-koncernen.
Om du samtycker till att ta emot marknadsföring och information från våra skolor kommer vi även att behandla dina personuppgifter för detta ändamål. Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter.
Plushögskolan AB är personuppgiftsansvarige på Plushögskolan AB. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Uppgifterna lagras i tre år i taget tills du återkallar ditt samtycke. Vi använder oss av automatiserat individuellt beslutsfattande och profilering när vi skickar ut marknadsföring och annan information till dig.
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Du når våra dataskyddsombud här. Du hittar mer information på trygg.academedia.se. Om du vill ta emot marknadsföring, information och påminnelser från våra skolor, bocka i rutan nedan.
4 anledningar att läsa en YH-utbildning Featured blid Tips och inspiration

28/03/2021

4 anledningar att läsa en YH-utbildning

Vad är egentligen en YH-utbildning och varför ska man plugga på en yrkeshögskola? Här listar vi fyra anledningar till att läsa en YH-utbildning!

Hur är det att läsa en YH-utbildning? Featured blid Tips och inspiration

31/07/2018

Hur är det att läsa en YH-utbildning?

Elin studerade på högskola i tre år, men hon kände att någonting saknades - då hittade hon till yrkeshögskolan, där hon läste Affärsinriktad redovisningsekonom.

Sami uppfyllde sin dröm inom ekonomi Featured blid Intervju

04/10/2018

Sami uppfyllde sin dröm inom ekonomi

Sami kom till Sverige år 2014 och uppfyllde sin dröm. Han lärde sig svenska, läste in kurser för högre studier och tog examen från Affärshögskolans yrkeshögskoleutbildning Affärsinriktad redovisningsekonom – allt på endast 3 år!