Kurs i strategisk hållbarhetsutveckling

Fördjupa dig i ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Kurs för dig som vill utveckla företags hållbarhetsarbete i en strategisk och ansvarstagande riktning.

Företag ser stora behov av att öka sitt hållbarhetsarbete, inte minst för att deras kunder kräver det. Den affärsmässiga delen av hållbarhet handlar både om ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet, där nya affärsmöjligheter och att stärka företagets varumärke och lönsamhet är starka incitament.

Som hållbarhetsstrateg driver du hållbarhetsfrågor, analyserar företagets hållbarhetsprestanda och kommunicerar resultaten till intressenter och allmänheten. Det finns ett stort behov, både i Sverige och internationellt, av att öka medvetenheten kring de globala målen och hur hållbarhetsfrågor kan omsättas i praktiken. Den här kursen ger färdigheter att utveckla verksamheter i en strategisk och ansvarstagande riktning.

Start: 25 september 2023

Studieort: Distans

Utbildningstyp: Kurs

Sen anmälan öppen

Kostnadsfri CSN-berättigad Möjlighet till extra studiestöd

Kunskap efter utbildningen

Efter utbildningen kommer du kunna jobba som hållbarhetsstrateg. Du kommer ha förmåga att planera och utföra specialiserade arbetsuppgifter inom hållbarhetsarbete och hållbar affärsutveckling. Utbildningen ger dig bland annat kunskap om:

  • Naturresurser och förändringar inom klimat och miljö
  • Lagar, regler och riktlinjer
  • Verktyg för ökade intäkter, reducerade kostnader och förbättrad miljö- och hållbarhetsprestanda
  • Ramverk för affärsmässiga och hållbara projekt
  • Analysmetoder – GAP, SWOT, GHG Protocol, livscykelanalys
  • Hållbarhetsrapportering och hållbarhetskommunikation

Flexibelt distansupplägg

Strategisk hållbarhetsutveckling är en distanskurs som omfattar 65 YH-poäng. All undervisning sker digitalt via vår lärplattform. Det anpassade digitala upplägget gör att du kan studera oberoende av tid och rum, i kombination med arbete.

  • Grundläggande behörighet (gymnasieexamen eller motsvarande)
  • 6 månaders arbetslivserfarenhet motsvarande heltid inom privat eller offentlig sektor. Kom ihåg att bifoga ett arbetsgivarintyg som påvisar din yrkeserfarenhet i din ansökan.

 

Saknar du behörighet? Läs om hur du kan bli behörig »

Affärshögskolan har skapat kursen Strategisk hållbarhetsutveckling tillsammans med företag i branschen, utifrån arbetsmarknadens kompetensbehov. Många av dessa företag engagerar sig även i dess ledningsgrupp som bland annat arbetar med kvalitetssäkring och utveckling. Här är några av våra samarbetspartners för den korta YH-utbildningen:

Skeppsbrons AB | Region Värmland | VBK Konsulterande Ingenjörer AB | Arla | ISS Facility Services AB | Four FM | GoToWork AB | Almi | Implenia | Martela

25 september 2023 – 22 december 2023

Intresserad av framtida starter? Gör en intresseanmälan så håller vi dig uppdaterad.

Läs om hur utbildningsutbudet styrs inom yrkeshögskolan »

Många företag har fina policyer kring hållbarhet, utan att veta vad de betyder i verkligheten. Det saknas mycket kompetens, i många branscher, kring hur man på ett konkret sätt jobbar med frågan i vardagen.

– Tomas Fors, Business Manager, Martela

Kurser

65
Kurs
Poäng
Analysmetoder
15
Kursen innefattar: Analysmetoder och verktyg för att utvärdera organisationers hållbarhetspåverkan och mäta hållbarhetsarbete • GHG Protocol, GAP-, SWOT- och livscykelanalys • Analys av organisationers hållbarhetsresultat
Hållbar affärsutveckling
20
Kursen innefattar: Hållbarhetsbegrepp och universella verktyg • Grundläggande miljövetenskap • Processer och rutiner kring miljö, mänskliga rättigheter, antikorruption och arbetsvillkor • Hållbarhetsaspekter inom inköp och upphandling • Ramverk och verktyg för att initiera och utveckla projekt på ett affärsmässigt och hållbart sätt • Planering och implementering av hållbarhetskriterier • Kopplingen mellan mänskliga samhällen och naturliga ekosystem • Förhållandet mellan miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet
Hållbarhetskommunikation
15
Kursen innefattar: Hur organisationers varumärke, trovärdighet och hållbarhetsarbete påverkar varandra • Hållbarhets- och värderingsdriven kommunikation, både internt och externt • Produktion av bra hållbarhetskommunikation • Hur olika målgrupper relaterar till hållbar utveckling • Kommunikation och tonalitet • Hållbarhetsarbete utifrån kundrelevans • Hållbarhetskommunikation i upphandling • Greenwash
Hållbarhetsredovisning
15
Kursen innefattar: Uppbyggnad och innehåll i en hållbarhetsrapport enligt internationella ramverk • Lagar och regler kring hållbarhetsredovisning • Rapport; förståelse och framställan • Presentationsteknik • Målgruppsinriktad hållbarhetsrapport, på svenska och engelska • Hållbarhetsredovisningars påverkan på utvecklingen av organisationer och omvärld
Summa 65

Vanliga frågor

Intresseanmälan

Intresserad av framtida starter? Skicka in en intresseanmälan så håller vi dig uppdaterad om utbildningen.

Välj utbildning

Hantering av personuppgifter

Genom att skicka in en intresseanmälan samtycker du till att få utskick om vald utbildning där vi informerar om utbildningen, viktiga datum och hur du ansöker. Vi kommer då att behandla ditt namn och din e-postadress med stöd av ditt samtycke fram tills att du återkallar samtycket, avregistrerar dig från våra utskick eller på annat sätt invänder mot marknadsföringen.

När du skickar in en intresseanmälan samtycker du även till att vi använder informationen du angett i formuläret tillsammans med informationen du anger om du påbörjar en ansökan via yh-antagning.se. Informationen vi använder från din ansökan är e-post, status och vald utbildning. Syftet är att anpassa våra utskick så de blir mer relevanta för dig utifrån var i ansökningsprocessen du befinner dig.

Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Detta gör du genom att klicka på avregistreringslänken som finns i alla utskick. Återkallande av ditt samtycke påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.

Du har även rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Läs mer om dina rättigheter och hur vi hanterar personuppgifter.

Observera att en intresseanmälan inte är samma sak som en ansökan.

Affärshögskolan erbjuder korta YH-utbildningar
2021-06-11 Nyhet

Affärshögskolan erbjuder korta YH-utbildningar

Igår kom beskedet om vilka korta YH-utbildningar vi på Affärshögskolan blivit beviljade at...

YH-utbudets starka koppling till arbetslivet
2020-03-01 Nyhet

YH-utbudets starka koppling till arbetslivet

Visste du att det krävs en hel del för att få starta en yrkeshögskoleutbildning? Bland annat styrs utbildnings...

10 tips för dig som läser på distans
2019-09-10 Tips

10 tips för dig som läser på distans

Pluggar du på distans? Här är ger vi dig en lista med de 10 bästa tipsen, speciellt tillägnade dig som läser en utbildni...