Ansök Nu

Snabba fakta

Sista ansökningsdag15 december (januaristart) 9 februari (marsstart)

Utbildningstyp Kort YH

Utbildningslängd14 veckor, kostnadsfri och CSN-berättigad

Studietakt50%

Poäng35 YH-poäng

StudieortDistans

Startdatum Januari & Mars 2022

Fördjupning inom Workplace experience och digitalisering

Workplace experience och digitalisering är en fördjupningskurs inom Facility Management för dig som har en arbetsledande befattning med ansvar för personal, HR-frågor eller projektansvar inom Facility Management. Kursen är skapad utifrån branschens behov där du som yrkesverksam får up-skills såväl som re-skills i ämnet.

Workplace experience handlar om hur företag kan arbeta för att skapa en optimal arbetsmiljö som inspirerar och engagerar medarbetare. Efter den globala pandemin vi befunnit oss i har sättet vi arbetar på förändras, antalet hemmakontor har ökat samtidigt som arbetsplatserna står allt mer tomma. Dagens arbetsplatsledare står inför utmaningen att omforma arbetsplatsupplevelsen för att möta denna dynamiska miljö. För att klara av omställningen mot den moderna och digitaliserade arbetsplatsen är det uppenbart att företag behöver kompetensutveckla sina ledare och medarbetare.

Kursen ger dig kunskap om hur olika typer av kontorsutformningar och tekniker kan stödja arbete av olika slag och leda till bättre affärsresultat. Du lär dig beakta olika perspektiv inom Facility Management (layout och inredning), HR (beteende) och IT (digitala verktyg) för att uppnå en produktiv miljö som attraherar medarbetare. Upplevelsen av en arbetsplats startar redan när anställda går in genom dörren, därför är det viktigt att skapa en välkomnande och positiv arbetsupplevelse (customer experience) som uppfyller förväntningarna både digitalt och fysiskt.

Kompetensutveckling inom den nya digitala arbetsplatsen är strategiskt viktigt för Sverige när man ska fortsätta utvecklas i spåren av Corona, och sannolikt börja arbeta på ett nytt och mer flexibelt sätt.

– Björn Mosell, Head of FM på NCC

Kunskap efter utbildningen

Efter avslutad utbildning kommer du ha kunskap om arbetsprocesser och kvalitetskriterier inom transformation och ledarskap. Du kommer självständigt kunna behandla strategier för transformation mot modernare och mer flexibla arbetsplatser på ett sätt som leder till utveckling inom Facility Management. Du kommer ha förmåga att övervaka transformationsprojekt inom arbetsplatsupplevelser samt leda personal genom hela processen. Du kommer även att ha färdigheter i att planera aktiviteter och bedöma lämpliga digitala tekniker för optimering av FM-leveransen, både ur ett affärsperspektiv men även ur ett serviceperspektiv.

Utbildningen bidrar dels till up-skill för personer i ledande position, dels re-skill för anställda inom Facility Management som vill fördjupa sin kunskap inom digitalisering av arbetsplatser och på så sätt bli mer attraktiva i branschen.

Kursens upplägg

Utbildningen bedrivs på distans på halvfart under 14 veckor och är anpassad för dig som yrkesverksam. Det flexibla upplägget med distansundervisning via en digital läroplattform, både med live- och inspelade föreläsningar, gör att du kan ta dig an utbildningen vid sidan av arbetet. Under utbildningen kommer du tillsammans med andra studerande även att delta i gruppövningar och diskussioner.

Ansök nu
  • Grundläggande behörighet (vilket innebär en gymnasieexamen eller motsvarande)
  • 6 månaders yrkeserfarenhet på heltid inom en arbetsledande befattning med ansvar för personal, HR-frågor, lokaler och/eller projektansvar inom Facility Management eller motsvarande

Saknar du full behörighet? Läs om hur du kan bli behörig »

Transformation 15 p
Workplace experience och digitalisering 20 p

 

Yrkeshögskolans logotyp och Centrala studiestödsnämndens logotyp

Affärshögskolan har tagit fram den här korta YH-utbildningen tillsammans med branschföretag och organisationer för att matcha kompetensbehovet inom medicinteknisk försäljning. Här är några av våra samarbetspartners:

Sodexo | Nynäshamn kommun | ISS| Nacka kommun | Coor | Uppsala kommun | Karolinska Institutet | Inspira | NCC | Företagarna Småland

Frågor om behörighet och ansökan

Affärshögskolans antagningsenhet
019-100 080 | yhansokan@affarshogskolan.se

För frågor om utbildningens innehåll och upplägg

Åsa Klockerud
08-549 013 28 | asa.klockerud@plushogskolan.se

För företag och samarbetsmöjligheter

Isak Gerrbo
08-549 013 18 | isak.gerrbo@plushogskolan.se

Utveckla och förbättra arbetsmiljöer för att främja bättre affärsresultat

Studera kostnadsfritt och CSN-berättigat

Arbeta strategiskt med transformation för att skapa modernare och mer flexibla arbetsplatser

Kompetensutvecklas på distans vid sidan av ditt arbete

Intresseanmälan

Är du intresserad av en eller flera av våra utbildningar? Gör en intresseanmälan så skickar vi dig mer information! Fyll i dina uppgifter samt vilken/vilka utbildningar du är intresserad av i formuläret nedan.

Jag samtycker till att mina personuppgifter samlas in och behandlas för att kunna ta emot riktad information och marknadsföring. Läs hela vår personuppgiftspolicy här
Hantering av personuppgifter
När du skickar in en intresseanmälan till oss behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter för att vi ska kunna registrera din intresseanmälan eller ansökan. De personuppgifter som vi behandlar om dig är ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer, utbildningen du är intresserad av samt när du börjar en YH-utbildning. Vi behandlar dessa uppgifter om dig i ett IT-system som används av alla bolag inom AcadeMedia-koncernen.
Om du samtycker till att ta emot marknadsföring och information från våra skolor kommer vi även att behandla dina personuppgifter för detta ändamål. Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter.
Plushögskolan AB är personuppgiftsansvarige på Plushögskolan AB. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Uppgifterna lagras i tre år i taget tills du återkallar ditt samtycke. Vi använder oss av automatiserat individuellt beslutsfattande och profilering när vi skickar ut marknadsföring och annan information till dig.
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Du når våra dataskyddsombud här. Du hittar mer information på trygg.academedia.se. Om du vill ta emot marknadsföring, information och påminnelser från våra skolor, bocka i rutan nedan.