Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Vad är en yrkeshögskoleutbildning?

En yrkeshögskoleutbildning (YH-utbildning) är en form av eftergymnasial utbildning som formas utifrån arbetsmarknadens behov. YH-utbildningar kännetecknas av dess starka koppling till näringslivet och långa praktikperioder. Precis som andra högskoleutbildningar berättigar en YH-utbildning alltid till studiemedel från CSN.

En YH-utbildning passar dig som vill komma in på arbetsmarknaden direkt efter examen, oavsett om du kommer direkt från gymnasiet eller befinner dig mitt i yrkeslivet. Affärshögskolans utbildningar är kostnadsfria.

Skillnaden mellan yrkeshögskola och universitet/högskola

Både yrkeshögskolor och universitet/högskolor erbjuder eftergymnasial vuxenutbildning. Den främsta skillnaden är att universitets- och högskoleutbildningar är forskningsknutna medan yrkeshögskoleutbildningar baseras på arbetslivets kompetenskrav framöver.

Hur styrs utbildningsutbudet?

Vilka YH-utbildningar som startar beror till största del på vilket behov som finns hos arbetsgivare runt om i landet, både nu och i framtiden. Vi på Affärshögskolan skapar våra YH-utbildningar i nära samarbete med branschen för att säkerställa hög kvalitet och att innehållet matchar efterfrågan. Ofta är det även näringslivet som tagit själva initiativet till utbildningen.

När en YH-utbildning är framtagen skickar vi in en ansökan till Myndigheten för yrkeshögskolan som beviljar de utbildningar de anser bäst förser näringslivet med den kompetens som efterfrågas. Detta innebär att utbudet av YH-utbildning kan variera mellan orter och från år till år, ”när den behövs, där den behövs”.